Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Listopad 2021/2022

V listopadu jsme pokračovali v poznávání České republiky. Naučili jsme se Radčinu novou autorskou písničku o krajských městech ČR. Ty jsme pak také zkoušeli najít v prostoru – pohybovali jsme se po imaginární mapě a hledali místo, kde leží město, které představujeme.

Začátkem měsíce jsme si užili dušičkový den se vším všudy. Patřila k němu neproniknutelná ranní mlha, vydatný déšť, povídání o Dušičkách a Halloweenu, vyrábění vlastních rodokmenů a pečení srdíček jako vzpomínek na naše předky. Odpoledne se k dětem přidali i rodiče a společně obcházeli stanoviště s otázkami, které se týkaly jejich rodiny, rodu, předků, rodinných tradic a u kterých si mohli popovídat a leckdy se dozvědět něco nového. Po setmění se děti v doprovodu anděla strážného vypravily na cestu k jezeru Duší. U Klíčníka strážícího bránu do světa Zemřelých bylo třeba prokázat odvahu, sdělit své jméno a potvrdit, že si s sebou dítě nese lásku (dopoledne vyrobené srdíčko) a světlo (svíčku). Za zpěvu Bytosti z druhého břehu pak děti posílaly po jezeře zapálenou svíčku pro duše zemřelých a srdíčkem ozdobily strom Vzpomínek.

Věnovali jsme se také tématu svobody a sametové revoluci. Zhlédli jsme dokument, který vyprávěl příběh z deníku maturantky a mapoval celý rok 1989. Následně jsme vytvářeli plakáty na téma Svoboda.

Pekli jsme svatomartinské rohlíčky, hráli jsme deskové hry, šili na stroji a vyzkoušeli jsme metodu relaxačního kreslení. Nejmladší děti vyráběly kouzelnické hůlky, čelenky a korunky pro princezny. Nejstarší zase navštívili městskou knihovnu, kde se zúčastnili výukového programu Netradiční knihy.

Na zahradě jsme dokončili bylinkovou spirálu a nové ohniště, které poprvé vyzkoušíme během plánované vánoční slavnosti. V rámci projektu jsme ještě opravili houpačku a připravili ptačí krmítka na letošní sezonu. Někteří z nás se zúčastnili programu o přežití v přírodě, nabyté vědomosti si plánujeme prakticky vyzkoušet v červnu.

V rámci tréninku měkkých dovedností jsme tento měsíc posilovali svoji trpělivost.

 

MENU