Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Březen 2021/2022

V březnu jsme se v měsíčních tématech rozdělili na skupiny. Mladší děti se věnovaly (i v angličtině) tématu Finanční gramotnost. Povídali jsme si o historii

Čtěte více...

Únor 2021/2022

V únoru jsme se zabývali otázkami ekologie a dobročinnosti. Zpívali jsme novou píseň Na Zemi žít líbí se mi, při které jsme si zvědomovali ekologické

Čtěte více...

Leden 2021/2022

Tento měsíc jsme se věnovali tématu Afrika, které jsme zapojili do všech oblastí života Koventinky. Vytvořili jsme si africký koutek plný suvenýrů, pracovali jsme s

Čtěte více...

Prosinec 2021/2022

V prosinci jsme se věnovali tématu Závislostí. Tvořili jsme si myšlenkovou mapu, vyslechli si povídání o reálné zkušenosti ze života se závislostí a také jsme

Čtěte více...

Listopad 2021/2022

V listopadu jsme pokračovali v poznávání České republiky. Naučili jsme se Radčinu novou autorskou písničku o krajských městech ČR. Ty jsme pak také zkoušeli najít

Čtěte více...

Říjen 2021/2022

Říjen patřil v Koventince České republice. Téma jsme pojali zeširoka, a tak jsme se podívali do zeměpisu i dějepisu. Věnovali jsme se vzniku Československa a

Čtěte více...

MENU