Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Červen 2021/2022

Koventinka | Červen 2021/2022

Poslední měsíc letošního školního roku jsme trávili hlavně venku. Podnikli jsme několik výletů, např. na Košutecké jezírko, k Boleveckému rybníku, na parkourové hřiště nebo do Luftovy zahrady, kde si nejstarší děti připravily hru s úkoly pro ostatní.

Květen 2021/2022

Koventinka | Květen 2021/2022

Tématem měsíce května se stali savci. Navštívili jsme výukový program v plzeňské zoo. Nejstarší děti vytvořily prezentace, ve kterých zmapovaly podobnosti a odlišnosti jimi zvoleného druhu savce v závislosti na jeho životních podmínkách.

Duben 2021/2022

Koventinka | Duben 2021/2022

V dubnu se dvě mladší skupiny věnovaly tématu Neživá příroda a – stejně jako minulý měsíc starší děti – se vypravily k milovníkům a sběratelům minerálů, kteří se mimo jiné zabývají také obchodem a zpracováním těchto nádherných přírodnin a drahých kovů.

Březen 2021/2022

Koventinka | Březen 2021/2022

V březnu jsme se v měsíčních tématech rozdělili na skupiny. Mladší děti se věnovaly (i v angličtině) tématu Finanční gramotnost. Povídali jsme si o historii peněz a sestavovali jsme si osobní rozpočet. Peníze jsme si také upekli a vyzkoušeli si fungování směnného obchodu, kdy jsme měnili nejen věci, ale i služby. Prostřední skupina navštívila banku a seznámila se s jejím fungováním.

Únor 2021/2022

Koventinka | Únor 2021/2022

V únoru jsme se zabývali otázkami ekologie a dobročinnosti. Zpívali jsme novou píseň Na Zemi žít líbí se mi, při které jsme si zvědomovali ekologické chování.

Leden 2021/2022

Koventinka | Leden 2021/2022

Tento měsíc jsme se věnovali tématu Afrika, které jsme zapojili do všech oblastí života Koventinky. Vytvořili jsme si africký koutek plný suvenýrů, pracovali jsme s mapou, vyráběli jsme domorodé masky a věnovali jsme se africkým zvířatům.

MENU