Čtyřicátý první až čtyřicátý třetí týden 2017/18

Za poslední tři týdny jsme toho zažili opravdu hodně. V Koventince jsme se moc neohřáli a hodně času jsme trávili na různých akcích, výstavách a exkurzích.

Na Božkovském ostrově jsme prožili báječné dopoledne s programem Živé velryby a odpoledne strávili hraním ve vodě. Navštívili jsme Škodu Transportation, což byl pro nás velký zážitek. Viděli jsme všechny ty tramvaje a lokomotivy zblízka – uvnitř i pod podvozkem. Děti kompletně vyčistily podlahu od všech různých plíšků, matiček a šroubků a plně obtěžkány spokojeně odcházely zpátky do Koventinky, kde začal s nálezy velký výměnný obchod. Tři krásné dny plné her a koupání jsme strávili V Bečově nad Teplou. Děti si zde užily i kouzelnou Svatojánskou cestu. V Borském parku čekal na děti program s různými stanovišti, na kterých si mohly procvičit vázání uzlů, počítání, doplňování tajenky, poznávání listů a květin, luštění morseovky a práci s kompasem. V DEPO 2015 jsme se nechali oslnit krásným audiovizuálním zážitkem na výstavě Má Vlast.

Mezi tím vším jsme stihli pískovat, plstit, luštit šifry, vymýšlet různé vlastní variace na tradiční chemické pokusy, povídat si o slunovratu a zahrát si hru Básně, která podporuje kooperaci, krátkodobou paměť i učení se navzájem. Děti utvořily týmy tak, aby v každém byl alespoň jeden čtenář. Ten se naučil básně napsané na stromech a na jiném místě tyto básně naučil další členy týmu. Ti pak báseň přednesli na jiném místě průvodci. Cílem hry bylo „přenést“ v týmu správně všechny básně.

Poslední dva dny patřily jako každý rok Závěrečné slavnosti a předávání hodnocení. Na slavnosti předvedli členové dramatického kroužku ostatním divadelní hry, na kterých půl roku pracovali, a sklidili za ně opravdu velký a upřímný potlesk. Dalším bodem na programu bylo taneční vystoupení, které si samy vymyslely a nacvičily nejstarší holky. Nádherný letní večer jsme prožili společně na zahradě a u ohýnku. Na předávání hodnocení se sice všechny děti moc těšily, ale zároveň to pro ně byla smutná chvíle, protože je teď budou čekat dva měsíce bez školy! A tenhle smutek je pro průvodce a rodiče tím nejlepším ujištěním, že to, co dělají, má smysl.

Čtyřicátý týden 2017/2018

V pondělí i úterý jsme četli příběh o dívčí válce a povídali si o matriarchátu a postavení žen v dnešní společnosti. Při venkovní týmové hře jsme řešili různé úkoly a kvízy. Společně jsme pronikli do tajů Morseovy abecedy, poslechli jsme si, jak zní signály jednotlivých písmen i slov. Vyzkoušeli jsme si také různé způsoby posílání signálů – čelovkou, zvukem flétny, mrkáním, a dokonce i prostřednictvím okenních žaluzií. Ostatní strávili dopoledne venku, kde jsme stavěli pyramidu z vlastních těl a ukazovali jsme si fungování potravního řetězce v přírodě (rostliny, býložravci, masožravci). Vznikly nám k tomuto tématu i zajímavé diskuze, např. jestli je v přírodě více všežravců než masožravců, a vznášeli jsme mnohé argumenty, proč to tak je či není. Odpoledne jsme si užívali volnosti a her, hlavně s vodou, hlínou a bahnem.

V úterý se, stejně jako minulý rok, některé děti zúčastnily výchovně-vzdělávací akce v DEPO2015 Jdeme do toho spolu, jejímž záměrem je „být blízko“ a poznat, co to znamená handicap v různých podobách, a zažít spontánní radosti při hraní a tancování. Nejprve si děti poslechly koncert kapely Cirkus Brothers, poté bubnovaly ve velkém kruhu společně s handicapovanými lidmi a na závěr si zatančily. Ostatní si povídali o tom, jak poskytnout první pomoc, co vše najdeme v lékárničce a k čemu to slouží, prakticky jsme se naučili obvazovat ránu či uvést člověka do stabilizované polohy.

Ve středu si část dětí zvolila kooperační hru Samurai Spirit, kluci pak budovali své říše v Malých velkých královstvích. Aby byla naše zahrada barevnější a veselejší, obmotali jsme staré rezavé sloupky vlnou v pestrých barvách. Poté jsme všichni společně vyrazili k lochotínskému bazénu k malým potůčkům, kde vznikalo mnoho plánů, taktik, možností spolupráce a pomoci mezi všemi dětmi.

Ve čtvrtek a v pátek byl hlavním tématem hmyz. Skládali jsme řady slov, což nebylo vůbec jednoduché, a dokázali jsme si dohromady zapamatovat a zpětně napsat 21 druhů hmyzu. Upekli jsme si tvarohové koláčky. V pátek jsme pracovali s tabulkou a hledali slova či obrázky podle souřadnic a zahráli jsme si i pexeso. Odpoledne jsme si užili koupání na výpravě ke Kamennému rybníku.

Třicátý devátý týden 2017/2018

V pondělí jsme prostřednictvím písničky řadili ptáky do kategorií podle druhů – děti přiřazují kartičky s obrázky, běhají s roztaženýma rukama jako s křídly nebo jen zpívají a pozorují ostatní. Pak jsme si zahráli pohybovou hru s kytarou a bubínkem. Děti projevují velkou touhu po vzájemném fyzickém kontaktu, zkoušeli jsme si tedy různé formy boje ve dvojicích, přetahování, páku apod. Na začátku jsme společně stanovili zásady férového zápasu a při boji byli všichni stále naladěni jeden na druhého. Odpoledne jsme dokončili obnovu naší duhové houpačky.

V úterý jsme navštívili Techmanii a program Tajemství planety Země ve 3D Planetáriu. Průvodce Jan nám poutavě vyprávěl o planetách, fázích měsíce, ročních obdobích, horninách a sopkách. Po zbytek dne si děti užily expozice, hry a pokusy.

Ve středu si někteří zahráli hry při angličtině s Pínem, někteří vařili oběd a jiní si v rámci čtenářské dílny četli vlastní knížku. Johanka si pro ostatní připravila referát na téma Pomocné tlapky. Odpoledne jsme oslavili Pepíčkovy osmé narozeniny a pochutnali jsme si na ovocných špízech s čokoládou. Večer nás čekalo vystoupení s autorskými hrami dramatického kroužku dětí a rodičů z Koventinky v Moving Station před zaplněným hledištěm.

Třicátý osmý týden 2017/2018

V pondělí i v úterý jsme hráli bojovou hru, kdy děti v terénu hledaly fáborky s úkoly, při jejichž plnění si procvičovaly týmovou spolupráci, rychlost úsudku a jednání, čtení, psaní, vědomosti o přírodě, počítání a mnoho dalšího. Pokračovali jsme také ve výrobě květináče, která vyžadovala hodně trpělivosti a pozornosti. Naučili jsme se novou písničku o ptácích, při níž jsme využili kartičky s obrázky, hýbali jsme se a určovali druhy ptáků. Zvládli jsme přeházet kompost a utvořit tak nový prostor pro bio odpad.

V úterý jsme se se skupinou dětí vypravili do Galerie Vestředu, kde si děti prohlédly aktuální výstavu, tvořily pohádkové postavy z alobalu a navzájem zkoušely uhádnout jejich vlastnosti podle výrazných znaků. Vyzkoušely si také malovat suchými pastely na velký arch papíru tak, aby vytvořily jeden obraz z mnoha malých. Všechny děti by v návštěvách galerie rády pokračovaly.

Ve středu jsme vyráběli hračky: prstové loutky, kolotoč k zavěšení nad postýlku, chrastítka pro miminka, panáčky apod.

Ve čtvrtek jsme si povídali o archeologii a vypravili se na Archeologický den do Totemu. Vyzkoušeli jsme si práci archeologů, tvořili jsme šperky, skládali vázy z odštěpků a přiřazovali události na časovou osu. V pátek jsme v kroužku hodně mluvili o tématech, která děti trápí, skládali jsme obrázky podle posloupnosti a pekli jsme kakaové bochánky.

Třicátý sedmý týden 2017/2018

V pondělí jsme si vyzkoušeli prvky kontaktní improvizace, při které se vzájemně vnímáme prostřednictvím doteku, vedeme a necháváme se vést, vnímáme váhu druhého nebo přenášíme svou váhu na něj. Lépe tak vnímáme sebe i ostatní a učíme se vědomému kontaktu. Kluci poté sestavovali květináč pro strom v atriu a brousili trubky na houpačku. Ostatní se doslova prohrabovali kompostem – snažili jsme se ho přehodit a získat co největší množství úrodného humusu. Ten jsme pak nosili na nové záhony. Odpoledne si děti opět užily šití.

V úterý jsme se na Kamenném rybníku loučili po společných třech měsících se španělskými studenty Irene a Raulem. Předali jsme jim dárky na památku, zpívali jsme písničky u ohně a hráli si.

Ve středu jsme opět pokračovali ve hře Malá velká království, kterou se nám konečně podařilo dokončit. Procvičili jsme si při ní počítání i čtení. Po svačince následovala základní gymnastika, zpevňovací cvičení a trénování hvězdy a přemetu vpřed.

Ve čtvrtek a v pátek jsme se věnovali hmyzu. Vyvozovali jsme charakteristiku, tvořili jsme broučky, vážky a mouchy z modelíny, hráli jsme tematické divadlo a upekli štrúdlové „hmyzáky“. Venku jsme pak tvořili hmyzí překážkové dráhy.

Třicátý šestý týden 2017/2018

V pondělí jsme navázali na předchozí blok s Irene a začali jsme vytleskáváním různých kombinací not. Tentokrát jsme přidali ještě notu celou a půlovou. Irene pak pouštěla různé skladby a děti hledaly ostinato (opakující se motiv), které jsme pak společně vytleskávali, a na videu poznávaly jednotlivé nástroje. Pokračovali jsme hraním na balonek, který upouštěním vzduchu vydává různé tóny, a nakonec jsme společně malovali hudbu. Raul si pro děti připravil malování na trička. Odpoledne jsme pokračovali ve stavbě našeho proutěného tunelu/domečku.

Středu jsme začali oblíbenou hrou Malá velká království. Někteří si užili muzikohraní. Kdo se chtěl hýbat, mohl si uběhnout kilometr, rozcvičit celé tělo a trénovat vylézání či vybíhání zdí. Při čtenářské dílně jsme nejen pokračovali ve čtení vlastních knih, ale zkoušeli jsme si také různé hádanky a slovní úlohy.

Ve čtvrtek i v pátek jsme se věnovali hmyzu. Vyhledávali jsme v encyklopediích, určovali společné znaky, psali názvy broučků, počítali a stavěli pavučiny z lan a provázků. Ve čtvrtek jsme si upekli tvarohovou bábovku a v pátek jsme se vypravili do Moving Station na výstavu Lesní svět.

Třicátý pátý týden 2017/2018

V pondělí jsme trénovali na zahradě na slackline, s Irene běželi 1 km v duchu hesla „spolu začneme a spolu skončíme“, a vyrobili si na zahradě překážkovou dráhu. Povídali jsme si o jarních květinách, pojmenovali jsme je a doplňovali do křížovky. Pokračovali jsme také ve výsadbě květin v okolí školy a v tvorbě našeho domečku ve stráni. Při čtenářské dílně jsme se zaměřili na téma vzteku a jeho zvládání. Pomohla nám k tomu ukázka z knížky Děti z Bullerbynu. Odpoledne jsme oslavili Máťovy sedmé narozeniny a začali jsme s obnovou zahradní houpačky.

Ve středu jsme se vypravili na Malou scénu Nového divadla na představení Papageno v kouzelném lese. Odpoledne jsme strávili převážně na zahradě – některé děti si připravovaly divadelní vystoupení na pódiu, jiné s Luckou připravovaly záhonky a sázely. Jaromírek s Honzíkem pak nabídli všem báječnou svačinku.

Ve čtvrtek i v pátek jsme si povídali o 2. světové válce a plzeňských Slavnostech svobody. Vyjasňovali jsme si pojmy svoboda a válka. V pátek jsme zhlédli krátký dokument a ještě před obědem vyrazili do Křižíkových sadů, kde nás čekalo zajímavé tematické povídání.

Třicátý čtvrtý týden 2017/2018

V pondělí jsme si s nejmladšími dětmi užili hry podporující souznění a spolupráci. Nejsilnějším zážitkem byla aktivita, kdy jeden volně padá s plnou důvěrou, že ho ostatní chytí. S Raulem jsme třídili odpad, povídali jsme si, jak se doma chovat ekologicky, a vyzkoušeli si recyklaci – výrobu hraček z odpadu. Betka, Thea a Aďa vytvořily deskovou hru a sepsaly k ní pravidla – společně si ji pak s dalšími dětmi zahrály. Johanka, Bára a Laura zase vyrobily pejska a funkční bicí sestavu. Pak jsme hráli rytmické hry a psali vzkazy Irene a Raulovi, kteří nás za dva týdny opustí. Připravujeme jim dárek v podobě leporela se vzkazy a fotkami. Odpoledne se na nás přihnala bouřka, ale i tu si děti užily s radostí – nejdřív ve větru na zahradě tančily dešťový tanec, a když začalo pršet, běhaly nadšeně dál v lijáku.

V úterý jsme prozkoumali náš kompost. Podívali jsme se až do jeho samého nitra a pod lupou pozorovali živočichy, kteří tam žijí. Na užovku jsme štěstí neměli. Děti si založily vlastní pokus se žížalami ve skleničce s kompostem. Po zbytek dne jsme sázeli mátu a kopali svah vedle školy, kde vznikne proutěný tunel, v němž budeme moci odpočívat nebo si v něm hrát. Při programování s Irene si děti zopakovaly základy ovládání Scratche a skládání příkazů. Irene vysvětlovala pohyb panáčka v rámci soustavy souřadnic včetně záporných čísel. Na závěr děti experimentovaly s vlastními programy. Např. Anežka vytvořila program s letícím jednorožcem, který měnil barvy rohu a otáčel se, Klárka s Danem naprogramovali přistávání letadla na pláži a Jára s Míšou C. rozhovor dvou postaviček.

Ve středu jsme hráli oblíbenou deskovou hru Malá velká království a po svačince jsme se vypravili na Košutecké jezírko, kde jsme skákali na trampolíně, stavěli hrady, a hlavně plavali.

V teplém a slunečném počasí nevydrží nikdo uvnitř a život se odehrává hlavně venku – lezení, houpání, vodní hrátky, pokusy, tvoření a házení frisbee jsou nejoblíbenějšími činnostmi těchto dní.

Třicátý třetí týden 2017/2018

V pondělí ráno si pro nás připravila Klárka referát na téma Mechy a lišejníky. Povídali jsme si pak o tom, kolik vody může mech vstřebat. Na závěr bloku jsme si zahráli hru z intuitivní pedagogiky, která pomáhá vnímat sebe i druhé a nelpět na věcech. Druhá skupinka opravovala venkovní lanové prvky. Po svačině jsme se učili šermovat a zahráli si hry Na zásah a Hutututu. Dopoledne jsme zakončili fotbalovým zápasem. Při čtenářské dílně se v první polovině bloku věnoval každý své knize, ve druhé části jsme si společně četli úryvek z knihy od Daisy Mrázkové: Neplač, muchomůrko. Následně jsme diskutovali o tom, proč jsme každý jiný, v čem nás mohou druzí obohatit, co pro nás znamená vlastní „já“… Odpoledne jsme oslavili Anežčiny deváté narozeniny. Zdá se až k neuvěření, že už to byly její čtvrté narozeniny v Koventince.

V úterý jsme s nejstaršími dětmi otevřeli téma myšlenkových map. Přestože je děti znají a občas s nimi pracujeme, začali jsme se kreslením těchto schematických pomůcek více zabývat. Společnými silami jsme si vytvořili mapu na téma Příroda, a poté už každý sám rozpracoval své podtéma. Zahráli jsme si také kvarteta – na téma Odpady, při kterém jsme se dozvěděli zajímavosti ze zpracování a recyklace jednotlivých druhů odpadů, a na téma Půda (čím je tvořena). Na závěr jsme se k tématu půdy ještě pokusili sestavit myšlenkovou mapu. Mladší děti si procvičovaly písmena a čtení s porozuměním. Zaměřili jsme se také na aktivity propojující levou a pravou hemisféru, ladění na druhé, vzájemnou spolupráci a společné plynutí.

Ve středu jsme při programování poprvé pracovali s programem Scratch. Děti se v něm učily orientovat (rozmístění ikonek a k čemu slouží) a zkoušely si programovat pohyb postavičky o určitý počet kroků směrem k předmětu nebo k druhé postavičce. Také vytvářely vlastní úlohy, které některé děti na závěr prezentovaly.

Ve čtvrtek i v pátek jsme si povídali o rostlinách – co potřebují k životu, jak spolu dokáží komunikovat, jak rostou. Vše jsme si nakreslili, ukázali a prožili. Pekli jsme tvarohové koláčky, hráli příběhy o krtkovi, který se pohybuje u kořenů rostlin, a počítali délky kytiček.

Třicátý druhý týden 2017/2018

V pondělí jsme venku měřili různé objekty, hráli intuitivní hry a aktivity s barevným padákem. Také jsme opět relaxovali s koshi zvonky. Při programování jsme si opakovali již známé, zejména používání základních příkazů pro pohyb v prostoru – nejprve pro vedení druhých v rámci vytyčené šachovnice (s bariérami i bez) a potom v nové hře od Raula. Odpoledne přišli do školy rodiče a společně jsme se vrhli do jarního úklidu jak uvnitř školy, tak na zahradě. Přibyly nám nové schody, lana na hraní a bylinková zahrádka. Den jsme zakončili posezením u ohně a společným přespáním ve škole.

V úterý jsme s nejmladšími dětmi trénovali krokování. Další skupinka opět programovala. Kdo chtěl, pomáhal ještě s drobnými úpravami na zahradě.

Ve středu jsme se vypravili na představení do Nového divadla, na balet Oliver Twist. Odpoledne jsme si užívali krásného počasí na naší nově upravené zahradě – děti se houpaly v hamace, relaxovaly na dece, některé malovaly či zkoušely slack-linu.

Ve čtvrtek jsme si povídali o rostlinách a jejich jednotlivých částech. Také jsme se věnovali šifrám – jednu tajnou zprávu jsme si vyluštili a jednu napsali. Odpoledne jsme na zahradě stavěli potůček. V pátek jsme si zahráli na rostoucí semínko, vytvořili „mazlíčky“ a vyrazili na úchvatnou výstavu Kořeny, přibližující svět pod zemí. Největší nadšení vyvolal příbytek krtka. Odpoledne jsme si opět užívali slunečného počasí na zahradě a deskových her.