Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Březen 2022/2023

V březnu jsme se „toulali“ po Austrálii a také jsme zkoumali hmyz. Pracovali jsme s mapou a určovali zeměpisnou polohu. Mladší děti tvořily a hrály si s australskými zvířaty pod mořem i na souši. Starší děti si vyslechly přednášku o Austrálii a ochutnaly australské masové koláče.

Navštívila nás zooložka s přednáškou o hmyzu, ale tématem jsme se zabývali hlavně prakticky – jak poskytnout první pomoc při bodnutí hmyzem či jak můžeme pomoci přírodě zpomalit prudké vymírání hmyzu.

Vyráběli jsme Moranu, kterou jsme zatím kvůli nepřízni počasí nespálili – počkáme si až na začátek dubna. Vyzkoušeli jsme si výcvik psa, stopovačku v týmech, ale také jsme vařili a relaxovali. Nejstarší děti vytvářely plakáty s tématem Proč chránit oceány, některé děti vyráběly loutky pomocí kašírování, někdo tvořil komiks.

Dokončili jsme lekce bruslení a zájemci pokračují v plavání, momentálně se věnují hlavně potápění. Při pohybových blocích jsme nacvičovali různé druhy pádů.

Proběhla také Expedice Medvěd v Tatrách, při níž se děti učily základní dovednosti přežití v přírodě, absolvovaly kurz bezpečného pohybu v zimním horském terénu, chůzi s mačkami i sněžnicemi a stavbu iglú pro bivak v zimních horách. Všichni přežili a vrátili se plní nadšení. 😊

 

 

 

MENU