Desátý týden 2017/2018

V pondělí jsme se opět věnovali přípravě divadelních představení. Tentokrát děti malovaly kulisy a vyráběly loutky, protože příběhy už mají hotové.

V úterý a ve středu jsme se věnovali dýchací soustavě. Děti si zkoušely různé dýchací techniky, a počítali jsme si, jak dlouho každý z nás zadrží dech a kolik svíček najednou dokáže sfouknout. Nakonec jsme si všichni namalovali a popsali dýchací soustavu. Nejmladší děti pak kreslily formy, které slouží zejména k nácviku obratnosti a uvolnění ruky.

V úterý jsme začali malovat vnitřní orgány na triko. Drobné komplikace nastaly v momentě, kdy jsme určovali, na jakou stranu který orgán patří. Odpoledne jsme vyrazili do Techmania Science Center. A vypadá to, že ne naposledy. Děti si to opravdu hodně užily. Největšími lákadly byly obří skluzavka a středověký hrad s tajemnou chodbou, kterou je nutné projít úplně potmě. Z mnoha dalších děti zaujaly například vodní hrátky, rýžování zlata, hudební koutek nebo nakloněná rovina. V koutku televize Déčko jsme se hodně pobavili při pokusech o moderování počasí.

Ve středu jsme si začali vysvětlovat základní fyzikální jednotky jako je délka, hmotnost, čas, teplota a tlak v kontextu lidského těla. Věnovali jsme se délce, a čím vším ji můžeme měřit, seznámili jsme se se základními jednotkami i s těmi dříve používanými (palec, loket, sáh, stopa). Děti si vyzkoušely různá měřidla a měřily si navzájem palec, loket, stopu a krok. Poté jsme se pustili do výroby ptačí budky. Děti měřily prkna na řezání podle plánku, řezaly samy i ve dvojicích, podívaly se, jak se používá přímočará pila, a dostali jsme se i k zatloukání hřebíků. Budku doděláme příští týden. Odpoledne jsme ukončili podzimní kurz plavání.

Ve čtvrtek a v pátek jsme si povídali převážně o lidské kostře. Hledali jsme kosti na svém těle, v encyklopedii a na závěr je i zakreslovali a tvořili z kynutého těsta. Dozvěděli jsme se, kolik přibližně kostí v těle máme a kolik svalů je drží pohromadě. V pátek jsme si navíc připomněli svátek svatého Martina, zazpívali si a vyrobili lucerničky, aby nám prosvítily temnotu.

Devátý týden 2017/2018

V pondělí odpoledne se to v Koventince hemžilo čarodějnicemi, upírkami, černými kočkami a dalšími více i méně strašidelnými maskami – slavili jsme totiž Halloween. Ája si pro nás připravila strašidelné písně, Klára zase hru s kreslením dýně a halloweenský kvíz. Klárka vydlabala a vyřezala velkou zubatou dýni. V strašidelném mumraji stihli Viky a Leonek ještě dohromady oslavit narozeniny.

V úterý jsme s těmi nejmladšími tvořili stavby z Montessori perlového materiálu a převáděli je na čísla a naopak. Také jsme pokračovali v psaní scénáře k vánočnímu divadelnímu představení, přičemž některé děti napsaly svůj nejdelší text v životě. Pro jiné byla důležitější příprava rekvizit – příběh si přece budou pamatovat. Zkoušeli jsme také, čím vším lze malovat tuší. Klárka, Míša a Madlenka se inspirovali Vikyho náhrdelníkem a vyrobili si amulet. Odpoledne jsme se vrátili k dýňové hře – vydrželi jsme ji hrát skoro celé odpoledne. A kdo nehrál hru, ten cvičil v tělocvičně, běhal venku nebo hrál na novém fotbálku.

Ve středu si pro zájemce připravila program Eliška – sama vedla svůj blok, pomáhala ostatním a zvládla i závěrečný úklid.

Ve čtvrtek jsme si povídali o Dušičkách, společně jsme vymysleli, o jaký svátek se jedná a proč se mu říká právě Dušičky. Poté jsme vyvozovali význam různých pranostik a snažili se nějakou sami vymyslet. Na závěr jsme odhadovali, kolik jablek kdo zvládne nastrouhat. Jablíčka jsme pak použili do štrúdlu.

V pátek jsme tvořili rýmy. Pro starší děti to byla hračka, některé mladší děti se tím poněkud potrápily, ale nakonec všichni napsali alespoň dvě dvojice, při jejichž čtení jsme se v kroužku hodně nasmáli. Oba dny jsme většinu času odpoledne trávili venku hrou na zvířátka – někteří si chystali svá doupátka, někteří se ponořili do podmořského světa.

Osmý týden 2017/2018

V pondělí jsme se nechali inspirovat darovanou krabicí, plnou krásných ústřižků látek. Vznikl tak nápad, že bychom mohli na vánoční besídce zahrát divadlo. Řekli jsme si, jak vypadá scénář, a na ukázku si jeden přečetli. Vysvětlili jsme si, jaké role je potřeba v divadle kromě herců, scénáristy a režiséra obsadit (kulisák, nápověda, hudba atd.). Děti se rozdělily do dvou skupinek a vymyslely název a úvod svých pohádek. Pak jsme šli společně na procházku, kterou jsme zakončili sbíráním zbarveného listí a jízdou na lanovce na hřišti.

Odpoledne jsme se začali připravovat na nadcházející Halloween a vyráběli jsme pavouky na výzdobu. S Vendy si někteří zatančili na první lekci Motýlích tanců.

V úterý a ve středu jsme se hlavně věnovali tématu správného čistění zubů. Děti byly nadšené, že si je na závěr mohou vyčistit i pastou a společně! Také jsme vytvořili strom přání. Starší děti tvořily logo ze svého jména a zahrály si hru Sova. Zazpívali jsme si písničku o Karlu IV. a také jsme montovali stolní fotbal. Každý si v rámci možností vyzkoušel něco smontovat, a protože jsme měli jen jeden klíč, při utahování si děti potrénovaly trpělivost.

V úterý jsme si hodně hráli na zahradě v domečcích a v tělocvičně, kde jsme nacvičovali různé mravenčí a kudlančí dovednosti.

Sedmý týden 2017/2018

V pondělí jsme si užili hezkého počasí na zahradě – skákali jsme přes lano a švihadla, lezli na stromy a chodili po slackline. Skupina, která si zvolila autorskou dílnu, vyšla do ulic, pozorovala a zapisovala příběh či jen slova o tom, co je těší a co jim dělá radost. Všechny to moc bavilo. 🙂  Odpoledne vycvičil Petr několik kudlanek.

V úterý jsme se propadli v čase o jedno století zpět, vzdali jsme se všech vymožeností současnosti a prožili jsme si vyučování v autentické historické třídě. I paní učitelka byla hodně autentická a místy jsme z ní měli strach. Takový zážitek se určitě vryje dětem hluboko do paměti – seznámily se s rákoskou, předháněly se, kdo bude klečet na hrachu, zpívaly písničku, psaly perem s násadkou a prohlédly si mnoho dobových pomůcek. Zkušenost k nezaplacení. Odpoledne jsme vyrazili ke Košutskému jezírku a každý se věnoval tomu, co ho nejvíc baví – stavění vodních děl v písku, lezení po lanech, skákání na trampolíně atp. Zastávka u větráku u Alberta stále pobaví a děti se od něj nedají odtrhnout.

Ve středu si mladší děti opět četly příběh pavoučka Vincka a povídaly si o tom, jak my sami můžeme chránit Zemi. Zažili jsme si také rytmicko-hlasovou rozcvičku, prostřednictvím bubnů jsme vymýšleli vlastní rytmus a zkoušeli vedení skupiny a užili jsme si relaxaci s ocean drum. V dalším bloku jsme si při představě, že bychom jako králové ve středověku ve velmi nízkém věku museli vést vojsko, ženit se, byli odtrženi od rodičů a neustále se báli o svůj život či ho strávili uvězněni v boji o královskou korunu, oddychli, že žijeme teď a tady. Odpoledne si děti četly nové knížky v knihovně, míchaly na dvorku lektvary a zkrášlily okna jídelny podzimními průsvity. Čekala je i další hodina plavání, kde trénovaly hlavně leh na zádech na vodě.

Ve čtvrtek jsme přepočítávali množství ingrediencí potřebných na slané těsto. Z toho jsme pak tvořili listy, které jsme upekli a odpoledne nabarvili. V pátek jsme trávili hodně času venku pozorováním ptáků, stavěním domků a hraním si s opadaným listím. Největší část dne nám ale vyplnilo cirkusové představení, které si děti vymyslely, připravily a naprosto bravurně zrealizovaly.

Šestý týden 2017/2018

V pondělí jsme si vyzkoušeli další level naší hry, a to Kudlanku. Nasmáli jsme se u vymýšlení příběhů se Story cubes, společně si četli pohádku a zamýšleli se, jaké to je, když se snažíme někoho přechytračit. Odpoledne si děti postavily kino a promítali jsme si Noc na Karlštejně, abychom měli alespoň trochu představu o tom, kam následující den pojedeme.

V úterý jsme si užili barevný podzimní výlet na Karlštejn – cestu vlakem, procházku, prohlídku hradu s průvodkyní a společné hry na balících slámy. Děti toho o hradu a životě Karla IV. věděly už opravdu hodně, čímž překvapily i samotnou průvodkyni. Neváhaly se ptát a rozhodně se nestyděly.

Ve středu jsme si povídali o zážitcích z výletu, středověkém stolování, stavbě hradu a středověkých zbraních. Viky, Anežka a Jáchym si vytvořili svatováclavskou korunu. Pomocí krychlí z Hejného matematiky jsme se snažili postavit Karlštejn.

Poprvé jsme vyzkoušeli hru na Boomwhackers (různobarevné trubky podle tónů). Společně jsme nacvičovali Ódu na radost a děti se učily reagovat ve správnou chvíli na „svůj“ tón tak, abychom společně skladbičku zahráli.

Další lekce plavání byla hlavně o nácviku potápění, což děti velmi baví.

Ve čtvrtek jsme již tradičně pekli – děti už dokážou téměř samy připravit kynuté těsto. Z těsta jsme poté tvarovali (i za pomoci nůžek) ježky. Protože máme ve škole opravdu hodně nasbíraných kaštanů, využili jsme je k tvoření i k počítání, skládali jsme z nich písmena, a dokonce jsme si jimi masírovali nohy. Odpoledne jsme trávili na zahradě, děti si společně hrály na velkou rodinu a házely vlastnoručně vyrobené „draky“ z kaštanů a krepového papíru.

V pátek jsme vyrazili na výpravu za sběrem přírodnin. Cestou jsme poznávali stromy a keře, stavěli domečky pro skřítky a víly a stihli jsme i lanovku na hřišti. Odpoledne jsme se pustili do navlékání náhrdelníků z nasbíraných přírodnin.

Čtvrtý týden 2017/2018

Poslední zářijový týden se nesl v duchu nové celoroční hry. Zapojit do ní se může kdokoliv, včetně rodičů. A tak děti celý týden jen trénují (ve škole i doma) a o ničem jiném nemluví. Pravidla jsou jednoduchá – člověk stoupá po různých úrovních (od menších po větší a silnější zvířata), až se na konci může stát dračím bojovníkem, který porazí prastaré zlo. Začali jsme na první úrovni, zaměřené na základní sílu – Mravenec.

Další novinkou pro tento týden se stal Matemág (interaktivní výuka matematiky dle prof. Hejného), který sklidil hned od počátku velký úspěch – vtáhl do děje, bavil a děti dlouho udržely pozornost. Fyzikální simulace PhET (interaktivní výuka fyziky) děti také hodně bavila. Viky a Klárka bez většího vysvětlování sami s velkým zájmem spočítali několik úrovní Matemágových pavučin před tím, než jsme začali. Pepíček vytvářel vlastní dráhu pro skatemana. Ve výsledku tablet bavil a učil nejenom matematiku a fyziku, ale i trpělivost při střídání. Vyzkoušeli jsme také několik pokusů. Při nich jsme se kromě toho, jak a proč pokusy fungují, učili dohodnout si pořadí toho, kdo co bude dělat, a trpělivost při přípravě pokusů. Také jsme zjistili, že pokus nemusí napoprvé vyjít a je potřeba hledat správný poměr ingrediencí.

Ufoni pokračují v tvorbě svého deníku. Určitě stojí za povšimnutí, jak se dokážou před tvorbou koncentrovat, zavřít oči a zaměřit se na sebe. Při tvoření pak pracují všichni klidně a tiše. Učili jsme se také vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná. Pokud nemusí děti nic psát, jsou nadšené! Přiřazují kartičky, diskutují a spolupracují. Zkrátka kreativní manuální činnost vítězí zatím nad potřebou něco písemně uchovat. 🙂 Klapačky zase zkoušejí meditovat. Je milé pozorovat, jak hmouří oči a všemožně se snaží sedět klidně jako žabka. Leon a Máťa mají dráhu žáby slušně nastartovanou.

Pomocí perlového materiálu (Montessori pomůcka) si děti procvičovaly součty vyšších čísel a jejich rozklady a také násobily. Bylo překvapující, jak všechny děti postavily náročné stavby, které pak s lehkostí převáděly na čísla. Když je potom pomocí číselné Montessori tabulky zapisovaly, sčítaly do 2000. Některé děti také prokázaly velkou míru kreativity, když došly tabulky s předepsanými čísly (např. tabulka s číslem 1000), tak si pomohly tím, že si číslo rozložily do menších čísel, k nimž byly tabulky k dispozici (500 + 200 + 200 + 100). Starší děti to moc bavilo a vyžadovaly stále další zadání. Při autorské dílně děti samy ve dvojicích vymýšlely pohádku, kdy každý vždy napsal jednu větu. Leonek s Pepíčkem pak s vymýšlením pokračovali ještě celé odpoledne, přilepovali další a další listy A4 a psali nekonečný příběh. Holky přišly s nápadem, že budou postupně psát další díly a vytvoří si svou knihu.

Ve středu jsme si zazpívali písničku Počtář, kterou jsme i výtvarně ztvárnili na plakát. Míša V. nám ukazoval, kde se právě v textu nacházíme. Kromě intelektuálního vyžití jsme také pracovali rukama. Vyklidili jsme si malý sklad, který máme vedle naší třídy, Radek nám ho v pátek vymaloval a my se můžeme těšit z nového prostoru, který se otevírá dosud netušeným možnostem. 🙂

V pátek se nás sešlo vcelku málo, přesto jsme se nenudili. Povídali jsme si o sv. Václavu, vyluštili křížovku, osmisměrku i matematického hada a zjistili tak o našem patronovi další informace. Po svačině jsme se vydali podívat na koně k Šídlovskému rybníku a po cestě zpět jsme si zařádili na hřišti. Odpoledne si děti vyráběly prapory z dřevěných tyčí a krepového papíru a hrály si na vojsko.

Třetí týden 2017/2018

Pondělí

Všichni jsme se sešli v ranním kruhu a pověděli si o tom, co nás čeká. S Petrem jsme trénovali v tělocvičně překážkovou dráhu a s Luckou tvořili abstraktní obraz. Odpoledne jsme společně oslavili Eliščiny narozeniny.

Úterý a středa

Skupina s názvem „Klapačky na skejtu“ opět zahájila ranní blok s Radanou čtením příběhu o pavoučkovi Vinckovi.  Tentokrát jsme se zaměřili na téma ročních období a měsíců. Aby si děti procvičily, které měsíce patří do určitého ročního období, zahrály si pohybové hry. Poté si začaly vyrábět své kalendáře (prohloubení tématu + trénování psaní, měření, práce s pravítkem, uvědomění, co se v kterém měsíci děje atd.). S Luckou si děti vyzkoušely první meditační cvičení z knihy – sedět klidně a pozorně jako žabka. Pak jsme si povídali o tom, jak se nám úkol dařil. Zahráli jsme si také na lemury v ZOO a jejich společné vypouštění, kdy děti skákaly a předváděly opice. Připravily se tak na prostředí Součtových trojúhelníků, které poté řešily (každý podle své úrovně dovedností). Na závěr jsme dokončili vytváření žabky z kamene.

„Endermani“ opakovali se Zdeňkem psaní číslic do 20. Většina už zvládá správnou orientaci a směr. Vysvětlovali jsme si součtové trojúhelníky a rozklad čísla při sčítání do 20, na kterém budeme pracovat dál i v kontextu stovkové tabulky pro součet. Na závěr jsme se zabývali základním plánem staveb, spojováním čísel a bludištěm. S Radanou prošli „Endermani“ stejným programem jako „Klapačky“.

Skupina „Ufonů“ se Zdeňkem opakovala princip řešení pavučin, sčítání a odčítání do 30 s rozkladem čísel. Podrobně jsme si vysvětlovali stovkovou tabulku (verze do 20) a N tabulku a učili jsme se násobit podle N tabulky a pracovat s několikanásobným součtem (zadané i vlastní příklady). Začali jsme řešit základní příklady s kombinací násobení a sčítání. Na závěr si děti složily puzzle se stovkovou tabulkou. S Luckou jsme diskutovali o tom, „co je pro mě nejhorší věc na světě“, zahráli jsme si hru „na pokyny“, která děti velmi bavila, a na návrh dětí jsme si zacvičili pozdrav slunci. Domluvili jsme se, že ho budeme cvičit na úvod každého našeho společného bloku. Vrátili jsme se opět k tématu aktivního naslouchání a přidali jsme pravidlo „vše dělám, jak nejlépe dovedu“ – četli jsme si několik příběhů, při nichž děti diskutovaly o tom, kdo opravdu dělal to nejlepší, co uměl. Učili jsme se také ohodnotit sebe sama za odvedený „výkon“. Také jsme si četli ukázky z deníku Anny Frankové, povídali jsme si o válce a na závěr jsme zkusili první výtvarné cvičení do našeho tajného deníku.

Ve věkově smíšeném bloku s Radanou jsme si natrhali bylinky a vylisovali je. Děti si také natrhaly listy, které nabarvily a obtiskovaly na papír. U Zdeňka se v úterý sešel bubenický kruh s většinou kluků, což byl důležitý moment. Vyzkoušeli jsme si různorodé rytmické aktivity a vlastní rytmy a cvičili jsme společný rytmus. Na závěr jsme relaxovali s koshi zvonky. Ve středu jsme bubnovali (základní údery a rytmické aktivity) a nahrávali hudební pohádku (převyprávění spolu s různými zvuky nástrojů). S Luckou některé děti tvořily abstraktní obrazy pomocí fixů, pastelek a lepidla. Každý obraz je jedinečný a moc se všem práce povedla. Další děti se zdokonalovaly v plstění – Johanka už ke své víle umí uplstit miminko i drobné květinové detaily, Míša s Honzíkem plstí bílé krychle, aby si mohli vytvořit „minecraft sněhuláka“. Ve středu objevily děti složité spojovačky čísel – až do 1000. Vypadá to na práci na pokračování. 🙂

V úterý odpoledne jsme na zahradě pozorovali ježka, sbírali a určovali jedlé a nejedlé houby, Madlenka vedla svůj workshop s hraním různých her. Ve středu začalo většině dětí plavání, ostatní se věnovali svým experimentům, učili se skákat přes švihadlo a háčkovat. Po obědě pokračujeme v četbě na pokračování v knize Klouček Smítko.

Čtvrtek a pátek

S Kvítí jsme se věnovali tématu sv. Václava. Četli jsme si legendu, z těsta tvarovali atributy sv. Václava a díky početním příkladům jsme zjistili, kde a kým byl zabit a jak se jmenoval jeho otec. Také jsme si řekli, kde bychom mohli vidět jeho sochu. Odpoledne si mohly děti vyrobit průsvitku sv. Václava, na které budeme pravděpodobně pracovat i příští týden. Dále se děti věnovaly své „čajovničce“, kde samy vyráběly různé bylinné čaje, které mohli rodiče při vyzvedávání svých ratolestí ochutnat.

 

 

Druhý týden 2017/2018

V pondělí jsme s dětmi byli na parkurovém hřišti, kde si děti cvičily salta a různé přeskoky. Také si společně s Petrem zahráli parkurovou honičku. V úterý a středu jsme se poprvé dělili na ranní blok do skupin.

Skupina s názvem „Klapačky na skejtu“ si přečetla s Radanou první příběh z knihy Pohrátky aneb Cesta pavoučka Vincka. Povídali si pak společně o tom, co vědí o pavoucích, a cvičili psaní tiskacím a psacím písmem. Na závěr si ze švihadel a židlí upletli pavučinu a hráli si na pavouky a mouchy. S Luckou se děti seznámily s knihou Klidně a pozorně jako žabka, která učí prostřednictvím různých technik zklidnění a koncentraci. Postupně se tak budeme věnovat meditačním cvičením s příběhy. Každý pověděl, co o žábách ví, skákali jsme jako žáby po jednotlivých písmenkách, které známe, a poznávali jsme nová. Také jsme si zkoušeli písmena obtahovat prstem a učili jsme se je správně zapisovat. Venku si našly děti kámen, který jim nejvíc připomíná žábu, nabarvili jsme ho a příště s ním budeme dále pracovat. Děti také zkoušely hmatem určit počet kuliček v pytlíku a společně utvořit řady od nejmenšího do největšího počtu. Pracovali jsme s pojmy menší než, o jeden větší, nejmenší apod.

Skupina „Ufonů“ si s Luckou povídala o pravidlech se skupině, k čemu jsou důležitá a jak mohou mladším dětem pomoci s jejich dodržováním. Pravidla budou postupně zapsána na velký arch papíru, aby byla dobře čitelná pro všechny. Zaměřili jsme se na pravidlo aktivního naslouchání a zahráli si několik her, kde jsme si ho vyzkoušeli v praxi. V druhé části bloku jsme si povídali o tom, jaké jsou výhody psaní deníku a vyprávěli jsme si příběh Anny Frankové, která si svůj deník psala za druhé světové války v úkrytu před nacisty. Děti příběh očividně zaujal a nadšeně se vrhly do přípravy svého deníku, který budeme dlouhodobě tvořit. Děti si mohou kdykoliv cokoliv zaznamenat, ale s nápady a nabídkou na tvoření bude každý týden přicházet i Lucka. Se Zdeňkem jsme si procvičovali sčítání a odčítání do 30, vysvětlovali jsme si rozklad čísel pro snadnější řešení příkladů a řešili jsme pavučiny pro poznávání číselných vztahů a rozkladové trojúhelníky. Začali jsme pracovat s N tabulkou a desítkovou tabulkou. Pro zklidnění a lepší koncentraci začínáme rytmickými aktivitami s čísly na bubny + koshi zvonek.

„Endermani“ pracovali se Zdeňkem na správném psaní čísel a procvičovali si sčítání. Nejdříve graficky, pomocí tečkování a doplnění správné číslice, poté začali s řešením součtových trojúhelníků. Na závěr také krokovali. S Radanou prožívali stejné příběhy a cvičení jako „Klapačky na skejtu“.

Ve věkově smíšeném bloku si děti (s Radanou) vyrobily své vlastní sešitky (z papíru a sešívačky), které budou sloužit jako herbáře – děti si sem budou lisovat rostliny, které najdou, a zapisovat si o nic informace. Herbáře si děti ozdobily vlastními ilustracemi. Další skupina dětí se učila plstit kuličky z ovčí vlny, ty pokročilejší se zdokonalovaly v plstění panenek. Při tom jsme hráli na kytaru a zpívali (s Luckou). Třetí skupinka (se Zdeňkem) hrála na bubny a perkuse, děti poznávaly jednotlivé nástroje, povídaly si o nich a vyzkoušely si základní údery na djembe a různorodé rytmické aktivity včetně vlastních rytmů a propojení rytmu a slov, resp. slabik. Na závěr hrály na koshi zvonky a ocean drum. Před obědem jsme hráli téměř hodinu hru Na batolata, kdy jsme se po sobě váleli, přelézali jsme se, tulili a mazlili – zkrátka jsme si užívali fyzického kontaktu naplno.

V pondělí odpoledne jsme oslavili Bářiny a Honzíkovy narozeniny. Děti se hodně věnovaly vyrábění z papíru a plstění, deskovým hrám, hraní v tělocvičně a venkovním pokusům. Cvičíme dodržování poledního klidu a naslouchání čtenému textu v tichosti.

Ve čtvrtek pekla Kvítí s dětmi bochánky. Děti si vybraly recept, který jsme společně přečetli, odvážili ingredience, vše smísili a pozorovali (kvásek, bublinky v těstě). Poté jsme tvarovali bochánky dle vlastní fantazie. Děti byly opravdu nadšené, takže budeme určitě péct častěji.

V pátek jsme si povídali o okolí školy a vyrazili jsme na výpravu, na níž si děti zaznamenávaly cestu. Zastavili jsme se na hřišti a u fontány, kde si děti stavěly hráze a pozorovaly, jak voda nabírá na síle. Cestu zpátky hledaly samy děti pomocí svých map. Po obědě si děti hrály na poštu: psaly dopisy, které zvolení pošťáci roznášeli dětem podle jména a adresy. 

Rychlá odpověď

První týden 2017/2018

Jsme opět zpátky, tentokrát počtvrté. Na konci školního roku si děti odhlasovaly, že za vydělané peníze (na jarmarku) navštíví první školní den zábavní centrum Lvíček. Ten 4. září otevřel jen pro nás a všichni jsme prožili intenzivní shledání po dvou měsících. V úterý ráno jsme se sešli v kruhu a pověděli si, jaké změny nás letos čekají. Děti se rozdělily do tří skupin, ve kterých budou v úterý a ve středu pracovat v ranním bloku, zvolily si jméno skupiny, vlastní pokřik a vytvořily plakátek se svými podpisy. Dopoledne jsme pak trávili venku – ze Zdeňkem jsme si hráli s paličkami a procvičovali násobilku, s Luckou jsme malovali a psali křídami, s Radanou jsme hráli míčové hry a s Kvítí se někteří učili skákat přes švihadlo a prolézat překážkovou dráhu. Po obědě jsme vyzkoušeli první odpočinek s pohádkou.
Ve čtvrtek a v pátek se děti seznamovaly s naší novou průvodkyní Kvítí.

Třicátý čtvrtý, pátý a šestý týden

I když byly poslední dva týdny o den kratší, odehrálo se u nás mnoho zajímavých věcí. Při ranním kroužku jsme diskutovali na téma svoboda, které pro nás bylo v posledních dnech velmi aktuální. Také jsme vědomě nakupovali – děti ve skupinkách nakoupily za omezenou částkou peněz podle zadaných úkolů (např. našly zdraví škodlivé výrobky, koupily potraviny bez aditiv a bez cukru, sledovaly reklamní triky prodejců…).

S Petrem už chodíme ven, kde je neomezené množství překážek a inspirace. Děti se tak učí překonávat strach a posouvat své limity. Odpoledne jsme trávili hlavně na zahradě. V úterý za námi přišel Jakub a ukázal nám, jaký vliv má při fotografování nastavení clony. Ve středu jsme se loučili s Vašíkem – každý z nás mu sdělil, co si na něm cení, a potom jsme se společně pustili do šťavnatých ovocných špízů. Další úterý nás navštívil Zdeněk, se kterým se děti ponořily do hudební pohádky, kterou si nejprve poslechly a potom zkusily odvyprávět, zahrát a pořídit zvukový záznam. Také se bubnovalo a hrálo na různé hudební nástroje. Na návštěvu u nás se těšila i Kamila, jejímž hlavním tématem byly barvy – jejich rozdělení na studené a teplé tóny a následné tvoření a poznávání.

Novinkou na středeční odpoledne jsou lekce plavání, které začaly s příchodem května. Děti na ně dochází s Katarínou.

Květnovým tématem je příroda, kterou zkoumáme z mnoha úhlů (např. starší děti zkoušely psát věty o přírodě s využitím některých slovních druhů, tvořily myšlenkovou mapu nebo diskutovaly o živé a neživé přírodě).

Ve čtvrtek jsme dopoledne s velkým nadšením psali do klasických písanek, snažili se porozumět  zlomkům a povídali si o duchách, kteří se prý dětem zjevují v tělocvičně. Odpoledne jsme opět vyrazili na in-liny. Bohužel se nám cestou rozpršelo a pro špatné počasí, byly brusle zrušeny. Náladu jsme si ale mohli spravit  hned další týden v Depu na workshopu v LC Atelieru pro kreativní práci s polymerovými hmotami – fimem. Děti si vyzkoušely různé techniky a vyrobily si spoustu šperků i zvířátek. V pátek jsme se vydali do divadla Alfa na představení Kolíbá se velryba a odpoledne jsme sbírali odpadky z trávníku kolem Jižního nádraží.