Koventinka alternativní škola logo

Aktuality


Warning: Undefined array key "background_color" in /www/doc/www.koventinka.cz/www/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Warning: Undefined array key "background_color" in /www/doc/www.koventinka.cz/www/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Historie Koventinky

Na počátku Koventinky stály 3 ženy – Radana Lazarová, Lucka Saláková a Eva Mikešová –, které nemohly najít vhodnou školu pro své děti, a tak se ji rozhodly založit…  Základní myšlenkou bylo umožnit dětem rozvíjet se vlastním tempem, na základě vnitřní motivace, bez vnějšího tlaku a strachu z hodnocení.

Od nápadu k realizaci však byla poměrně složitá cesta – komunitní školy téměř neexistovaly, takže moc nebylo, kde získávat zkušenosti, a zakladatelky neměly k dispozici žádný kapitál, ani prostory.

Přesto se podařilo to, že v září roku 2014 Koventinka přivítala prvních pět svých „žáků“. Nikdo však netušil, zda a jak dlouho bude fungovat. Dětí postupně přibývalo, a tak se k původně jediné průvodkyni – Lucce – začali přidávat další.

Fungování Koventinky by také nebylo možné bez zapojení
rodičů.

V současné době tvoří Koventinku více než 40 dětí
(od předškoláků po deváťáky) a dvanáct dospělých.

Původní cíl zakladatelek se daří naplňovat – děti chodí Koventinky s radostí a beze strachu. Největším zadostiučiněním je, když se děti netěší na prázdniny, ale na září!


Warning: Undefined array key "background_color" in /www/doc/www.koventinka.cz/www/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Warning: Undefined array key "background_color" in /www/doc/www.koventinka.cz/www/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Hlavní principy Koventinky

MENU