Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Třicátý druhý týden 2017/2018

V pondělí jsme venku měřili různé objekty, hráli intuitivní hry a aktivity s barevným padákem. Také jsme opět relaxovali s koshi zvonky. Při programování jsme si opakovali již známé, zejména používání základních příkazů pro pohyb v prostoru – nejprve pro vedení druhých v rámci vytyčené šachovnice (s bariérami i bez) a potom v nové hře od Raula. Odpoledne přišli do školy rodiče a společně jsme se vrhli do jarního úklidu jak uvnitř školy, tak na zahradě. Přibyly nám nové schody, lana na hraní a bylinková zahrádka. Den jsme zakončili posezením u ohně a společným přespáním ve škole.

V úterý jsme s nejmladšími dětmi trénovali krokování. Další skupinka opět programovala. Kdo chtěl, pomáhal ještě s drobnými úpravami na zahradě.

Ve středu jsme se vypravili na představení do Nového divadla, na balet Oliver Twist. Odpoledne jsme si užívali krásného počasí na naší nově upravené zahradě – děti se houpaly v hamace, relaxovaly na dece, některé malovaly či zkoušely slack-linu.

Ve čtvrtek jsme si povídali o rostlinách a jejich jednotlivých částech. Také jsme se věnovali šifrám – jednu tajnou zprávu jsme si vyluštili a jednu napsali. Odpoledne jsme na zahradě stavěli potůček. V pátek jsme si zahráli na rostoucí semínko, vytvořili „mazlíčky“ a vyrazili na úchvatnou výstavu Kořeny, přibližující svět pod zemí. Největší nadšení vyvolal příbytek krtka. Odpoledne jsme si opět užívali slunečného počasí na zahradě a deskových her.

MENU