Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Přidejte se ke Koventince

Hledáme inspirativní lidi , kteří jsou si vědomi svého talentu a chtějí své nadšení předávat dětem. Lidi, kteří sdílejí naše hodnoty, jsou zodpovědní, aktivní a zároveň spolehliví.

Spolupráce může mít různé podoby – hledáme nejen průvodce, ale i dobrovolníky, lektory workshopů nebo rodilé mluvčí.

Nabízíme přátelské prostředí, možnost tvořit program podle vlastních představ a podporu dalšího vzdělávání a rozvoje.

Koventinka | Přijímáme
Koventinka | Přijímáme
Koventinka | Přijímáme

Přijímání nových dětí

V současné době počet zájemců převyšuje počet volných míst, proto žádosti o přijetí zařazujeme do seznamu a zájemce oslovujeme v případě, že se nějaké místo uvolní. Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na e-mailu info@koventinka.cz.

Podmínky pro přijetí

Děti navštěvující Koventinku musí být zapsány v základní škole patřící do sítě školských zařízení v režimu individuálního vzdělávání. Všechny potřebné informace pro výběr vhodné kmenové školy a k zápisu Vám samozřejmě rádi poskytneme.

Pro koho je Koventinka vhodná

Do Koventinky přijímáme pouze děti, které jsou (úměrně svému věku) schopné a ochotné

  • komunikovat s ostatními dětmi a průvodci,
  • dodržovat společné dohody,
  • respektovat ostatní děti a průvodce,
  • přijmout zodpovědnost za své chování a
  • jsou schopné samostatně pracovat bez pomoci asistenta.

Upřednostňujeme děti bez diagnostikovaných poruch chování a učení, případně s lehkými poruchami, jejichž projevy negativně neovlivňují ostatní děti.

Školné

Školné se platí od září do června (celkem 10 měsíčních plateb) a zahrnuje dopolední program i odpolední aktivity včetně družiny (do 16:00 hod).

Ve školním roce 2023-24 je výše školného 6.360 Kč za čtyřdenní docházku (pondělí – čtvrtek) nebo 6.960 Kč za docházku pětidenní. Sourozencům nabízíme 15% slevu a dětem zaměstnanců 10% slevu. Školné se každoročně navyšuje o inflaci.

MENU