Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Třicátý sedmý týden 2017/2018

V pondělí jsme si vyzkoušeli prvky kontaktní improvizace, při které se vzájemně vnímáme prostřednictvím doteku, vedeme a necháváme se vést, vnímáme váhu druhého nebo přenášíme svou váhu na něj. Lépe tak vnímáme sebe i ostatní a učíme se vědomému kontaktu. Kluci poté sestavovali květináč pro strom v atriu a brousili trubky na houpačku. Ostatní se doslova prohrabovali […]

Třicátý čtvrtý, pátý a šestý týden

I když byly poslední dva týdny o den kratší, odehrálo se u nás mnoho zajímavých věcí. Při ranním kroužku jsme diskutovali na téma svoboda, které pro nás bylo v posledních dnech velmi aktuální. Také jsme vědomě nakupovali – děti ve skupinkách nakoupily za omezenou částkou peněz podle zadaných úkolů (např. našly zdraví škodlivé výrobky, koupily potraviny bez […]

Třicátý třetí týden 2016/2017

V úterý nám počasí nepřálo, přesto jsme se vydali na plánovanou prohlídku čistírny odpadních vod. Viděli jsme celý proces čištění od příjezdu fekálního vozu až po vypuštění čisté vody do Berounky. Ve středu jsme pokračovali v tématu vědomého nakupování potravin. Pomalu se připravujeme na první samostatný nákup. Ve čtvrtek jsme procvičovali geometrické tvary, malovali prostorové […]

Třicátý druhý týden 2016/2017

Týden před Velikonocemi jsme začali téma nákupu potravin. Tvořili jsme myšlenkovou mapu, prohlíželi jsme si obaly a povídali si o tom, co  při nákupu sledovat. Starší děti zkoušely ve složení výrobků hledat škodlivé látky a všichni společně jsme přemýšleli, proč jsou do potravin přidávány. S Luckou jsme lepili obrázky podstatných jmen do domečků.  Středu jsme začali […]

Třicátý první týden 2016/2017

V pondělí jsme s Radanou a Luckou pokračovali v bojovce Plzní č. 2. Děti dostaly mapku s indiciemi a obrázky budov, které musely při své cestě centrem minout a odpovědět na související otázky. Rozdělily se do dvou skupin a zkoušely samy danou trasu projít. Radana s Luckou šly každá za jednou skupinou jen jako podpora […]

Třicátý týden 2016/2017

Tento týden jsme začali orientační hrou. Děti si ve skupinkách prošly přes významná místa Plzně, učily se orientovat v mapě, řešily úkoly, učily se spolupracovat a pomáhat ostatním. Další dny jsme si povídali o slovanských bohyních Moraně a Vesně, hráli jsme hru Koloběh života, kdy jsme se „rodili“ s určitými charakterovými vlastnostmi a talenty, postupně v […]

MENU