Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

KOVENTINKU TVOŘÍ LIDÉ

Seznamte se s lidmi, kteří se starají o vaše děti, pomáhají jim růst a vzdělávat se.

hlavní průvodkyně
vedení školy

Starám se o chod Koventinky, spoluvytvářím bezpečné prostředí pro vzdělávání dětí a průvodců.

administrativa
vedení školy

Zajišťuji hladký provoz školy a administrativní záležitosti.

hlavní průvodkyně
zakladatelka

S nejstaršími dětmi se učíme vnímat svět v souvislostech, pracovat na projektech a trénovat všímavost.

hlavní průvodkyně

Ráda si s dětmi hraji – při angličtině i společném vaření a pečení.

hlavní průvodkyně

S nejmladšími dětmi zkoumáme svět kolem nás, se staršími sportujeme a věnujeme se literatuře.

průvodkyně

Pomáhám dětem neztratit se
ve světě matematiky a češtiny. Objevujeme, co všechno dokážeme poznat skrze výtvarné umění.

průvodce

V Koventince se starám především o pohybovou část programu, často si také zpíváme a hrajeme na kytaru.

Kdo je průvodce?

Učitel je v našem pojetí průvodcem – tedy tím, kdo vytváří podnětné prostředí a podmínky pro učení, pomáhá dětem objevovat svět a zvládat obtížné situace, poskytuje dětem zpětnou vazbu a nabízí podporu v případě konfliktu.

Přínos našich průvodců

Průvodce je pro děti přirozeným vzorem, jedná autenticky, vnímá a dává najevo svoje hranice, nevynucuje si úctu ani poslušnost.

Byli s námi v Koventince

Pavla Bízková Koventinka

Pavla Bízková

průvodkyně
(2022-2024)

Eva Mikešová zakladatelka školy Koventinka

Eva Mikešová

vedení školy, zakladatelka
(2014-2023)

Koventinka | Náš tým | Koventinka Plzeň

Eva Spěváčková

vedení školy, průvodkyně a administrativa
(2014-2023)

Koventinka | Náš tým | Koventinka Plzeň

Robert Ulip

průvodce
(2022-2023)

Koventinka | Náš tým | Koventinka Plzeň

Radka Prokopová

průvodkyně (2018-2023)

Koventinka | Náš tým | Koventinka Plzeň

Aleš Lindovský

průvodce (2021-2023)

Koventinka | Náš tým | Koventinka Plzeň

Radana Lazarová

vedení školy, zakladatelka a průvodkyně
(2014-2021)

Koventinka | Náš tým | Koventinka Plzeň

Jakub Beníšek

průvodce (2018-2020)

Koventinka | Náš tým | Koventinka Plzeň

Zdeněk Drahoš

průvodce (2017-2018)

Koventinka | Náš tým | Koventinka Plzeň

Katarína Hranaiová

průvodkyně (2017-2018)

MENU