Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Hlavní principy Koventinky

Respektující přístup a nenásilná komunikace

Děti sice mají méně zkušeností, ale jsou stejně hodnotnými bytostmi jako dospělí. Všichni vytváříme pravidla společně a neseme odpovědnost za své chování. Dětem důvěřujeme a poskytujeme jim maximální možnou svobodu.

Partnerství

Děti jsou našimi partnery. Mají stejné potřeby a pocity jako dospělí, kteří pouze získali více schopností a zkušeností. Řídíme se jednoduchým pravidlem: K dětem se chováme tak, jak chceme, aby se ony chovaly k nám.

Přijímání odpovědnosti

Učíme děti, aby byly odpovědné za své chování – to znamená, že jim umožňujeme zažít následky svých rozhodnutí a svého jednání (samozřejmě kromě situací, kdy jde o ohrožení zdraví). Učíme je tak vzájemnému respektu a úctě nejen k sobě, ale také k druhým a k prostředí, které je obklopuje.

Vzájemné sdílení a vytváření dohod

Všechna partnerství stojí na jasných dohodách, které nám pomáhají, že se k sobě chováme s respektem a úctou. Dohodám věnujeme velkou pozornost. Důležité je vzájemné sdílení a vyslyšení návrhů. Je nutné, aby s výsledkem dohody souhlasily obě strany a byl ve shodě s jejich vnitřním přesvědčením.

Svoboda – odpovědnost – důvěra

Svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda druhého. Pro respektující přístup je nutné, aby byly naplněny tři kvality: SVOBODA, ODPOVĚDNOST a DŮVĚRA. Všechny tři musí být zastoupeny, protože jedna bez druhé nefunguje. Míra svobody je odpovídající míře odpovědnosti a důvěry.

Hlavní principy Koventinky

MENU