KOVENTINKU TVOŘÍ LIDÉ

Seznamte se s lidmi, kteří se starají o vaše děti, pomáhají jim růst a vzdělávat se.

koordinátorka | vedení školy

Řídím celkový chod školy, jsem kontaktní osobou pro zájemce.

zakladatelka | vedení školy

Podílím se na vytváření koncepce školy a poskytuji podporu týmu.

hlavní průvodkyně zakladatelka | vedení školy

S nejstaršími dětmi se učíme vnímat svět v souvislostech, pracovat na projektech a trénovat všímavost.

zakladatelka | průvodkyně

Podílím se na tvorbě klimatu komunity a školy. S dětmi se učíme, tvoříme a hrajeme hry.

průvodkyně

Věnuji se s dětmi českému jazyku, hudbě a souvisejícím tvořivým projektům (muzikálu, pěveckým a dramatickým vystoupením).

hlavní průvodkyně

Pomáhám dětem objevovat krásy matematiky pomocí Hejného metody. V kreativních blocích nejčastěji tančíme, učíme se relaxaci, meditaci a józe.

hlavní průvodkyně

Ráda si s dětmi hraji – při angličtině i společném vaření a pečení.

průvodce

V Koventince se starám především o pohybovou část programu, často si také zpíváme a hrajeme na kytaru.

průvodkyně

V Koventince pobývám s dětmi jako odpolední průvodce, věnujeme se společně malování a hrám.

Kdo je průvodce?

Učitel je v našem pojetí průvodcem – tedy tím, kdo vytváří podnětné prostředí a podmínky pro učení, pomáhá dětem objevovat svět a zvládat obtížné situace, poskytuje dětem zpětnou vazbu a nabízí podporu v případě konfliktu.

Přínos našich průvodců

Průvodce je pro děti přirozeným vzorem, jedná autenticky, vnímá a dává najevo svoje hranice, nevynucuje si úctu ani poslušnost.

Byli s námi v Koventince

Jakub Beníšek

průvodce 2018-2020

Zdeněk Drahoš

průvodce 2017-2018

Katarína Hranaiová

průvodce 2017-2018

MENU