Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Hlavní principy Koventinky

Každé dítě má jedinečné schopnosti a vlastnosti, své silné i slabší stránky, své zájmy, potřeby a cíle. Přináší si jiné zkušenosti a znalosti. Poskytujeme dětem dostatek prostoru, času, podpory, svobody i hranic, aby se rozvíjely dle svých možností. Děti postupně objevují, že na jejich myšlenkách a chování záleží a mají možnost měnit svět kolem sebe. Učí se formulovat své názory, argumentovat a přijímat názory a pohledy ostatních beze strachu a předsudků. Budují si tím kladný vztah k sobě a ostatním.

Základním principem je učení se na základě vnitřní motivace, proto v Koventince nenajdete známky a jiné formy vnější motivace. Děti se učí zejména prožitkem a vlastní zkušeností. Respektujeme tempo každého dítěte. Vedeme děti k samostatnosti, otevřenosti a toleranci k odlišnosti, pochopení, že jsme součástí přírody a celku, a zároveň ke kritickému myšlení.

Chyba je vítána, neboť na jejím základě se člověk učí. Snažíme se nechat dopadnout přirozené důsledky volby dítěte, protože ty jsou bezprostřední zpětnou vazbou. Díky tomuto přístupu se děti rychle stávají autonomními. Řídí se vlastní motivací, dokážou odhadnout své možnosti a přijímají za své jednání odpovědnost, čímž posilují sebedůvěru.

Děti sice mají méně zkušeností, ale jsou stejně hodnotnými bytostmi jako dospělí. Všichni vytváříme pravidla společně a neseme odpovědnost za své chování. Dětem důvěřujeme a poskytujeme jim maximální možnou svobodu.

Rodiče jsou vždy vítáni – mohou se podílet na výuce či se jen přijít podívat. Jejich role je nezanedbatelná, aktivně se podílejí na chodu školy. Všichni společně vytváříme prostor pro sdílení a přátelství.

MENU