Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Třicátý třetí týden 2017/2018

V pondělí ráno si pro nás připravila Klárka referát na téma Mechy a lišejníky. Povídali jsme si pak o tom, kolik vody může mech vstřebat. Na závěr bloku jsme si zahráli hru z intuitivní pedagogiky, která pomáhá vnímat sebe i druhé a nelpět na věcech. Druhá skupinka opravovala venkovní lanové prvky. Po svačině jsme se učili šermovat a zahráli si hry Na zásah a Hutututu. Dopoledne jsme zakončili fotbalovým zápasem. Při čtenářské dílně se v první polovině bloku věnoval každý své knize, ve druhé části jsme si společně četli úryvek z knihy od Daisy Mrázkové: Neplač, muchomůrko. Následně jsme diskutovali o tom, proč jsme každý jiný, v čem nás mohou druzí obohatit, co pro nás znamená vlastní „já“… Odpoledne jsme oslavili Anežčiny deváté narozeniny. Zdá se až k neuvěření, že už to byly její čtvrté narozeniny v Koventince.

V úterý jsme s nejstaršími dětmi otevřeli téma myšlenkových map. Přestože je děti znají a občas s nimi pracujeme, začali jsme se kreslením těchto schematických pomůcek více zabývat. Společnými silami jsme si vytvořili mapu na téma Příroda, a poté už každý sám rozpracoval své podtéma. Zahráli jsme si také kvarteta – na téma Odpady, při kterém jsme se dozvěděli zajímavosti ze zpracování a recyklace jednotlivých druhů odpadů, a na téma Půda (čím je tvořena). Na závěr jsme se k tématu půdy ještě pokusili sestavit myšlenkovou mapu. Mladší děti si procvičovaly písmena a čtení s porozuměním. Zaměřili jsme se také na aktivity propojující levou a pravou hemisféru, ladění na druhé, vzájemnou spolupráci a společné plynutí.

Ve středu jsme při programování poprvé pracovali s programem Scratch. Děti se v něm učily orientovat (rozmístění ikonek a k čemu slouží) a zkoušely si programovat pohyb postavičky o určitý počet kroků směrem k předmětu nebo k druhé postavičce. Také vytvářely vlastní úlohy, které některé děti na závěr prezentovaly.

Ve čtvrtek i v pátek jsme si povídali o rostlinách – co potřebují k životu, jak spolu dokáží komunikovat, jak rostou. Vše jsme si nakreslili, ukázali a prožili. Pekli jsme tvarohové koláčky, hráli příběhy o krtkovi, který se pohybuje u kořenů rostlin, a počítali délky kytiček.

MENU