Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Květen 2022/2023

Tématem měsíce května byla Voda. Mladší děti se vydaly ke Kopeckého prameni a ochutnávaly minerální vody a také navštívily plzeňskou čistírnu odpadních vod. Starší děti pracovaly na skupinových úkolech venku, prováděly pokus s koloběhem vody, seznámily se se základními pojmy z hydrosféry i s tím, jak se zachovat v případě přírodní katastrofy. Při volitelném bloku jsme filtrovali vodu ze zahrady a ochutnávali ji. Téma se prolnulo také do angličtiny. Měsíc jsme zakončili společným výletem vlakem do Plas ke studánce Prelátka, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o historii tohoto pramene.

Pokračovali jsme v projektech Outdoor a sport, v němž jsme se věnovali hlavně práci s mapou, začali jsme malovat zeď zahrady u ohniště a uklízeli jsme školní zahradu. Některé děti se věnují výrobě herbáře či záložky z vylisovaných rostlin. Nově jsme osázeli bylinkovou spirálu, hráli jsme míčové hry a zkoušeli atletické disciplíny.

V rámci bloků biologie jsme navštívili výstavu bezobratlých v Západočeském muzeu, expozici Akva Tera s komentovanou prohlídkou a také plzeňskou zoo. Bloky fyziky byly věnovány energii a elektrárnám. V laboratořích si děti vyzkoušely, jak funguje camera obscura. Nejstarší skupina prezentovala svá témata do Kovepedie.

Rozloučili jsme se se španělskými studentkami, které s námi strávily několik týdnů. Pátky jsme trávili co nejvíce venku – zvelebovali jsme prostor kolem ohniště, pekli jsme si na ohni, hráli hry a také jsme seli a sázeli zeleninu. Uvidíme, co nám vyroste. 😊

MENU