Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Březen 2021/2022

V březnu jsme se v měsíčních tématech rozdělili na skupiny. Mladší děti se věnovaly (i v angličtině) tématu Finanční gramotnost. Povídali jsme si o historii peněz a sestavovali jsme si osobní rozpočet. Peníze jsme si také upekli a vyzkoušeli si fungování směnného obchodu, kdy jsme měnili nejen věci, ale i služby. Prostřední skupina navštívila banku a seznámila se s jejím fungováním.

Nejstarší děti se věnovaly Neživé přírodě. Vypravili jsme se k milovníkům a sběratelům minerálů, kteří se mimo jiné zabývají také obchodem a zpracováním těchto nádherných přírodnin a drahých kovů. Dále jsme sledovali dokumenty, vytvořili jsme si vlastní krystaly soli a naučili jsme se poznávat dvě desítky nerostů a hornin, z nichž jsme uspořádali v Koventince malou výstavku. Absolvovali jsme také svoji první konferenci v rámci Kovepedie. Děti pod vedením garanta pracovaly několik týdnů na libovolně zvoleném tématu, které pak prezentovaly ostatním. Součástí byla zpětná vazba – ocenění i doporučení od ostatních zúčastněných, pohoštění, testy a křížovky k tématu. Všichni se úkolu chopili zodpovědně a díky tomu jsme se mohli vzájemně obohatit.

Vyzkoušeli jsme si japonskou kaligrafii, na pokračování čteme knihu Truhla času a při tom malujeme mandaly. Nejmenší děti začaly psát svoji vlastní knihu s informacemi o sobě. Pro velký úspěch u nás znovu proběhla čajovna, tvořili jsme jarní dekorace a hráli jsme deskové hry – především oblíbené Ligretto a Mysterium.

Získali jsme také základy sebeobrany – především jsme se učili předcházet konfliktu, trénovali jsme atletické hry a diskgolf.

Zakončili jsme také naše dlouhodobé projekty. Konečně jsme se dočkali 3D tiskárny a v programu Tinkerkad jsme vytvořili složitější model – postavičku mimoně. V programu Hero Forde jsme tvořili vlastního hrdinu a vytiskli jsme si první modely.

Celý měsíc se u nás střídalo mnoho návštěv, především malí předškoláci, tedy zájemci o Koventinku v příštím roce, a také k nám přibyly dvě španělské studentky, které u nás v rámci programu Erasmus stráví celé tři měsíce.

MENU