Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Hlavní principy Koventinky

Chyba je podnětem ke změně

Chyba je vítána, neboť na jejím základě se člověk učí. Snažíme se nechat dopadnout přirozené důsledky volby dítěte, protože ty jsou bezprostřední zpětnou vazbou. Díky tomuto přístupu se děti rychle stávají autonomními. Řídí se vlastní motivací, dokážou odhadnout své možnosti a přijímají za své jednání odpovědnost, čímž posilují sebedůvěru.

Hlavní principy Koventinky

MENU