Květen 2018/19

Spolu s novou tematickou písní Život je film jsme v květnu nahlédli do světa filmu, animovaného především. Celý týden totiž děti pracovaly na projektu Animánie a pod vedením profesionálních lektorů si ve čtyřech skupinkách vytvořily čtyři krátké animované filmy. 

O programu Animánie referuje Eliška M.:

 Minulý týden jsme měli týden s filmem.

Docela mě to bavilo.

Já jsem byla ve skupině Papírek.

Bylo to docela náročné, a možná to bylo taky tím, že jsme měli asi o hodinu víc než normálně.

Pozice, co jsme si vyzkoušeli: Kamera / Animátor / Výtvarník / Střihač / Režisér.

Ostatní skupiny byly: Plastelína, Koláž, Prosvětlovák.

Asi bylo nejtěžší animování, protože to byla tak precizní práce. Než tam přiletěla bublina, tak to trvalo asi půl hodiny (tak 100 snímků).

Nakonec z toho byl asi dvouminutový film.

Nejvíc se mi líbil film od skupinky Koláž.              

***

Na dalších květnových tvořivých blocích si děti mohly vyzkoušet výrobu thaumatropu či flipbooku. Informace z knihy „Jak vznikl film“ zanášely do časové osy, aby si lépe dokázaly představit, kolik času uběhlo od prvních filmových objevů až po současnost. Vyzkoušely si práci Filmové Akademie a rozhodovaly o udělení „Oscara“ za práci na dětmi oblíbeném filmu Harry Potter a Kámen mudrců.

Ufoni si v květnu třídili své poznatky o slovních druzích, Endermani opakovali kořen slov a učili se slovnímu popisu, Opičky zkoušely proměnit obrázkovou knihu Kytičky z ulice na knihu psanou. Rozdíl mezi beletrií, poezií a populárně naučnou literaturou si děti ověřily hledáním příslušných knih ve školní knihovně a jejich rozdělováním do tematických hromádek. Nad hromadami knih se pak pobavily o tom, co kdo raději čte.

Na konci měsíce se s námi rozloučily španělské studentky Julia a Marta, které během své dvouměsíční praxe v Koventince přinesly dětem spoustu zábavy, radosti, společného tvoření, her a tance, ochutnávku španělštiny i španělské kuchyně. Před jejich odletem jsme za krásného slunečného dne společně pobyli u Kameňáku, s ohněm, špekáčky, kytarou, a dokonce i koupáním.

A aby nebylo májových zážitků méně než letošního májového deště, vyrazili jsme v duchu koventinkovské písničky „Jedu z Plzně do matičky Prahy“ na celodenní výlet do hlavního města, navštívili areál Pražského hradu, svezli se tramvají i metrem, vystoupali na Petřín a dolů sjeli lanovkou. A náš jarní výlet i měsíc filmu jsme završili návštěvou filmového muzea NaFilM.

Duben 2018/2019

Dubnové dění v Koventince bylo ve znamení jara, Velikonoc a ekologie.  V rámci jarní brigády jsme za vydatné účasti rodičů pořádně „vygruntovali“, zrenovovali třídy a oživili po zimě zahradu. Malovali jsme vajíčka, jarně vyzdobili prostory Koventinky a začali trávit více času venku. Povídali jsme si o úctě k přírodě, Opičky vytvořily na zahradě mandalu pro přírodu a četly si báseň „Přírodo, jak ti je?“. Bavili jsme se o odpadech, o jejich recyklaci a o možnosti naší aktivní účasti v ochraně přírody. Sledovali jsme 40denní bezodpadovou výzvu od Czech Zero Waste, četli si informace a zajímavosti o výzvách na jednotlivé dny a diskutovali jsme společně o tom, jak tyto výzvy může každý z nás naplnit. Navštívili jsme plzeňský sběrný dvůr, abychom viděli nakládání s tříděným odpadem v praxi. Skrze dokumentární film jsme zjistili, jaký je „Život na hromadě plastu“. Endermani si zkusili vymyslet slogany pro případnou demonstraci za ochranu životního prostředí a Ufoni zpracovávali téma ekologie výtvarně. Poslouchali jsme audioknihu Muž, který sázel stromy a hledali jsme zmínky o současných lidech, kteří sází na planetě vlastními silami tisíce stromů.

Výjimečným zážitkem byla beseda Od dívky ženě, od chlapce k muži, kterou s námi sdíleli Katka a Láďa z Hnutí za aktivní mateřství. V ženském a mužském kruhu jsme si povídali o dospívání, ženské a mužské polaritě, menstruaci a početí dítěte. Přečetli jsme si porodní pohádku a probrali vše, co nás k tématu zajímalo.

Kromě toho jsme si opakovali slovní druhy, hledali kořeny slov a učili se rozlišovat předpony a předložky. Seznámili jsme se s tvorbou Karla Čapka, jeho životem a dobou, v níž žil, a četli si z knihy Devatero pohádek. V matematice jsme procvičovali zlomky a společného jmenovatele. Pod vedením Petra si děti vyzkoušely úpolové neboli zápasové hry, které slouží k rozvoji síly, obratnosti a odstranění diskomfortu z porušení osobní zóny. Také jsme si vyzkoušeli párovou jógu. Na konci dubna jsme si zaběhali okolo Boleveckého rybníka a někteří odvážlivci si i zaplavali. Navštívili jsme opět Techmanii a prohlédli si zblízka a pod mikroskopem různé druhy hmyzu – saranče, můry, strašilky a zbytek po svléknutí pavouka. Od Jindřišky jsme dostali darem do Koventinky dvě andulky, které si děti moc přály. Přání se jim tedy splnilo ještě dřív, než stačily vymyslet, kde by je sehnaly.

Dvacátý sedmý týden 2018/19

S koncem března jsme ukončili i naši dvouměsíční práci s tématem Praha. Opičky si vytvořily myšlenkovou mapu o tom, co všechno se za tu dobu o Praze dozvěděly, a srovnaly ji s myšlenkovou mapou, kterou dělaly na začátku. Ufoni dočetli knihu Ztraceni v rudolfínské Praze. Dramaticky si zpracovali hlavní role Klárky a Vojty ve chvíli, kdy objevují laboratoř ve věži Mihulka, a pak se seznámili s hlaholicí, kterou děti v příběhu nalezly na dveřích na konci tajných chodeb. Na závěr napsali autorce příběhu krátký dopis o tom, jak se jim kniha líbila a co jim tam chybělo. Endermani pracovali dále s básní Objevil jsme objev – schovávali všechna slova s -je nebo -ě do otvíracích okének, zpracovávali báseň graficky nebo zkoušeli vytvořit vlastní báseň.

V tvořivém bloku u Rádi jsme se rozdělili do dvou skupin a vymýšleli a nacvičovali sestavy, v nichž byly tanečníky jen naše ruce. Eliška ve svém bloku učila zájemce tzv. Cup song. S Radkou jsme dokončovali příspěvek do časopisu Klobouk na pařezu s tématem Z/rození, S/tvoření a vytvářeli také podobu našeho klobouku, pod kterým bychom jako Koventinka v časopise rádi vystupovali. S Jakubem se pokračovalo na získávání informací o zvířatech, která by byla vhodná do terária. Také pro ptáčky, kteří právě v tuto dobu začínají hnízdit, jsme venku připevnili několik chomáčů psí srsti, kterou budou moci použít na vystlání svých hnízd.

Ve středu nás navštívila paní policistka, s níž jsme si povídali o naší bezpečnosti, tedy o tom, jaká pravidla bychom měli dodržovat doma i venku, abychom předešli různým zraněním a abychom uměli včas rozeznat nebezpečné situace. Jako malou pozornost jsme si odnesli vlastní otisky prstů, které nám paní policistka sejmula.

V pátek jsme šli do Divadla Alfa na představení Cha cha cha Chaplin aneb jiná cháska, kde jsme se dozvěděli, jak vypadaly počátky filmu – že byl němý a doprovázela ho hra na piáno. Seznámili jsme se také s několika hlavními mužskými aktéry němých filmů. Po skončení představení jsme se šli protáhnout na blízké hřiště a zbytek dne jsme strávili volnou hrou.

Dvacátý šestý týden 2018/19

V týdnu, kdy se zima přehoupla do jara, jsme kromě běžného školního programu měli naplánovány ještě dvě společné akce – vynášení Morany a několikadenní výlet na Šumavu.

V Koventince se Opičky zabývaly prostředím pavučin a vytvořily si pavučinu na koberci. Procvičily si tak nejen sčítání, ale i paměť při vyprávění příběhů. Také si četly příběh o Staroměstské bráně a procházely si její patra, která jsou vždy něčím zajímavá. Například hned první patro brány je vyzdobeno legračními výjevy ze života lidí a zvířat. Endermani hledali v básni Objevil jsem objev slova, ve kterých se píše „je“ a ne „ě“. V básni Prstem po Praze, v níž si Jiří Žáček pohrál s názvy různých částí Prahy, doplňovali slova podle nalezených souvislostí. Ufoni opět pracovali s gamebookem Ztraceni v rudolfínské Praze. Procvičovali si určování slovních druhů a kreslili ilustrace k vyslechnutému textu o Rudolfovi II., jeho dětech a o astronomech a alchymistech na dvoře Rudolfa II.

V úterý jsme si při čtenářské dílně četli nejen vlastní knihy, ale také jsme se prostřednictvím vyprávění přenesli do 19. století, do doby narození Karla Čapka. Dozvěděli jsme se informace z jeho života a týmově jsme hledali v třídní knihovně knihy, které napsal jak pro děti, tak pro dospělé. V rámci kreativní dílny, kterou vedla Madlenka, jsme si vyzkoušeli tvorbu plakátů a přáníček na počítači. S Radkou se pracovalo na příspěvku do dubnového čísla časopisu Klobouk na pařezu s tématem Z/rození, S/tvoření. U Jakuba probíhal průzkum možností, jaké zvířátko bychom si mohli pořídit do terária, které Koventinka získala.

Na středu připadl světový den štěstí a některé děti složily s Radkou a španělskými studentkami Julií a Martou česko-španělskou píseň o štěstí, kterou naučily i všechny ostatní. Odpoledne jsme se sešli v Hradišti u jezu, kde jsme společně vyprovodili Moranu na její poslední letošní cestě, zapálili ji a hodili do řeky.

Ve čtvrtek přišlo jen málo dětí, proto jsme tancovali v tělocvičně a hráli na kytaru a na bubny. Večer se nás většina sjela na faře v Dobré Vodě u Hartmanic, kam jsme již poněkolikáté zavítali i s rodiči na prodloužený víkend. Počasí nám přálo a my jsme si užili několik dnů naplněných nádherným jarním sluníčkem, procházkami šumavskou krajinou a společným bytím.

Dvacátý pátý týden 2018/19

V tomto týdnu jsme v Koventince přivítali s nadšením dvě nové španělské studentky, Julii a Martu, které moc zajímá, jak to v naší škole chodí, a které s námi budou několik dalších týdnů. Na kruhu, kde jsme se s nimi seznamovali, nám překládala ze španělštiny Amálka, která žila několik let s maminkou na Mallorce. Budeme mít teď každý den příležitost si s nimi anglicky povídat, pochytit něco ze španělštiny a naučit se od nich něco z gymnastiky.

Opičky začaly nový týden prostředím autobusu z Hejného matematiky. Vytvořily si po škole pět zastávek a střídaly se v řízení a určování počtu nastupujících a vystupujících. Další bloky věnovaly pohybovým hrám v tělocvičně a tvoření opičí dráhy ze židlí a lan. Ve středu si povídaly o Vltavě a jejích přítocích. Skládaly z písmen jejich názvy, učily se báseň o Vltavě a seznámily se se skladatelem Bedřichem Smetanou a jeho Vltavou. Na hudbu si i zatančily – každé dítě představovalo jednu řeku, postupně se k sobě přidávaly a spojovaly se ve velkou řeku, pak se vlévaly do Labe a posléze do moře. Občas se Vltava vylila ze břehů po celé tělocvičně.

Endermani si četli příběh o Bruncvíkovi. Dozvěděli se z něj, jak se dostal znak lva do českého erbu, a odpověděli si na další kvízové otázky, aby zjistili, jestli všemu dobře porozuměli. Tvořili plakát se skupinami hlásek dě, tě, ně, bě, pě, vě, který bude pomáhat i ostatním ve správném psaní těchto skupin. Hráli také hru, při níž tvořili slova s použitím různých předpon. V matematice si procvičovali prostředí pavučin.

Ufoni pokračovali v práci s gamebookem Ztraceni v rudolfínské Praze. Cvičili si porozumění smýšlení postav a archaické mluvě. Četli si záznam z kroniky o stavbě Karlova mostu a také o procházce po pražském hradě, při níž mohli sledovat různá místa na hradě a nové historické postavy. I Ufoni se v matematice věnovali prostředí pavučin.

Jeden z tvořivých bloků vedla Amálka, u které se modelovalo, další vedla Laura, s níž se malovalo. S Ruu se děti učily vařit – restovat žampiony a vařit zeleninu a rýži. Jakub se zájemci instaloval do opraveného notebooku Linux. S Radkou se děti učily píseň Tak a také vymýšlely, jak by zvíře s názvem „tak“ mohlo vypadat.

Ve čtvrtek jsme si v rámci hry Lovci podnikavých duchů zkoušeli umění říci „ne“ bez pocitů viny a učili jsme se techniku „zaseklé gramofonové desky“. Čtvrteční odpoledne strávily děti převážně v tělocvičně zaujati obručemi, s nimiž je učila zacházet gymnastka Marta.
V pátek jsme šli na celý den do Techmanie, kde jsme se zúčastnili show Jak přežít na Marsu. Dozvěděli jsme se, že na Marsu nehoří oheň, protože je v atmosféře místo kyslíku převážně oxid uhličitý, nerostou tam žádné stromy, všechno se zdá být váhově lehčí a vzdálenost mezi Marsem a Zemí je stejná jako mezi Plzní a Brnem vynásobená stotisíckrát.

Dvacátý čtvrtý týden 2018/19

Opičky si v tomto týdnu přiblížily prostředí pavučin v Hejného matematice a procvičily si tak nejen sčítání a odčítání, ale také orientaci v prostoru, pozorné naslouchání a řešení slovních úloh. S Radkou si ukázaly, jak se písmenka skládají v slabiky, slabiky do slov, slova do vět a věty do příběhu. Nejdříve tvořily slova ze základní slabiky přidáváním dalších písmen. Každý vytvořil tímto způsobem pět slov a pak se pokusil s jejich využitím vyprávět krátký příběh. Endermani ve dvojicích vymýšleli a psali vyprávění na téma „Co jsem dělal o jarních prázdninách a co z toho je vlastně pravda“. Příběh byl vymyšlený, ale obsahoval tři pravdivé informace, které se ostatní pokoušeli odhalit. S Jakubem řešili Endermani i Ufoni slovní úlohu ze skutečného života a počítali útratu z restaurace s přepočtem z maďarských forintů. Ufoni se také ponořili hlouběji do příběhu knihy Ztraceni v rudolfínské Praze. Povídali si o tom, jak mohou vypadat názvy kapitol a četli si o bývalém Dobytčím trhu a Faustově domě.

V úterý jsme s dětmi vyrazili na interaktivní výstavu Za barokem do areálu DEPO2015. Tomuto historickému směru jsme se mohli přiblížit prostřednictvím videomappingu, zvukových efektů, historických artefaktů a replik starých děl. Děti si vyzkoušely psát husím brkem, tvořit portály či nakreslit půdorys barokní stavby. Mohly si i obléknout dobovou paruku a proměnit se na barokního hudebníka. Ve škole jsme se pak společně naučili písničku Baroko.

Terezka nás učila vyrábět misku z ústřižků novin a její zdobení technikou dekupáže neboli polepováním kousky hrubě nastříhaných ubrousků. Jakubova skupinka se zabývala výměnou displeje na notebooku. Radka přinesla pomůcku Inspiro, která obsahovala mnoho ozubených koleček. S jejich pomocí jsme si nakreslili různé geometrické obrazce. Také jsme si mohli vyzkoušet psaní iniciál vlastního jména ozdobným písmem.

Ve čtvrtek nás čekala další lekce ve hře Lovci podnikavých duchů, tentokrát byla zaměřená na zpětnou vazbu. S Petrem jsme běhali, trénovali parakotouly, skoky na trampolíně a parkour flow, což je plynulý běh přes překážky s využitím různých parkourových technik. V pátek jsme si udělali společný den se školkou, protože jsme se sešli v menším počtu než obvykle. Ráno jsme ve školce ochutnali čerstvě upečené jogurtové vafle, během dopoledne hráli hry v tělocvičně a na hřišti a pak jsme si uvařili společně oběd. Štěpík nám četl o různých bozích a děti ze školky vytvořily kvartet a předvedly nám malý koncert.

Dvacátý třetí týden 2018/19

Mnoho činností bylo v tomto týdnu prostoupeno měsíčním tématem, kterým je Praha. Nejmladší děti si s Ráďou vyprávěly o vzniku názvu našeho hlavního města a o tom, jak Praha rostla až do dnešní doby. Poslouchaly symfonickou báseň Bedřicha Smetany Vltava, při níž si zkoušely intuitivní kresbu. Modelovaly Karlův most a vytvářely jej i ze svých těl – každý udělal most a představoval tak jeden mostní oblouk, na nějž Ráďa umístila předmět jako sochu. S Radkou si četly básničky z knihy Kolik má Praha věží od Jiřího Žáčka a jednu z básní s názvem Sochy na Karlově mostě ztvárnily pohybem. Také doplňovaly chybějící samohlásky do slov tématicky spjatých s Prahou a vymýšlely slova do věty „V Praze je hodně…“. Endermani si opakovali pravidla psaní skupin hlásek bě, pě, vě a také dě, tě, ně. Vytvářeli společně krátký příběh začínající větou „Až budu v Praze“, kdy každý v kruhu připíše něco k předcházející větě. V matematice si procvičovali počítání s desetinnými čísly.

Ufoni zahájili společné čtení gamebooku Ztraceni v rudolfinské Praze od Renaty Šindelářové. Rozdělili si funkce Vypravěče, Dokumentaristy a Zapisovatele. Vypravěč bude předčítat, Dokumentarista bude vyhledávat v knize zmíněná data a doplňovat příběh fotkami a jinými informacemi a Zapisovatel bude mít za úkol zaznamenat důležité pojmy a jiné poznámky na velký arch, který bude pro všechny vyvěšen na dveřích.

Vedení kreativní dílny si tentokrát vyzkoušel Míša V., který si připravil pro ostatní tancování, a Bětka, u níž se vyráběly housenky z ponožek. S Radkou se pokračovalo na kreslení panoramatu Prahy, spojením všech obrázků jsme vytvořili společně koláž. Jakub se svými pomocníky ladil piano a učil zájemce, jak vyměnit monitor u notebooku.

V lekci hry Lovci podnikavých duchů jsme se setkali s manipulací a jejími různými podobami. V úterý odpoledne jsme uspořádali s dětmi ze sousední školky Kuličky masopustní maškarní, ve čtvrtek odpoledne jsme si navzájem mezi sebou hráli loutkové divadlo. V pátek jsme slavili narozeniny Míši V. Nejprve jsme byli dopoledne pozváni do školky na ochutnávku mrkvových vaflí, pak jsme si hráli s nafukovacími balonky a nakonec společně pekli čokoládové a vanilkové muffiny.

Dvacátý druhý týden 2018/19

V pondělí jsme všichni dohromady hráli hru Pustý ostrov, při níž si děti mohly vyzkoušet spolupráci v různě velkých a smíšených týmech, zvolit si způsob rozhodování a řízení týmu. Cílem hry bylo společně se jako tým dohodnout na deseti věcech, které by si děti vzaly s sebou na pustý ostrov. Při společné závěrečné reflexi jsme zjistili, že čím byl tým větší a věkově různorodější, tím bylo těžší se dohodnout. A také to, že je opravdu důležité stanovit si v týmu hned na začátku způsob a postup rozhodování tak, aby mu všichni rozuměli. V kreativním bloku jsme si poté zhmotnili představu ostrova pomocí relaxace a malování.

Ve středu Opičky tvořily plakát o Praze. Kreslily to, co je pro Prahu typické, a pantomimicky předváděly různá přídavná jména, která je napadla při otázce „Jaká je Praha?“. Také si při tom zpívaly písničku Na to pražským mostě. Endermani si povídali a četli o různých výkladech vzniku názvu Praha a při diskuzi se dostali až k obecným způsobům vzniku a rozšiřování měst. Procvičili si také určování kořenů slov a psaní skupin hlásek bě, pě a vě. S Jakubem načali téma desetinných čísel. Ufoni se věnovali tvorbě souvětí pomocí různých spojek. Posílali si papír, na který jeden po druhém připisovali další věty, až vzniklo jedno dlouhé souvětí. V matematice se učili počítat procenta. Jeden kreativní blok vedla Adrianka, která si připravila kočičí tvoření, u Radky se společně kreslilo panorama Pražského hradu a u Jakuba se stavělo domino.

Ve čtvrtek jsme si povídali o asertivitě a prostřednictvím hry jsme se setkávali i s jinými typy jednání. V pátek jsme vyzkoušeli další logické společenské hry, Dr. Bacilovou a Cortex. Venku na hřišti jsme si zahráli pohybové hry na molekuly, na bílou paní a také netradiční tichou poštu spojenou s běháním.

Dvacátý první týden 2018/19

Pondělní ráno nás přivítalo nádhernou sněhovou nadílkou, proto jsme ani na okamžik nezaváhali a hned po ranním kruhu jsme vyrazili na zahradu užít si zimních radovánek. Zajezdili jsme si z našeho malého kopečku, vyváleli se v závějích, vyzkoušeli si kotrmelce a házení do sněhu, sněžnou sprchu pod stromy a někteří odvážlivci dokonce i kliky a zahrabání do hromady sněhu. Dostatečně vyřádění a promočení jsme se dopoledne vrátili i k dalším činnostem. Opičky nahlédly do stavby slova a zkoušely si určovat kořeny slov. Endermani si četli ve skupinkách z knihy Ostrov času, v níž čtenář vystupuje jako spolutvůrce příběhu. Rozhoduje se, co udělá, a podle toho pokračuje ve čtení na určité stránce. Každé skupince tak vznikl jiný příběh. Ve skupince Ufonů probíhala prezentace planet pro budoucí život pozemšťanů. Madlenka jako klient obcházela cestovní kanceláře, prohlížela si plakáty, nechala si předvést prezentaci a rozhodovala se, na kterou planetu poletí.

V úterý jsme si s Evou rozšiřovali anglickou slovní zásobu v tématech lidské tělo a zima a procvičovali se ve frázích spojených se slovesy mít a moci. Pokračovali jsme také ve čtení našich knih a povídali si o nich.

Ve středu jsme mezi námi přivítali návštěvu ze základní školy Čachrov – paní ředitelku a paní učitelku, které s námi strávily celé dopoledne. Ráno jsme začali referátem o rybaření, který si připravili společně Leon a Viki. Největšímu zájmu se těšila ukázka třpytek a návnad, voňavých i těch méně voňavých. Opičky si v tento den zpívaly, procvičovaly slova opačného významu a četly si báseň Ježek, díky níž se mohly zamyslet nad planými sliby a principy dobrého kamarádství. Také pracovaly s obrázky, v nichž hledaly, co všechno vidí, a zapisovaly to. Endermani tvořili myšlenkovou mapu toho, co vědí o Praze. Za dva měsíce, které budeme věnovat novému tématu, se k mapě vrátí a srovnají si, co nového se dozvěděli. Ufoni hráli hru na dokončování souvětí, která je navedla k většímu uvědomění si spojek. Trénovali si také psaní mě/mně a vymýšleli, co vše je napadne, když se řekne Praha. V kreativním bloku s Amálkou se vyráběla veselá přáníčka a s Radkou se vymýšlela nová píseň o Praze, kterou si ráno budeme společně zpívat.

Ve hře Lovci podnikavých duchů jsme si zopakovali všechny vědomosti a schopnosti, které jsme za osm lekcí zažili a vyzkoušeli. Díky tomu se nám podařilo setkat se s prvním duchem Komunem, mistrem v komunikaci. A teď budeme netrpělivě čekat, jaká dobrodružství a témata se nám dále otevřou. V pátek jsme si hráli s deskovými logickými hrami, které máme půjčené od minulého týdne. Program nám obohatila Madlenka s další hrou Sedm draků. Odpoledne jsme vyzkoušeli únikovou deskovou hru Unlock, kterou se nám zatím nepodařilo ve vymezeném čase dohrát a dostat se včas z místnosti.

Dvacátý týden 2018/19

Dvacátý týden

Na začátku týdne se nás sešlo méně než obvykle, neboť i mezi děti a průvodce v Koventince vpadla chřipka. Pondělí jsme tedy strávili dohromady hraním sportovních her v tělocvičně a obdobou hry Aktivity s vesmírnou tématikou. Viki s Honzíkem vedli vlastní parkourový blok a s Radkou se vyráběly modely různých kosmických lodí, vozítek, skafandrů apod. Také jsme si prohlíželi webové stránky pro děti od NASA, které Radka objevila.

V úterý jsme se jako obvykle procvičovali ve znalostech angličtiny, ve čtení a v psaní. Ve středu měla pro nás Ája připravený referát o buddhismu. Opičky procvičovaly samohlásky, hledaly si je ve svých jménech a příjmeních. Také si hráli na planety a povídali si při tom, jak na planety působí gravitace. Endermani se zdokonalovali v psaní bě, pě a věm a v matematice si opakovali prostředí výstaviště, indické násobení a pavučiny. I Ufoni si procvičovali Hejného matematiku a pokračovali ve vytváření reklamních plakátů na své planety. V tvořivém bloku s Madlenkou se natáčela videa, s Radkou se zpívala Pepova oblíbená píseň No, no, no od TheFatRat a s Evou se malovalo to, co jsme naposlouchali venku v přírodě.

Ve čtvrtek nás Petr učil skoky na nakloněné rovině – wall flip, což je salto vzad o zeď, a palm spin, tedy otočku na překážce okolo natažené paže. V rámci hry Lovci podnikavých duchů jsme se věnovali práci s hlasem a jeho dynamikou. V pátek jsme si zahráli nové deskové hry z půjčovny, které jsme měli možnost před týdnem vyzkoušet na dni otevřených dveří na Západočeské univerzitě, a odpoledne jsme si užili spoustu pohybu u Xboxu.