Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Leden 2021/2022

Tento měsíc jsme se věnovali tématu Afrika, které jsme zapojili do všech oblastí života Koventinky. Vytvořili jsme si africký koutek plný suvenýrů, pracovali jsme s mapou, vyráběli jsme domorodé masky a věnovali jsme se africkým zvířatům. Ty jsme poznávali pomocí videí, hledali v křížovkách a jejich zvuky jsme zakomponovali do nové písně. Také jsme plánovali a počítali výlet do Keni. Mladší děti si upekly a nazdobily perník ve tvaru Afriky, starší se věnovaly svým pracovním sešitům, kde se například dozvěděly, jak sepsat petici nebo si vytvořili reklamní letáček cestovní agentury na jimi zvolený africký stát. Vyslechli jsme si zajímavé povídání o Zanzibaru a prohlédli jsme množství fotek a videí. Africe jsme se věnovali i v angličtině – poznali jsme nová slovíčka týkající se geografie a zvířat, jejich popisu i způsobu života.

Začátkem měsíce jsme se ještě vrátili k prosincovému tématu Závislosti a poslechli jsme si povídání muže, který byl v minulosti závislý na alkoholu. Celá jeho cesta byla pro děti velmi poutavá. Seznámili jsme se s novými knihami v naší knihovně a hned jsme si některé z nich začali číst. V rámci tréninku měkkých dovedností jsme se tento měsíc seznamovali s neverbální komunikací. Věnujeme se i nadále deskovým hrám a šití a také jsme vyrazili na lezeckou stěnu. Trénovali jsme míčové přihrávky (fotbalové a basketbalové), obratnost a rychlost. Také hojně využíváme nové luky a učíme se střílet.

Začátek roku přinesl i nové středeční projekty. V rámci projektu Relaxační příběhy nasloucháme meditační hudbě a čtenému příběhu, skrze který procházíme uvolněním celého těla i mysli. Učíme se také klidně dýchat celým tělem. Poté své zážitky z příběhu výtvarně zpracováváme. V projektu 3D tisk jsme se zatím naučili pracovat v programech Tinkercad a PrusaSlicer, kde jsme vytvářeli 3D návrhy a zpracovávali je do požadovaných formátů. Posledním projektem je Experiment s myší. Zatím jsme zakoupili myšky, sepsali jsme si podmínky chovu, vysvětlili jsme si rozdíl mezi učením a pozorováním chování a experimentovali jsme s potravou.

Koncem ledna jsme vyrazili na zimní pobyt na Dobrou Vodu na Šumavu. Užili jsme si společně strávený čas bobováním, výlety, návštěvou wellness centra nebo hraním deskových her.

MENU