Přijímání nových dětí

Naše centrum je určeno pro malý počet dětí. V současné době počet zájemců převyšuje počet volných míst a žádosti o přijetí zařazujeme do pořadníku. Zájemce oslovujeme v případě, že se nějaké místo uvolní.

Rádi bychom Vás informovali, že pokud chcete přihlásit své dítě do našeho centra, musí být zapsáno v základní škole – v režimu individuálního vzdělávání. Znamená to, že je nutné podat Žádost o individuální vzdělávání, a to kdykoliv v průběhu školního roku. Ředitel/ředitelka následně vydává souhlas s takovýmto režimem vzdělávání, přičemž nezáleží na tom, zda se dítě učí přímo doma, nebo navštěvuje například naše centrum.

Vzdělávání v našem centru se řídí školským zákonem 561/2004, § 41 o individuálním vzdělávání, který umožňuje rodičům vzdělávat své děti od 1. do 5. třídy v režimu individuálního vzdělávání doma, příp. je svěřit jiné kompetentní osobě.

Specifika Individuálního vzdělávání:

  • Dítě vzdělávané v režimu individuálního vzdělávání musí být zapsáno k povinné školní docházce na některé základní škole patřící do sítě školských zařízení.
  • Na základě žádosti rodičů uvolní ředitel této kmenové základní školy dítě do režimu individuálního vzdělávání.
  • Na kmenové základní škole dítě skládá 2x ročně zkoušky a obdrží od ní vysvědčení za jednotlivé ročníky.

Rádi Vám pomůžeme s vytvořením žádosti o individuální vzdělávání  i s dalšími právními náležitostmi. Pro zjednodušení celého procesu je možné, aby děti vzdělávané v Koventince, byly přihlášeny pod jednu zastřešující školu, která má již s podobnou koncepcí zkušenost a je domácímu vzdělávání příznivě nakloněna.

Zápis

Pouze po domluvě. Žádost o přijetí naleznete  zde. Vyplněnou žádost zašlete na e-mail: eva.spevackova@koventinka.cz