Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

KOVENTINKU TVOŘÍ LIDÉ

Seznamte se s lidmi, kteří se starají o vaše děti, pomáhají jim růst a vzdělávat se.

zakladatelka | vedení školy

Podílím se na vytváření koncepce školy a poskytuji podporu týmu.

koordinátorka | vedení školy

Řídím celkový chod školy

hlavní průvodkyně zakladatelka | vedení školy

S nejstaršími dětmi se učíme vnímat svět v souvislostech, pracovat na projektech a trénovat všímavost.

hlavní průvodkyně

S dětmi se učíme vzájemné ohleduplnosti, rozvíjíme své talenty a pomocí Hejného metody objevujeme krásy matematiky.

hlavní průvodkyně

Ráda si s dětmi hraji – při angličtině i společném vaření a pečení.

průvodce

V Koventince se starám především o pohybovou část programu, často si také zpíváme a hrajeme na kytaru.

průvodkyně

Věnuji se s dětmi českému jazyku, hudbě a souvisejícím tvořivým projektům (muzikálu, pěveckým a dramatickým vystoupením).

průvodkyně

V Koventince vedu dopolední projekty a odpoledne se s dětmi věnujeme malování a hrám.

Kdo je průvodce?

Učitel je v našem pojetí průvodcem – tedy tím, kdo vytváří podnětné prostředí a podmínky pro učení, pomáhá dětem objevovat svět a zvládat obtížné situace, poskytuje dětem zpětnou vazbu a nabízí podporu v případě konfliktu.

Přínos našich průvodců

Průvodce je pro děti přirozeným vzorem, jedná autenticky, vnímá a dává najevo svoje hranice, nevynucuje si úctu ani poslušnost.

Byli s námi v Koventince

Radana Lazarová

zakladatelka a průvodkyně
2014-2021

Jakub Beníšek

průvodce 2018-2020

Zdeněk Drahoš

průvodce 2017-2018

Katarína Hranaiová

průvodce 2017-2018

MENU