Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Duben 2018/2019

Dubnové dění v Koventince bylo ve znamení jara, Velikonoc a ekologie.  V rámci jarní brigády jsme za vydatné účasti rodičů pořádně „vygruntovali“, zrenovovali třídy a oživili po zimě zahradu. Malovali jsme vajíčka, jarně vyzdobili prostory Koventinky a začali trávit více času venku. Povídali jsme si o úctě k přírodě, Opičky vytvořily na zahradě mandalu pro přírodu a četly si báseň „Přírodo, jak ti je?“. Bavili jsme se o odpadech, o jejich recyklaci a o možnosti naší aktivní účasti v ochraně přírody. Sledovali jsme 40denní bezodpadovou výzvu od Czech Zero Waste, četli si informace a zajímavosti o výzvách na jednotlivé dny a diskutovali jsme společně o tom, jak tyto výzvy může každý z nás naplnit. Navštívili jsme plzeňský sběrný dvůr, abychom viděli nakládání s tříděným odpadem v praxi. Skrze dokumentární film jsme zjistili, jaký je „Život na hromadě plastu“. Endermani si zkusili vymyslet slogany pro případnou demonstraci za ochranu životního prostředí a Ufoni zpracovávali téma ekologie výtvarně. Poslouchali jsme audioknihu Muž, který sázel stromy a hledali jsme zmínky o současných lidech, kteří sází na planetě vlastními silami tisíce stromů.

Výjimečným zážitkem byla beseda Od dívky ženě, od chlapce k muži, kterou s námi sdíleli Katka a Láďa z Hnutí za aktivní mateřství. V ženském a mužském kruhu jsme si povídali o dospívání, ženské a mužské polaritě, menstruaci a početí dítěte. Přečetli jsme si porodní pohádku a probrali vše, co nás k tématu zajímalo.

Kromě toho jsme si opakovali slovní druhy, hledali kořeny slov a učili se rozlišovat předpony a předložky. Seznámili jsme se s tvorbou Karla Čapka, jeho životem a dobou, v níž žil, a četli si z knihy Devatero pohádek. V matematice jsme procvičovali zlomky a společného jmenovatele. Pod vedením Petra si děti vyzkoušely úpolové neboli zápasové hry, které slouží k rozvoji síly, obratnosti a odstranění diskomfortu z porušení osobní zóny. Také jsme si vyzkoušeli párovou jógu. Na konci dubna jsme si zaběhali okolo Boleveckého rybníka a někteří odvážlivci si i zaplavali. Navštívili jsme opět Techmanii a prohlédli si zblízka a pod mikroskopem různé druhy hmyzu – saranče, můry, strašilky a zbytek po svléknutí pavouka. Od Jindřišky jsme dostali darem do Koventinky dvě andulky, které si děti moc přály. Přání se jim tedy splnilo ještě dřív, než stačily vymyslet, kde by je sehnaly.

MENU