Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Hlavní principy Koventinky

Individuální přístup

Každé dítě má jedinečné schopnosti a vlastnosti, své silné i slabší stránky, své zájmy, potřeby a cíle. Přináší si jiné zkušenosti a znalosti. Poskytujeme dětem dostatek prostoru, času, podpory, svobody i hranic, aby se rozvíjely dle svých možností. Děti postupně objevují, že na jejich myšlenkách a chování záleží a mají možnost měnit svět kolem sebe. Učí se formulovat své názory, argumentovat a přijímat názory a pohledy ostatních beze strachu a předsudků. Budují si tím kladný vztah k sobě a ostatním.

Hlavní bloky

Hlavní dopolední bloky jsou zaměřené na rozvoj základních vědomostí a dovedností (čtení, psaní, počítání, seberozvoj a komunikace) dle schopností dítěte.

Volitelné bloky

Volitelné věkově smíšené bloky podle zájmu, zaměření dítěte a oblíbenosti průvodce dovolují mladším dětem inspirovat se staršími (a naopak), umožňují jim účastnit se aktivit, které by nemohly provádět jen s vrstevníky, podporují spolupráci. Starší děti si péčí o mladší budují zodpovědnost a soucit. Děti zde mohou následovat své zájmy, rozvíjet talenty a rozšiřovat si obzory v různých aspektech života.

Doprovodné akce

Pravidelně zařazujeme také výlety, exkurze, workshopy, kulturní akce, návštěvy zajímavých míst a setkání s  inspirativními lidmi. Učíme se od těch nejlepších a snažíme se o maximální propojenost reálného života se školním prostředím.

Svobodný projev dětí

Větší počet průvodců (max. 12 dětí na jednoho dospělého) zajišťuje dostatek času pro každé dítě, které se tak může svobodně projevit. Zároveň tak každé dítě může poznat šíři zájmů a přístupů různých dospělých, což mu pomáhá porozumět sobě, svým zájmům a postojům, ale také odlišným způsobům řešení životních situací.

Sportovní vyžití

Děti se rozvíjejí také fyzicky díky cvičení jógy, meditacím, parkouru a základům bojových umění, míčovým hrám, lezení, plavání, intuitivním hrám a pobytu v přírodě.

Volitelné kroužky

Odpoledne si mohou děti podle svého zájmu volit kroužky. Snažíme se vždy o vytvoření smysluplné aktivity vedené inspirujícím průvodcem, který se danou činností hluboce zabývá ve svém životě, dělá ji s láskou a umí ji dětem zprostředkovat. Chceme, aby vždy zůstal dostatek prostoru pro volnou hru, která je důležitým prvkem sebevzdělávání dětí a je nezbytná pro rozvoj inteligence. Děti potřebují stále nové výzvy, aby mohly vyzkoušet své síly a používat své smysly. Pokud si tyto výzvy a úkoly kladou samy, bývají pak jimi zcela pohlceny. Učí se při nich vzájemné interakci, vnímání potřeb svých i druhých.

Hlavní principy Koventinky

MENU