Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Zaujala vás naše koncepce?

Budeme vděčni za jakoukoliv formu podpory!

Nejsme škola zapsaná v rejstříku škol a nedostáváme tedy od státu žádné finanční prostředky. Školné se snažíme udržet co nejnižší, abychom netvořili sociální bariéru pro rodiny,
které by se k nám chtěly přidat.

Koventinka, škola, která dává smysl

Tvoříme školu, kam chodí děti s radostí a úsměvem

Hledáme partnera, který sdílí naše hodnoty a podpoří naši vizi

  • budete mít přehled o každé investované koruně
  • na konci roku dostanete podrobný rating
  • podpoříme váš brand building, CSR projekty, PR a HR
  • v průběhu roku vám umožníme umístění loga na tiskových materiálech a webu školy, návštěvy ve škole a zorganizujeme návštěvu dětí u vás v provozu
  • vytvoříme pro vás press kit: fotky, videa, reference od rodičů, články

Naše aktuální cíle

  • řešení financování druhého stupně
  • rozšíření školy o další skupinu
  • užší provázání školy s komerční praxí
  • finanční stabilita
  • cenová dostupnost pro široké spektrum rodin

Děti jsou vedeny
k samostatnosti
a vyjádření vlastního názoru.

Konflikty pomáhají růst. Problémy řešíme společně.
Průvodce je pro děti přirozeným vzorem, jedná autenticky a s respektem.
Bezpečné prostředí pro objevování a učení vlastním tempem.
Chyba je vítána, protože na jejím základě se člověk učí.
Poznatky jsou vždy spjaty se skutečným životem.
Důraz klademe na rozvoj tzv. měkkých dovedností: efektivní komunikace, kritické myšlení, proaktivní přístup, odpovědnost, sebereflexe, otevřenost, empatie.
Děti mají prostor se rozvíjet zejména v oblasti svých zájmů a talentů, mohou projevit své silné stránky.

Finanční dar

Práce v Koventince vyžaduje od průvodců velké osobní nasazení, které bychom rádi dostatečně ohodnotili. Zároveň nám finanční dar pomůže v úhradě dalšího vzdělávání a rozvoje průvodců.

Věcný dar

Hodí se nám zejména vzdělávací pomůcky, knihy, hry, kancelářské potřeby (papíry, psací a výtvarné potřeby).

Spolupráce

ELSA Plzeň
Daniel Mikeš
Jana Pletánková
Jaroslav Škandera
Eva Dittrich
Srdci blíž
Kouzelník Čáry Kluk

Moc si Vaší spolupráce vážíme

MENU