Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Volné místo pro dítě od září 2023

Koventinka | Volné místo pro dítě od září 2023

POZOR – výjimečná nabídka!
Nabízíme od září 2023 jedno volné místo ve skupině starších dětí, ideálně pro dívku (6. třída).
Jsme komunitní škola Koventinka v Plzni (Komenského 42) a již devátým rokem poskytujeme individuální vzdělávání dětem od 6 do 15 let. U nás se děti rozvíjí a učí přirozeně, svým vlastním tempem a podle svých individuálních talentů a zájmů.
Přečtěte si o nás více: www.koventinka.cz a neváhejte nás kontaktovat na info@koventinka.cz

Květen 2022/2023

Koventinka | Květen 2022/2023

Tématem měsíce května byla Voda. Mladší děti se vydaly ke Kopeckého prameni a ochutnávaly minerální vody a také navštívily plzeňskou čistírnu odpadních vod. Starší děti pracovaly na skupinových úkolech venku, prováděly pokus s koloběhem vody, seznámily se se základními pojmy z hydrosféry i s tím, jak se zachovat v případě přírodní katastrofy.

Duben 2022/2023

Koventinka | Duben 2022/2023

Duben jsme zahájili velikonočním jarmarkem, na kterém jsme ochutnávali domácí dobroty, povídali si, prodávali a nakupovali na bazárku a na zahradě jsme spálili Moranu, čímž jsme se oficiálně rozloučili se zimou.

Březen 2022/2023

Koventinka | Březen 2022/2023

V březnu jsme se „toulali“ po Austrálii a také jsme zkoumali hmyz. Pracovali jsme s mapou a určovali zeměpisnou polohu. Mladší děti tvořily a hrály si s australskými zvířaty pod mořem i na souši. Starší děti si vyslechly přednášku o Austrálii a ochutnaly australské masové koláče.

Leden 2022/2023

Koventinka | Leden 2022/2023

V lednu jsme se ponořili do tématu Hudba, film a divadlo. Menší děti si vyzkoušely různé hudební nástroje a taneční pohyby, zahrály vlastní divadlo a v týmech vytvořily animovaný film pod vedením lektorů z Animánie.

Prosinec 2022/2023

Koventinka | Prosinec 2022/2023

V prosinci jsme se zabývali tématem Jídlo. Navštívili jsme výrobnu kavárny CrossCafe a ve skupinkách jsme pekli vánoční cukroví, které jsme pak všichni mohli ochutnávat na vánoční slavnosti.

MENU