Třicátý první týden 2017/2018

Tento týden jsme se sešli po Velikonočním pondělí. Skupina Endermanů začala (stejně jako už dříve Ufoni) cvičit jógovou sestavu Pozdrav slunci, která má relaxační, aktivizující a posilující účinek. Děti pak vyrazily ven a hrály intuitivní hry s paličkami a míči i hry poslepu. Nejvíce děti bavila hra na slepého a psovoda, při níž musely spoléhat plně na druhého. Zároveň si vyzkoušely, na co všechno musíme myslet a jak napojeni potřebujeme být na druhého, když se staneme jeho očima. Některé děti se rozhodly naučit se programovat s Irene.

Ve středu jsme se věnovali novému tématu, a to ekologii. Začali jsme tím, že jsme sesbírali odpadky kolem školy a na přilehlém sídlišti. Povídali jsme si také o tom, jak dlouho zůstávají různé druhy odpadků v přírodě, než se rozloží. Středeční skupina programátorů měla možnost pracovat ve dvojicích na noteboocích a tabletu. Pro lepší představivost jsme přenesli hru na koberec, kde jednotlivá stanoviště představovaly polštářky. Děti vymýšlely pozice kamarádů, kteří se mají potkat, a vedly je k sobě připravenými příkazy na lístečkách. Irene pak ještě přidala bariéry na různé polštářky. Na závěr jsme si totéž vyzkoušeli na papíře s figurkami Lega. Odpoledne jsme se vydali na výlet ke Kamennému rybníku. Všichni si rádi zchladili nohy v ještě ledové vodě a Klárka, největší otužilec, si dokonce zaplavala.

Ve čtvrtek jsme si povídali o prožitých Velikonocích a zamýšleli se nad změnami v přírodě, kterých jsme si všimli. Také jsme odhadovali množství, počítali podle barev, pekli jsme jarní bochánky, meditovali na zahradě. V pátek jsme putovali k domečku na kolech. Téměř všichni zvládli počítat kroky, výsledky se ovšem lišily. Takže jsme dospěli k závěru, že průměr bude nejpravděpodobnější – po přepočtu jsme ušli více než 2 km tam a zpět, posbírali jsme klacky a uvařili si v kotlíku oběd, který chutnal opravdu všem! Děti se přesvědčily, že jde bydlet i bez tekoucí vody na pár metrech čtverečních. Většině se to zamlouvalo, a tak to určitě nebyl náš poslední výlet.

 

Třicátý týden 2017/2018

V pondělí jsme při hrách propojovali levou a pravou hemisféru a užívali si různých relaxačních technik. S mladšími děti jsme si povídali o druzích ptačí potravy a tom, proč tažní ptáci vlastně před zimou odlétají. Na závěr jsme si vytvořili koláž a tuší kreslili velikonočního zajíčka, což vyžadovalo velkou trpělivost a soustředění. Odpoledne jsme vytvářeli barevné papírové ptáčky na špejli.

V úterý jsme se zaměřili na pletení pomlázek a povídali si o Velikonocích. Děti pletly pomlázky ve dvojicích ze čtyř proutků, což nebylo zdaleka tak lehké, jak se zpočátku zdálo. Nejtěžší bylo udržet silnější proutky a nepoplést pořadí při pletení. Nakonec se nám podařilo společnými silami všechny pomlázky doplést a kluci je náležitě vyzkoušeli. Vytvořili jsme také Moranu, kterou jsme odpoledne společně s rodiči vhodili do řeky Úhlavy v Hradišti. Jaro už může přijít! Odpoledne se Klára chopila šicího kroužku. Eliška si s její pomocí ušila kabátek pro zajíčka, Betka ozdobu do vlasů a Barča nákrčník.

Ve středu si děti užily pohybu i společného čtení. Odpoledne jsme navštívili velikonoční dílny v Národopisném muzeu a vyzkoušeli si výrobu různých ozdob: kraslic voskovou technikou, papírových velikonočních přání, vajíček a ptáčků. Pletli jsme pomlázky, ochutnávali oplatku pečenou na kamnech a teplý čaj. Nakonec Petr vyrobil z nejsilnějších proutků dětem meče a učil je šermovat.

Dvacátý devátý týden 2017/2018

V pondělí jsme se staršími dětmi navštívili festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, kde jsme shlédli tři dokumenty a následně o nich diskutovali. Menší děti mezitím s Raulem a Petrem skládaly Shurikeny – ninjovské házecí hvězdy – z papíru. Poté jsme už společně pracovali na zdokonalování svých pohybových dovedností.

V úterý některé děti malovaly obrázky do výtvarné soutěže festivalu Jeden svět. Vyzkoušeli jsme si aktivní naslouchání a plnou pozornost. S Raulem jsme si povídali o dobrodružstvích Důmyslného rytíře Dona Quijote a moc jsme se nasmáli. Poté jsme jeho příběhy ztvárnili prostřednictvím lega a vyrobili si větrné mlýny. Další skupinka dětí se uvolnila při relaxaci s koshi zvonky a představě letícího ptáka vracejícího se zpět po zimě. Tématem byl návrat tažných ptáků. Povídali jsme si o čápech a jejich způsobu života. Při tom děti zároveň tvořily – některé loutku čápa z papíru, jiné čapí hnízdo na komíně s vajíčky a hnízdícím čapím párem. Děti, které minulý týden nevyzkoušely blok s Irene, měly možnost i tentokrát. Vyrobily si kastaněty, učily se o notách a zahrály si na kastaněty.

Ve středu si děti užily opět muzikohraní: rytmickou rozcvičku (aktivity bez nástrojů), pohyb na rytmus djembe, rytmické hry na bubny, hru na perkuse, dialogy na xylofony, hru na pohyb (log drum), relaxaci na hudební pohádku (ocean drum, kalimba, koshi zvonky, hand-chimes). Pokračovali jsme také v tématu tažných ptáků – tentokrát jsme vybrali vlaštovku a jiřičku. Vytvořili jsme si je z papíru a přitom poslouchali hlasy ptáků z nahrávky – v malé třídě to vypadalo jako v ptačím pavilonu.

Tři odpoledne tohoto týdne byla ve znamení narozenin: oslavili jsme je spolu s Áňou, Jáchymem a Aďou. Všem jsme zazpívali narozeninovou písničku, nechali je projít narozeninovou bránu a zapálili svíčky na dortu. Kdo chtěl, nechal se ještě od kamarádů obkreslit a dal si namalovat nějaké přání do dalšího roku. Mezitím jsme si stihli i pořádně zacvičit v tělocvičně, proběhnout se venku na jarním sluníčku a postavit sněhuláka, letos asi už posledního.

Dvacátý osmý týden 2017/2018

Po návratu ze společného pobytu jsme se opět sešli ve škole. V dopoledním bloku jsme se vrátili k deskové hře Malá velká království, která zaujala především kluky, kteří při ní s nadšením čtou i počítají. Někteří si vyzkoušeli rytí do termotácků, které jsme natřeli barvou a obtiskli na papír a ještě je kreativně využili. Poté jsme zkoušeli možnosti využití nové švédské bedny a učili se přemety vpřed. Při čtenářské dílně jsme kromě samostatného čtení diskutovali nad pohádkou Miloše Macourka O holčičce s náhradní hlavou o tom, jaké to je, když se něco musíme učit zpaměti, a co nám pomáhá.

V úterý jsme zkoušeli měřit šířky, délky a obvody těles různými měřidly. Své výsledky jsme navzájem porovnávali a kontrolovali. Také jsme si povídali o tom, co můžeme dělat, když máme na někoho vztek. Raul si opět vyzkoušel s další skupinou pokusy statické elektřiny, při kterých jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Odpoledne jsme si užili opět Techmanii, tentokrát i s Raulem. Stále je tu co objevovat, navíc přibyla nová expozice Pod hladinou.

Ve středu jsme hráli „na matematické příklady“, kdy každý tým pantomimicky předvedl jeden příklad, druhý tým hádal. Děti se při hře učily týmové práci a jejím pravidlům. Poté jsme si opakovali, co víme o České republice – někteří si poskládali puzzle ČR a jejích krajů, vlajku či sousední státy. Viky nám při tom pokládal kvízové otázky. Svůj blok si tentokrát užila i Irene – vyrobili jsme si kastaněty a vysvětlili délku not (celé, půlově a čtvrťové). Následovala série rytmických a hudebních her – hádali jsme, kdo je dirigent, poslepu hledali zvuk rolniček, které si skupina předávala, pohybovali se podle not, které hrála Irene na klavír…

Ve čtvrtek a v pátek jsme si povídali o Velikonocích. Děti kreslily obrázky vztahující se k tomuto svátku, hráli jsme divadlo, zkoušeli pantomimu a tichou poštu, počítali i psali. Upekli jsme si skořicové bochánky a zařádili si v tělocvičně i venku na zahradě.

Dvacátý sedmý týden 2017/2018

V pondělí jsme si povídali o době kamenné, zamýšleli se nad tím, jak se v té době platilo, když neexistovaly peníze, a zahráli jsme si hru na výměnný obchod. Připravovali jsme se tak na interaktivní výstavu Jak se točí peníze, na kterou jsme se v úterý vypravili do DEPO 2015. Děti se dozvěděly, jak peníze vznikají, zkoušely si je vytisknout, a hospodařily s vlastní platební kartou. Na ní peníze přibývaly při zodpovězení otázek, prací, ale i např. natočením videa. Děti si mohly nakoupit v obchodě, zakusit luxus, ale i část vydělaných peněz věnovat o. p. s. Pomocné tlapky.

Ve středu jsme si povídali o vodě v krajině – jejím koloběhu, využití, tocích a vodstvu ČR. Podívali jsme se také na cestu vody od pramene až po ústí do moře. Děti spojovaly řeky na mapě s jejich jmény a pracovaly i se slepou mapou. S Raulem jsme se podívali do tajů statické elektřiny a vyzkoušeli jsme si několik pokusů s balónky. V kruhu jsme si povídali o Světovém dni Tibetu a historii tohoto dne. Mnoho informací si děti pamatovaly z loňska. Na závěr jsme vyvěsili tibetskou vlajku vyjadřující podporu ochraně lidských práv.

Ve čtvrtek jsme se vypravili do divadla Alfa. Představení Tři siláci na silnici bylo naprosto báječné, moc jsme se nasmáli. Na oběd jsme se vrátili do školy, kde na nás již čekal Raul. Experimentovali jsme s vodou a jarem, hráli si s bublinami, stavěli domečky, posílali si obruče a kreslili. Odpoledne si vyjela většina z nás užít poslední sníh na Dobrou Vodu na Šumavě. Strávili jsme tak příjemný prodloužený víkend plný tvoření, povídání, procházek i sněhových radovánek.

Dvacátý šestý týden 2017/2018

V pondělí si děti vyzkoušely napsat vyprávění o zážitcích z jarních prázdnin, která si pak vzájemně přečetly. Poté si Raul a Irene povídali s dětmi o Španělsku, jeho tradicích, tanci, vlajce, významných stavbách, jídle atd. Děti hledaly Španělsko na mapě, vyrobily si vějíře a vybarvily obrázky. Také si vyzkoušely tamní způsob oslavy Nového roku, kdy při odpočítávání posledních 12 vteřin musely každou vteřinu sníst jednu kuličku hroznového vína (kdo zvládne zkonzumovat všech 12 kuliček, bude mít celý další rok štěstí). Některé děti pak pokračovaly v plstění z ovčí vlny – vyzkoušely jsme si poprvé uplstit stabilní panenku, jako máme v našem kalendáři. Při plstění jsme se bavili kvízovými otázkami o České republice. Odpoledne jsme oslavili s Míšou V. jeho osmé narozeniny.

V úterý jsme si povídali o světových stranách v souvislosti se zemskými póly a rozložením oblastí s různou teplotou na zeměkouli. Vysvětlili jsme si, jak a proč funguje kompas a jak s ním pracovat. Zkoušeli jsme se také orientovat v mapě ČR. Menší děti určovaly světové strany vzhledem k budově Radovánku podle kompasu a Google Maps. Výsledkem byla velká směrová růžice. Starší děti se rozdělily na dvě skupiny a navzájem si ukrývaly mapu ve třídě, k navigaci používaly světové strany a kroky. Odpoledne jsme strávili převážně v tělocvičně a naučili se novou hru od Raula a Irene. Na kroužku šití už některé děti zvládly šít na šicím stroji úplně samy. Na závěr dne jsme společně vyčistili akvárium.

Ve středu jsme se naučili novou deskovou hru Malá velká království – děti při ní vyzkoušely správu vlastního panství či nakládání se surovinami a procvičily si počítání a strategické myšlení. V pohybovém bloku jsme se pak zahřáli, důkladně protáhli a soustředili se na nácvik hvězdy, příp. její další zdokonalování (na jedné ruce, více hvězd za sebou…). Nakonec jsme si zahráli vybíjenou a lehce posilovali ve skupině. Při čtenářské dílně si každý četl svoji knihu, o které pak ostatním vyprávěl. V druhé polovině bloku jsme četli společně pověst o Faustovi a na závěr jsme na toto téma rozvířili diskuzi.

Čtvrteční program byl převážně v režii Irene. Popovídala si s dětmi o potravinové pyramidě (vlastní stavba pyramidy všechny nadchla), a naučila tak děti mnoho anglických slovíček. Poté s dětmi připravila sladkou španělskou svačinku torichas. V pátek – s příchodem lehkého oteplení – jsme strávili dopoledne venku. Hráli jsme stopovačku, plnili úkoly, lezli po stromech a na závěr stavěli domečky pro skřítky. Odpoledne se děti vydováděly s novou švédskou bednou.

Dvacátý čtvrtý týden 2017/2018

V pondělí ráno jsme přivítali naše nové dospělé kamarády ze Španělska – Irene a Raula, kteří s námi stráví tři měsíce své studentské praxe. Procvičovali jsme v hrách synonyma a antonyma a zkoušeli určovat druhy vět. Poté jsme relaxovali při melodii koshi zvonků a četli si Staré pověsti české. Povídali jsme si také o Karlově mostě a jeho blížící se rekonstrukci, děti si zkusily most namalovat. Poté jsme si řekli, co jsou přírodní útvary, jak vznikají, a některé jsme si ukázali v mapě. Odpoledne jsme vyráběli masopustní škrabošky na úterní maškarní ples.

V úterý jsme si zopakovali státní symboly. Každý si slepil svoji mapu ČR, kam jsme zakreslovali velká města, řeky a také horu Říp. Hledali jsme města v mapě a na závěr si přečetli pověst o praotci Čechovi. Také jsme tvořili vlastní kvízy o České republice. Už od rána se v Koventince míhaly kočičky a princezny, odpoledne k nim přibyli čarodějové, kovboj, robot, víly a zombíci. Společně jsme si zatančili, zahráli i v maskách čárovanou, a kdo chtěl, mohl se zúčastnit zombie zápasu. Teplé počasí nás vytáhlo ven na zahradu, kde jsme naučili Raula hrát na honěnou a vybíjenou.

Ve středu se k nám vrátil Petr z Indie a Thajska. Prohlíželi jsme si fotky a pouštěli videa z cesty a povídali si o tamějších zvláštnostech. Dětem Petr přinesl náramky z Rishikeshe, města jógy. Po svačince jsme v malé tělocvičně s Raulem a Irene hráli různé pohybové hry, probíhali opičí dráhu a posilovali formou kruhového tréninku. Na úvod čtenářské dílny se děti učily španělské názvy věcí prostřednictvím jejich malování. Odpoledne se děti na zahradě proběhly při nové hře (kterou také přichystali Raul a Irene), při níž si procvičily i barvy a čísla v angličtině.

Ve čtvrtek a v pátek jsme si povídali o uplynulém masopustu a děti vymyslely několik „zlepšováků“ pro příště. Poté jsme se dostali k tématu zimní olympiády. Mluvili jsme o tom, kde se tradice vzala, jaké sporty se na ní mohou odehrávat a co je při nich zapotřebí umět či vlastnit. Zahráli jsme si olympijské bingo a z listového těsta vymodelovali sportovní náčiní. Vybrali jsme čtyři sporty (bobování, biatlon, curling a hokej), které jsme zahrnuli do naší malé koventinkovské olympiády, kterou jsme uspořádali v pátek na zahradě. Také jsme si užili legraci při španělských písničkách.

Dvacátý třetí týden 2017/2018

Začal únor a s ním nové téma – Česká republika. Modelovali mapu s horami a nížinami, městy a řekami. Druhá skupinka dětí vyzkoušela společenskou hru Moje první Česko. Po svačině si některé děti vybraly hry v tělocvičně, jiné si užily čtenářskou dílnu. Odpoledne jsme společně oslavili Madlenčiny 9. narozeniny. Pak jsme se proběhli venku a užili si slunečné počasí. Zkoušeli jsme také umotat panáčka a kočičku na kostru z drátku. Nevypadalo to složitě, ale vytvořit pěkné kulaté klubíčko jako hlavičku dalo dětem docela zabrat.

V úterý jsme procvičovali správný postup při psaní čísel. Dokonce jsme si je vyzkoušeli psát i nohou. Děti přitom napadlo, jak píší lidé s handicapem, kteří nemají možnost použít ruce. Povídali jsme si o České republice a státních symbolech. Nejprve jsme zjistili, jaké znalosti, kdo má, a rozšířili jsme je povídáním o vlajce, hymně, státních znacích, prezidentské standartě, dále pak o velkých městech a řekách a o našich sousedech za hranicemi. Děti malovaly to, co už znají, do společné velké mapy.

Ve středu jsme se staršími dětmi diskutovali mimo jiné o rozdělení Československa a došlo i na zpívání státní hymny a diskuzi o volbě prezidenta a době komunismu. Opět jsme si povídali o státních symbolech, četli jsme pověst o Libuši a vyprávěli si o Přemyslovcích. Vyrobili jsme si českou vlajku a pustili si hymny různých států.

Ve čtvrtek a v pátek jsme si povídali o Masopustu, jeho původu a s ním spojených zvycích a tradicích. Děti si poslechly masopustní příběh, ale i tvořily vlastní. Opakovali jsme abecedu, kineticky ji prožili a děti pak venku hledaly věci podle počátečního písmene. Vymýšleli jsme hádanky, počítali a třídili čísla na sudá a lichá, vyrobili jsme kašpárka a zahráli si několik karnevalových her (nejoblíbenější se stala židličkovaná). Dále jsme si zahráli oběšence a psali pomocí domina. Neopomněli jsme ani pečení, ačkoli to tentokrát bylo díky rekonstrukci složitější.

Dvacátý druhý týden 2017/2018

O praotci Čechovi jsme si v pondělí nejen četli, ale i tvořili svůj vlastní příběh, v němž vše mělo skutečně odpovídat dané době. Děti byly hodně překvapené, jak svět tenkrát vypadal úplně jinak. Také jsme si povídali o proběhlých volbách a zahráli si na ně. Děti si mezi sebou zvolily dva kandidáty, uspořádaly kampaň, kde přesvědčovaly druhou stranu o výjimečnosti svého favorita. Nakonec přišla řada i na samotné hlasování a uznání vítězství. S tím měly některé děti trochu problém, ale nakonec se vše urovnalo. Odpoledne se stále hodně staví domino – děti vymýšlí nové a nové obrazce a zkouší, které dobře popadají, a které se zaseknou. Johanka s Jůlinkou si našly návody na vyrobení UFO a vázy z papíru a hned je zkoušely vytvořit. Také jsme společně uklízeli knihovnu.

V úterý nejmenší děti pracovaly s Montessori perlovým materiálem a počítaly již skutečně složité příklady. V dalším bloku jsme si četli příběhy pavoučka Vincka – o vodě ve třech podobách. Voda, se kterou se v létě přátelíme na koupališti, má v zimě jinou tvář. Rampouchy, sněhové vločky, jinovatka i ledový krunýř jsou jen voda v jiném převleku – v jiném skupenství. Každý si pak vytvořil a ozdobil svůj vlastní led. Velké téma starších dětí jsou teď násobkové obdélníky, jimž předcházelo opakování s násobkovou tabulkou a kruhem. Děti si navzájem dávaly příklady a losovaly čísla, která pak ztvárnily na kruhu. Pokračujeme také v projektu „Kam patřím?“, při němž si děti vytvářejí přehled o své rodině, svém městě či kontinentu. Úterý patřilo také muzikohraní – užili jsme si společné rytmické hry, bubnování, pohyb na hudbu i hru na nástroje podle pohybu druhých. Následovalo pak ještě pásmo klavírních minikoncertů. Odpoledne strávené v Techmanii si děti opět skvěle užily. Vypadá to, že tam budeme častými návštěvníky.

Ve středu jsme si připomněli zážitky z výukového programu v ZOO o Amazonii. Dozvěděli jsme se ještě spoustu dalších zajímavostí a vyplnili si pracovní listy. Děti si také vyzkoušely rytmické hry v kruhu a aktivity s padákem. S nejmladšími dětmi jsme si vyprávěli o emocích a pokoušeli se některé namalovat jako výraz obličeje v omalovánce (např. jak vypadá tvář při radosti, smutku či zlosti).

Ve čtvrtek jsme skládali příběh o lesních zvířátkách, četli jsme kartičky, vyráběli „smíšený les ve sklenici“ a vykrajovali zvířátka z perníkového těsta. Při pobytu na zahradě jsme poznávali stromy a zkoumali jejich šišky.

V pátek (2. února) jsme si povídali o Hromnicích a s nimi spojených zvycích a pranostikách. Také jsme pozorně sledovaly počasí, protože dle pranostiky: „… pokud je na Hromnice hezké počasí, bude zima ještě 6 týdnů.“ Tak uvidíme… Také jsme si hodně hráli: Ubongo, na zvířátka, na horolezce po stromech nebo na schovávanou. Začali jsme také plstit zvířátka do našeho „smíšeného lesa“.

Dvacátý první týden 2017/2018

V pondělí jsme se sešli v kroužku v nezvyklém složení (Lucka, Zdeněk, Píno), protože Petr nám odcestoval do Indie a Thajska. Podává nám průběžné zprávy a děti se už těší na jeho zážitky z cest. Dopoledne jsme se učili uzly – Viky nám ukázal, jak se dělá ambulantní uzel, který jsme potom trénovali. Následovala dračí smyčka, při níž nám pomáhal příběh o princezně a drakovi. I když smyčka nebyla jednoduchá, několika dětem se jí povedlo udělat bez pomoci. Na závěr jsme zkoušeli uzly podle kartiček s návodem. Užili jsme si i čtenářskou dílnu a připravili jsme si opičí dráhu s různými cviky.

Odpoledne jsme se radovali z čerstvě napadaného sněhu, trochu se pokoulovali, trefovali sněhovými koulemi terč a po dlouhé době provětrali naši bobovací výbavu. (Bohužel zimní teploty dlouho nevydržely a ve středu bylo na zahradě jako na jaře.) Komu se nechtělo ven, věnoval se stavění domina a lega. Míša V. se podělil o své dvě bedny kostiček, a tak bylo pro každého dost.

V úterý opět každý samostatně pracoval na své Sluneční soustavě na krk. Kdo měl hotovo, začal projekt, který nám zabere několik týdnů – Kam patřím. Starší děti si svůj plánek již tvořily před třemi lety, ale opět se do něj pustily s radostí. Bude zajímavé pozorovat, jaký pokrok za tu dobu udělaly. Protože s námi byla ve škole Ruu, přihlásily se některé děti jako pomocníci na přípravu oběda – zeleninové polévky s nudlemi a bramborové kaše. Holky se pustily do škrábání brambor, mytí a krájení, kluci se vrhli k vodě a k hrncům. Pepa s Jáchymem vytrvali u vaření nejdéle, s chutí míchali a čekali, až bude vše hotové. Ostatní děti zatím psaly nebo kreslily, co kdy dobrého uvařily. Poslední skupinka dětí vyráběla násobkové kruhy.

Ve středu jsme si povídali o pozornosti a bdělosti a vyzkoušeli si, jak pozorní dokážeme být, když neseme kelímek po okraj plný vody. Také s tím souvisela podpora pro toho, kdo úkolem právě prochází.  Děti si s pozorností skvěle poradily, zato být vytrvale podporou pro druhé  už bylo těžší. Pak jsme si zahráli anglicky bingo s lesní zvěří a následně několik pohybových her.

Ve čtvrtek i v pátek jsme se věnovali tématu les. Povídali jsme si o různých druzích lesa a o tom, že v lese nerostou jen stromy, ale i keře, mechy, houby, a že zde žije spousta zvířat, kterým les obstarává obživu i úkryt/domov. Zopakovali jsme si abecedu a v týmech hráli „jméno, strom, zvíře“. Některá zvířátka jsme si vytvarovali z těsta – moc se nám povedla a chutnala. Venku jsme pak dodělali kvedlačky z větviček. Většině dětí se povedlo kvedlačku dokončit a odnesly si ji slavnostně domů. Inspirováni příběhy z knihy o myškách jsme se rozhodli vyrobit si myší domeček z kartonů a myšky z rouna. Dokončení bude asi na delší dobu.