Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

KOVENTINKU TVOŘÍ LIDÉ

Seznamte se s lidmi, kteří se starají o vaše děti, pomáhají jim růst a vzdělávat se.

vedení školy
zakladatelka

Podílím se na vytváření koncepce školy a řídím její celkový chod.

hlavní průvodkyně
zakladatelka
vedení školy

S nejstaršími dětmi se učíme vnímat svět v souvislostech, pracovat na projektech a trénovat všímavost.

hlavní průvodkyně
vedení školy

S dětmi se učíme vzájemné ohleduplnosti, rozvíjíme své talenty a pomocí Hejného metody objevujeme krásy matematiky.

hlavní průvodkyně

Ráda si s dětmi hraji – při angličtině i společném vaření a pečení.

hlavní průvodkyně

Společně s nejmladší skupinkou dětí objevujeme svět kolem nás a krásy matematiky. Se všemi se pak věnuji českému jazyku, komunikaci a literatuře.

průvodce

V Koventince se starám především o pohybovou část programu, často si také zpíváme a hrajeme na kytaru.

průvodkyně

S dětmi se věnuji hudbě a dramatické výchově, poezii, literárnímu a slovnímu projevu. Nacvičila jsem s dětmi již několik autorských muzikálů, které předvádíme na slavnostech Koventinky.

Kdo je průvodce?

Učitel je v našem pojetí průvodcem – tedy tím, kdo vytváří podnětné prostředí a podmínky pro učení, pomáhá dětem objevovat svět a zvládat obtížné situace, poskytuje dětem zpětnou vazbu a nabízí podporu v případě konfliktu.

Přínos našich průvodců

Průvodce je pro děti přirozeným vzorem, jedná autenticky, vnímá a dává najevo svoje hranice, nevynucuje si úctu ani poslušnost.

Byli s námi v Koventince

Koventinka | Náš tým | Koventinka Plzeň

Radana Lazarová

zakladatelka a průvodkyně
2014-2021

Koventinka | Náš tým | Koventinka Plzeň

Jakub Beníšek

průvodce 2018-2020

Koventinka | Náš tým | Koventinka Plzeň

Zdeněk Drahoš

průvodce 2017-2018

Koventinka | Náš tým | Koventinka Plzeň

Katarína Hranaiová

průvodce 2017-2018

MENU