Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Září 2023/2024

Koventinka | Září 2023/2024

Září jsme trávili převážně opakováním společných dohod a stmelovacími aktivitami. Přivítali jsme mezi sebou několik nových dětí, a abychom se lépe sžili a poznali se, více jsme si povídali a hráli si. Mladší děti se učí a trénují základní dovednosti jako např. tvoření dvojic pro spolupráci, naslouchání v kroužku apod. Tématem prvních šesti týdnů je […]

Červen 2022/2023

Koventinka | Červen 2022/2023

Měsíc červen byl věnován zámořským objevům. Děti zhlédly na toto téma několik dokumentů a pracovaly s mapou, mladší děti připravily těm nejmenším pirátskou bojovku.

Hledáme průvodce

Koventinka | Hledáme průvodce

Komunitní škola Koventinka v Plzni (Komenského 42) hledá učitele TV– ideálně muže – na dva bloky TV v pondělí cca 11.30 – 15.00 hod. Požadujeme respektující přístup k dětem (u nás se nesoutěží, nesrovnává). Cílíme na sportovní aktivity a všestranný pohybový rozvoj dětí zábavnou formou.
Kontaktujte nás! info@koventinka.cz www.koventinka.cz

Volné místo pro dítě od září 2023

Koventinka | Volné místo pro dítě od září 2023

POZOR – výjimečná nabídka!
Nabízíme od září 2023 jedno volné místo ve skupině starších dětí, ideálně pro dívku (6. třída).
Jsme komunitní škola Koventinka v Plzni (Komenského 42) a již devátým rokem poskytujeme individuální vzdělávání dětem od 6 do 15 let. U nás se děti rozvíjí a učí přirozeně, svým vlastním tempem a podle svých individuálních talentů a zájmů.
Přečtěte si o nás více: www.koventinka.cz a neváhejte nás kontaktovat na info@koventinka.cz

Květen 2022/2023

Koventinka | Květen 2022/2023

Tématem měsíce května byla Voda. Mladší děti se vydaly ke Kopeckého prameni a ochutnávaly minerální vody a také navštívily plzeňskou čistírnu odpadních vod. Starší děti pracovaly na skupinových úkolech venku, prováděly pokus s koloběhem vody, seznámily se se základními pojmy z hydrosféry i s tím, jak se zachovat v případě přírodní katastrofy.

MENU