Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Červen 2021/2022

Poslední měsíc letošního školního roku jsme trávili hlavně venku. Podnikli jsme několik výletů, např. na Košutecké jezírko, k Boleveckému rybníku, na parkourové hřiště nebo do Luftovy zahrady, kde si nejstarší děti připravily hru s úkoly pro ostatní. Téma tohoto měsíce (outdoor a přežití v přírodě) se nám přeneslo také do společného pobytu v Bečovské botanické zahradě, kde jsme prošli několika stanovišti (oheň, uzlování, bezpečnost, orientace a voda) a naučili jsme se mnoho užitečných dovedností. Další „bojovku“ s využitím Morseovy abecedy jsme zažili na školní zahradě.

Vyráběli jsme také kouzelnické hůlky, psali jsme dopisy do budoucnosti, malovali jsme na gramofonové desky, zkoušeli jsme filtrovat vodu a stavět přístřešek. Trénovali jsme skok daleký a zahráli jsme si např. frisbee golf, badminton a trénovali acrojógu. Starší děti si prohlédly a prakticky vyzkoušely elektromobil a seznámily se se singapurskou metodou výuky matematiky.

Celý školní rok jsme ukončili tradiční závěrečnou slavností, kterou jsme všichni společně připravovali. Na programu byl Radčin autorský muzikál Sněhurka a šest trpaslíků, parkourová sestava, pěvecké a klavírní vystoupení. Než začalo pršet, stihli jsme chvilku posedět i u ohně. Zájemci využili kreativních dílniček a naučili se např. střílet z luku nebo drátkovat kamínek. Společně jsme pojedli, popili a poveselili se a někteří z nás také ve škole přespali. Druhý den následovalo předávání hodnocení, při kterém si děti opět vytyčily fáborky vlastní cestu, po které samy nebo ve skupince prošly až ke své hlavní průvodkyni. A protože se u nás letos hodně a často karbanilo, dostal každý svůj vlastní balíček karet. 🙂

MENU