Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Hlavní principy Koventinky

Radost z učení a vnitřní motivace

Základním principem je učení se na základě vnitřní motivace, proto v Koventince nenajdete známky a jiné formy vnější motivace. Děti se učí zejména prožitkem a vlastní zkušeností. Respektujeme tempo každého dítěte. Vedeme děti k samostatnosti, otevřenosti a toleranci k odlišnosti, pochopení, že jsme součástí přírody a celku, a zároveň ke kritickému myšlení.

Potřeba učit se

Potřeba učit se, porozumět světu, vyznat se v souvislostech je vlastní všem – nikdo nemusí děti nutit, aby se učily chodit, mluvit, ptaly se… Děti se rády učí tomu, co pro ně má smysl, přirozeně. Klíčem je zejména smysluplnnost, přiměřenost, vlastní aktivita a spolupráce.

Zpětná vazba

Zpětnou vazbu dítěti poskytují ostatní děti i průvodce, ale základem je sebehodnocení. Zaměřujeme se především na proces učení (ne na výsledek), děti nesrovnáváme. V průběhu celého roku – jak v Koventince, tak doma – si děti sbírají materiál pro tvorbu portfolia (složka, v níž jsou uchovávány práce dítěte, a lze tak sledovat jeho pokrok).

Hlavní principy Koventinky

MENU