Třicátý sedmý týden 2017/2018

V pondělí jsme si vyzkoušeli prvky kontaktní improvizace, při které se vzájemně vnímáme prostřednictvím doteku, vedeme a necháváme se vést, vnímáme váhu druhého nebo přenášíme svou váhu na něj. Lépe tak vnímáme sebe i ostatní a učíme se vědomému kontaktu. Kluci poté sestavovali květináč pro strom v atriu a brousili trubky na houpačku. Ostatní se doslova prohrabovali kompostem – snažili jsme se ho přehodit a získat co největší množství úrodného humusu. Ten jsme pak nosili na nové záhony. Odpoledne si děti opět užily šití.

V úterý jsme se na Kamenném rybníku loučili po společných třech měsících se španělskými studenty Irene a Raulem. Předali jsme jim dárky na památku, zpívali jsme písničky u ohně a hráli si.

Ve středu jsme opět pokračovali ve hře Malá velká království, kterou se nám konečně podařilo dokončit. Procvičili jsme si při ní počítání i čtení. Po svačince následovala základní gymnastika, zpevňovací cvičení a trénování hvězdy a přemetu vpřed.

Ve čtvrtek a v pátek jsme se věnovali hmyzu. Vyvozovali jsme charakteristiku, tvořili jsme broučky, vážky a mouchy z modelíny, hráli jsme tematické divadlo a upekli štrúdlové „hmyzáky“. Venku jsme pak tvořili hmyzí překážkové dráhy.

Třicátý čtvrtý, pátý a šestý týden

I když byly poslední dva týdny o den kratší, odehrálo se u nás mnoho zajímavých věcí. Při ranním kroužku jsme diskutovali na téma svoboda, které pro nás bylo v posledních dnech velmi aktuální. Také jsme vědomě nakupovali – děti ve skupinkách nakoupily za omezenou částkou peněz podle zadaných úkolů (např. našly zdraví škodlivé výrobky, koupily potraviny bez aditiv a bez cukru, sledovaly reklamní triky prodejců…).

S Petrem už chodíme ven, kde je neomezené množství překážek a inspirace. Děti se tak učí překonávat strach a posouvat své limity. Odpoledne jsme trávili hlavně na zahradě. V úterý za námi přišel Jakub a ukázal nám, jaký vliv má při fotografování nastavení clony. Ve středu jsme se loučili s Vašíkem – každý z nás mu sdělil, co si na něm cení, a potom jsme se společně pustili do šťavnatých ovocných špízů. Další úterý nás navštívil Zdeněk, se kterým se děti ponořily do hudební pohádky, kterou si nejprve poslechly a potom zkusily odvyprávět, zahrát a pořídit zvukový záznam. Také se bubnovalo a hrálo na různé hudební nástroje. Na návštěvu u nás se těšila i Kamila, jejímž hlavním tématem byly barvy – jejich rozdělení na studené a teplé tóny a následné tvoření a poznávání.

Novinkou na středeční odpoledne jsou lekce plavání, které začaly s příchodem května. Děti na ně dochází s Katarínou.

Květnovým tématem je příroda, kterou zkoumáme z mnoha úhlů (např. starší děti zkoušely psát věty o přírodě s využitím některých slovních druhů, tvořily myšlenkovou mapu nebo diskutovaly o živé a neživé přírodě).

Ve čtvrtek jsme dopoledne s velkým nadšením psali do klasických písanek, snažili se porozumět  zlomkům a povídali si o duchách, kteří se prý dětem zjevují v tělocvičně. Odpoledne jsme opět vyrazili na in-liny. Bohužel se nám cestou rozpršelo a pro špatné počasí, byly brusle zrušeny. Náladu jsme si ale mohli spravit  hned další týden v Depu na workshopu v LC Atelieru pro kreativní práci s polymerovými hmotami – fimem. Děti si vyzkoušely různé techniky a vyrobily si spoustu šperků i zvířátek. V pátek jsme se vydali do divadla Alfa na představení Kolíbá se velryba a odpoledne jsme sbírali odpadky z trávníku kolem Jižního nádraží.

Třicátý třetí týden 2016/2017

V úterý nám počasí nepřálo, přesto jsme se vydali na plánovanou prohlídku čistírny odpadních vod. Viděli jsme celý proces čištění od příjezdu fekálního vozu až po vypuštění čisté vody do Berounky.

Ve středu jsme pokračovali v tématu vědomého nakupování potravin. Pomalu se připravujeme na první samostatný nákup.

Ve čtvrtek jsme procvičovali geometrické tvary, malovali prostorové objekty, odčítali a sčítali. Odpoledne jsme absolvovali první lekci na in-line bruslích.

V pátek jsme hráli dramatické hry, např. k tématu zaměstnání My jsme chudí vandrovníci, kde jsme si zkusili pantomimicky ztvárnit a hádat různá povolání. Po obědě jsme se vydali na další dílnu Animánie.

 

The gallery was not found!

Třicátý druhý týden 2016/2017

Týden před Velikonocemi jsme začali téma nákupu potravin. Tvořili jsme myšlenkovou mapu, prohlíželi jsme si obaly a povídali si o tom, co  při nákupu sledovat. Starší děti zkoušely ve složení výrobků hledat škodlivé látky a všichni společně jsme přemýšleli, proč jsou do potravin přidávány. S Luckou jsme lepili obrázky podstatných jmen do domečků.  Středu jsme začali další čtenářskou dílnou a s Petrem jsme otužovali své tělo i mysl – děti se začaly učit vybíhat stěny a překonávaly schodiště nejrůznějšími způsoby.

Pondělní odpoledne jsme strávili na zahradě. V úterý děti pod vedením Jakuba rozebraly notebook a znovu ho složily do funkčního stavu. Úspěch měla i foukací harmonika a starší kytara, kterou Jakub dětem ponechal. Ve středu odpoledne jsme oslavili Anežčiny osmé narozeniny tradičním rituálem. S Evou S. jsme se pak ladili na Velikonoce – vyřezávali jsme ozdobné motivy do brambor ve tvaru vajíček, barvili je vodovkami a tiskli na papír.

The gallery was not found!

Třicátý první týden 2016/2017

V pondělí jsme s Radanou a Luckou pokračovali v bojovce Plzní č. 2. Děti dostaly mapku s indiciemi a obrázky budov, které musely při své cestě centrem minout a odpovědět na související otázky. Rozdělily se do dvou skupin a zkoušely samy danou trasu projít. Radana s Luckou šly každá za jednou skupinou jen jako podpora pro případ nouze. Všichni jsme se sešli v Plzeňském podzemí. Děti si kromě orientace v mapě a prohloubení vědomostí o Plzni také vyzkoušely spolupráci v týmu.

V úterý děti s Radanou tvořily myšlenkovou mapu na téma Ekologie a hrály početní hry. S Luckou jsme otevřeli téma Žába a její vývoj. Protože jsme dostali do školy vajíčka žab, můžeme je pozorovat v akváriu s vodou z rybníka. Během tří dnů nám zbylo poslední vajíčko a vylíhli se pulci. Učili jsme se některá fakta o žábách – starší děti zkoušely odpovídat na otázky z textu, mladší tvořily knihu, skládaly puzzle nebo lepily cyklus vývoje žab. Na závěr jsme si mohli pohrát s modelem žáby, který přinesla Madlenka.

Pondělní odpoledne trávily holky s Lego Friends, kluci vyráběli nejrůznější pokrývky hlavy se záměrem vydělat peníze jejich prodejem.

V úterý nás opět navštívil Jakub, tentokrát s sebou přinesl starší počítač a nechal zájemce nahlédnout do jeho vnitřku. Jednotlivé součástky si děti vyhledávaly na internetu pomocí notebooku a četly si jejich funkce. Ostatní děti malovaly velikonoční vajíčka vylitá ze sádry. Ve středu kluci na zahradě sbírali a pozorovali všechny druhy hmyzu, které se jim podařilo chytit. Holky si s Katarínou zkoušely, co všechno se dá provádět s balančními podložkami bosu.

Ve čtvrtek si děti s Radanou prohlédly výstavu Plzeň ve století světla v Západočeském muzeu, kde si také vyrobily krasohled. V pátek s Ruu navštívily Knihovnu města Plzně, kde si četly pohádky a luštily kvízy.

The gallery was not found!

Třicátý týden 2016/2017

Tento týden jsme začali orientační hrou. Děti si ve skupinkách prošly přes významná místa Plzně, učily se orientovat v mapě, řešily úkoly, učily se spolupracovat a pomáhat ostatním.

Další dny jsme si povídali o slovanských bohyních Moraně a Vesně, hráli jsme hru Koloběh života, kdy jsme se „rodili“ s určitými charakterovými vlastnostmi a talenty, postupně v průběhu dětství sbírali zkušenosti a poznatky, které jsme pak v dospělosti uplatňovali.

Ve středu jsme si prožili další čtenářskou dílnu – snažili jsme si vypsat větu, která nás v textu zaujala a vyvolala v nás nějakou emoci. Ostatní potom odhadovali, o jakou emoci se jedná – ale ne podle sebe, zkoušeli se vcítit do toho, kdo si větu vybral. Při Petrově programu děti překonávaly samy sebe, běhaly, skákaly, přelézaly, podlézaly a šplhaly po všem možné i nemožném.

V pondělí odpoledne jsme chodili po slacklině. Společně jsme si všimli, že děti, které chodí po laně i doma, se rychle zlepšují v držení rovnováhy. V úterý jsme chytali jarní hřejivé paprsky při odpočinku na zahradě a ve středu jsme venku hráli vybíjenou, trénovali chytání míče a střelbu na koš.

Ve čtvrtek jsme s Petrem S. navštívili Škodu Electric. Měli jsme tak možnost vidět přímo výrobu, nahlédnout do svařovny, kanceláří, prostě tam, kam se běžní návštěvníci nikdy nedostanou. Máme teď alespoň trochu představu, jak vypadá část motoru do lokomotivy, jak je proces výroby dlouhý a náročný a co všechno dalšího je ukryto pod střechou řídícího vlaku.

The gallery was not found!

Dvacátý devátý týden 2016/2017

V pondělí za námi přišla na návštěvu Hanka, která si s dětmi povídala o místech, která mají nejraději. Ta si pak děti zkoušely najít na mapě a každý si to své namaloval. S Luckou pracovaly děti celý týden na psaní y/i, Eliška vymýšlela příběh, Honzík, Míša, Áňa a Vašík hráli hru Zajíc v pytli a zapisovali, které předměty objevili. Hráli jsme pohybovou hru na procvičování sčítání a poznávání sudých a lichých čísel. Také jsme se pokoušeli odpovídat na otázky na kartičkách, což bylo někdy docela náročné a museli jsme se ponořit i do hloubi svých pocitů.

Odpoledne jsme si hráli na zahradě, hlavně v korunách stromů.

V úterý měly děti angličtinu s Pínem, s Radanou luštily křížovku zaměřenou na známé plzeňské osobnostmi, počítaly příklady, vyprávěly si o židovství a synagogách v Plzni i o osudech Židů za 2. světové války a prohlížely si fotky Plzně zničené válkou.

Odpoledne jsme se seznámili s Jakubem, který nám vysvětlil a ukázal, jak funguje harmonika, a opravil pedály našeho staršího piána.

Ve středu jsme měli první čtenářskou dílnu. Pověděli jsme si o tom, proč je dobré umět číst, a sepsali jsme pravidla dílny. Každý vyrobil záložku a zároveň ukazovátko na čtení v podobě skřítka jednookáčka. Zkoušeli jsme si první samostatné čtení v rámci dílny a všem se velmi dařilo soustředit a dodržovat pravidla. S Petrem děti ve středu cvičili karate, běhali a skákali. Povídali si také o sebedisciplíně a o překonávání sebe sama. Ve středu jsme hráli v tělocvičně hru spočívající v hlídání vlastního hnízda a zkoušeli jsme prvky akrojógy.

Ve čtvrtek jsme s Ráďou opět navštívili Pavla na katedře fyziky Pedagogické fakulty ZČU, kde jsme sledovali pokusy s elektřinou.

The gallery was not found!

Dvacátý osmý týden 2016/2017

V pondělí jsme s Radanou otevřeli téma voda. Povídali jsme si o tom, že je voda živá, jak se s ní zachází a jak probíhají procesy čistění pitné vody, než si ji natočíme z kohoutku. Děti byly zděšeny, takže jsme společně přemýšleli, co bychom mohli udělat, abychom vodu zase „oživili“. Ukazovali jsme si Emotovy krystaly vody, které vznikly vlivem různých emocí. Potom jsme si připravili známý pokus s vodou a rýži ve sklenicích. Děti sklenice pomalovaly asociacemi na slova láska, nenávist a ignorace. Poté jsme do nich dali rýži a znovu do nich vysílali pocity. Emoce budeme posílat po celých 14 dní a těšíme se na výsledek. Také jsme založili novou tradici – ráno připravíme s vděčností a láskou v srdci pro všechny džbán s vodou, do kterého děti přinesly různé čistící kameny. Na závěr dopoledne jsme si prohlíželi fotky, které poslala – už naposledy – Lucka z Nepálu, a povídali si o nich.

V úterý jsme se s Radanou a Evou vydali do Depa na výstavu Trabantem kolem světa. Děti se rozdělily do dvou cestovatelských skupin. Jedna cestovala Afrikou, druhá si vybrala Hedvábnou stezku. Děti postupně spravovaly své trabanty, přiřazovaly zvířata a architekturu ke svým oblastem a plnily další úkoly.

Ve středu byl den plný shledání, sdílení příhod, zážitků a fotek od Lucky z Nepálu a od Petra z Kostariky. Prohlíželi jsme si suvenýry, vlajku, ukazovali jsme buddhistické modlitební praporky ošlehané himalájským větrem, dávali a přijímali dárečky, učili jsme se některé místní zvyky a zpívali jsme mantru Om mani padme hum, která transformuje negativní emoce.

S Katarínou jsme v pondělí odpoledne oslavili Áni narozeniny tradičním způsobem: obkreslili jsme její postavu na velký papír a pomalovali ho motivy pro radost. Zabalenou do deky jsme Áňu za zpěvu narozeninové písničky přenesli z šestého do sedmého roku života a vychutnali si ovocné špízy.
Úterní i středeční odpoledne jsme strávili převážně na zahradě lezením po stromech a schováváním se v křovinách.

V pátek jsme si u Ruu společně připravili špaldovou pizzu se salátem a pobyli jsme v blízkém parku.

The gallery was not found!

Dvacátý sedmý týden 2016/2017

V pondělí a v úterý děti s Ráďou počítaly příklady, zkoušely pantomimu, při hře si opakovaly známé plzeňské osobnosti, skládaly texty a řešily kvízy. S Dášou děti opět hledaly poklad. V pondělí odpoledne si děti užily maškarní ples se spoustou her a písniček.

Ve středu se nám konečně vrátil Petr a tak si děti vyzkoušely intenzivní trénink bojových umění.

Ve čtvrtek jsme s dětmi absolvovali v Muzeu loutek program Na niti, kde jsme se dozvěděli další infromace o Skupovi a Trnkovi či o vzniku plzeňských divadélek a nakonec jsme si sami zahráli pár představení.

V pátek ráno děti s Ruu shlédly animovaný film Ratatouille. Poté se rozdělily na dvě družstva a řešily zábavně-vědomostní kvíz, kde se mimo jiné dozvěděly, co obnáší zaměstnání číšníka, kuchaře a šéfkuchaře, co jsou polotovary a jak se vaří ratatouille. Odpoledne si děti užily Animánii, kde pokračovaly ve výrobě animovaného filmu prvními nafocenými záběry.

The gallery was not found!

 

Dvacátý šestý týden 2016/2017

V pondělí jsme se s Dášou vydali na Cestu Plzní za pokladem, který hlídal strážce. Ten ho mohl vydat až tomu, kdo přinese správný klíč. K jeho získání děti potřebovaly indicie, které postupně obdržely při plnění (vědomostních i pohybových) úkolů. Cestou se orientovaly na území Plzně, učily se vyznat v jízdním řádu, poradit si v tramvaji, užívaly si při cestě různý pohyb (od plazení po přesun na jiné místo na balanční podložce). Když získaly obálku s klíčem, vydaly se společně k pokladu.

V úterý jsme s Radanou řešili kvíz zaměřený na významné osobnosti Plzně. Pak jsme vytvořili plakát, na němž děti dokreslily, co je nejvíce baví a čím by chtěly být, až vyrostou. U tvoření jsem poslouchali Gottovy písničky a pohádku Jiřího Trnky. Hráli jsme pohybovou hru na procvičování matematiky.

S Katarínou jsme v pondělí odpoledne na zahradě sbírali ptačí zob. Děti si vzájemně zdůrazňovaly jedovatost plodů a po míchání jedovaté šťávy si řádně myly ruce. Ve třídě se pak holky věnovaly stavění a obchodování s Lego Friends, zatímco kluci: Vašík, Pepíček, Leon a Jára sledovali Vikyho divadelní představení.

V úterý bylo rovněž možné sledovat dvě party. Kluci za oknem pozorovali a fotili ptáky přilétající do krmítka na zahradě, holky byly zabrané do Lego Friends.

Ve středu se Viky, Klárka a Áňa učili písničky s Klářiným klavírním doprovodem. Kluci hráli v tělocvičně bojovou hru, středem pozornosti většiny holek bylo opět Lego Friends. V závěru odpoledne Katarína na zahradě s Klárkou a Eliškou louskaly ořechy.

Ve čtvrtek s Radanou děti hrály divadlo, každý sehrál své představení a vytvářely si draky, které pak pouštěli venku.

The gallery was not found!