Dvacátý týden 2016/2017

V pondělí nás navštívili kamarádi ze Scio školy v Olomouci. Děti se hostů zvědavě vyptávaly na všechno možné; Pepíček byl spokojený, protože mu Michal pomohl s obvody, Lukáš si zase užil angličtinu s Rickym, kde děti vyráběly rybičky z barevného papíru a učily se při tom anglickou písničku o rybě.

U Lucky si děti vytvořily myšlenkovou mapu o ptáčcích, pozorovali společně plná krmítka a poznávaly nové druhy. Každý si pak vybral jednoho ptáčka, kterého vystřihl z papíru, našel ho v knížce a po důkladném pozorování zkoušel vatovou tyčinkou kreslit barevnou strukturu peříček; poté ho nalepil na zvolené pozadí. Společnými silami jsme složili písničku na lichá a suchá čísla, která měla velký úspěch. I menší děti se tak snaží zapojit a chtějí pochopit její podstatu.

Petr připravil pro děti lov písmen a slov. Hledaly a zapisovaly věci začínající na dané písmeno. Zvládly i velmi těžká písmena jako X, Y apod.

S Evou byly na programu početní karetní hry, fantazie s tuší a skládání slov.

Ve čtvrtek jsme si četli a poté zkoušeli převyprávět, co si z daného textu pamatujeme, a najít hlavní myšlenku či zásadní slovo, které pak děti napsaly. Po inspirujícím Sebíkově kouzelnickém představení jsme hledali talenty v SuperStar, kde si každý připravil své vystoupení.

The gallery was not found!

 

Devatenáctý týden 2016/2017

Další lednový týden byl opět ve znamení procvičování a opakování měsíců v roce – hráli jsme hry s plstěnými panenkami a počítáním. Leon s Ájou pracovali se stovkovou tabulkou, Pepíček řadil dvouciferná čísla podle velikosti, menší děti si zkoušely skládat vějířky – slova podle obrázků. Klárka s Johankou si zahrály hru, při níž přiřazovaly činnosti k ročním obdobím. Většinu týdne jsme také naším novým dalekohledem pozorovali ptáky. Děti tvořily myšlenkové mapy, zapisovaly pozorování do archů a někteří kluci pomáhali s lepením další sekce ptáků – tentokrát tažných – i s mapou, kde obvykle zimují. S Petrem děti hráli Samurai Spirit (hra procvičuje počítání do 20, podporuje kooperaci a rozvíjí strategické myšlení…) a povídali si o tom, kdo to byli samurajové a o jejich kodexu cti. S Evou jsme si procvičovali rýsování a počítání při kreslení geometrických hvězd a zahráli jsme si hru Leo chce ke kadeřníkovi, při které jsme si trénovali paměť, spolupráci a promýšlení strategií.
Ve čtvrtek jsme nejdříve počítali, snažili se napsat všechna čísla do sta a označili ta sudá. Po svačině děti opět budovaly své obchůdky a navzájem si prodávaly vlastnoruční výrobky. Téma obchodování je momentálně velmi aktuální, stejně jako tvoření pastí na holuby a vrány či bobování.
V pátek jsme vyráběli barevné papírové „dečky“ a hráli si v tělocvičně na honěnou a Mrazíka. Po obědě jsme si poslechli dvě pohádky od Jana Wericha: O královně koloběžce a O zlaté rybce, které pak děti výtvarně ztvárnily.

V této galerii žádné snímky

Seřadit podle
0 položka(ek)

Osmnáctý týden 2016/2017

První lednový týden jsme věnovali shrnutí našeho projektu Jarmark a zkoušeli jsme vymýšlet, co bychom mohli připravit na další pololetí. Vypadá to, že vítězný návrh máme a teď ho budeme pilovat k dokonalosti.

Pomocí několika her se snažíme zapamatovat si měsíce v roce – projektujeme je do nás, lidí (my se na okamžik stáváme určitým měsícem). Leonek skládal stovkovou tabulku jako puzzle a jejím prostřednictvím řešil rébus. Přidaly se k němu ještě obě Elišky, Klárka a Lucka. Starší holky trvají na tom, že si chtějí hrát na školu – seděly v lavici a chtěly, aby jim Lucka říkala, co mají dělat. Při každém „příkazu“ se zasmály a měly radost, jak hra pěkně plyne. Bylo znát, jak důležitý je pocit bezpečí, že všechno, co se odehrává, je jen hra. Každá napsala zimní příběh podle kartiček, které si vylosovala. S Evou jsme zkoušeli pomocí soli rozpouštět ledovou kostku a vytvářet různé obrazce do barevných obrázků. Mimo jiné jsme se při tom dozvěděli něco o perspektivě a horizontu.

Ve čtvrtek jsme využili sněhovou nadílku a bobovali, sáňkovali a stavěli sněhuláka. Také jsme procvičovali různé početní úkoly.

V pátek jsme měli dopolední hrátky s vánočními dárky – kuličkovou dráhou, „petshopáky“, Carcassonne a dalšími hrami. Po obědě jsme se vydali sáňkovat a užít si zimní radovánky na zahradě.

V této galerii žádné snímky

Seřadit podle
0 položka(ek)

Čtrnáctý týden 2016/2017

Tento týden byl ve znamení dvou hlavních událostí – návštěvy nových dětí a také společné oslavy sv. Mikuláše. V pondělí jsme si povídali o tom, jaké bylo pro nás přijít poprvé do nové školy; snažili jsme se pomáhat a být nápomocní, abychom klukům neznámou situaci co nejvíce ulehčili. Pokračovali jsme dále v přípravě jarmarku a zkoušeli jsme bubnovat a zpívat novou písničku Abeceda. S Luckou pracoval opět každý na tom, co zrovna potřeboval (Viky si psal s Luckou dopisy, Johanka malovala písmenka a zajímala se o zvířátka dědy Lesoně v matematice, Madlenka psala příběh podle kostek a dokončovala peněženku na jarmark, dvojčata se ponořila do matematiky – zkoušela zaokrouhlovat na desítky a sčítat a odčítat pod sebe, Leonek trénoval psaní číslic atd.).

S Petrem jsme si povídali o ohni a o hašení, skládali vlaštovky a origami.

V úterý jsme trávili čas všichni spolu. Byl to den plný zpívání, pečení perníčků, kreslení, doplňování a výroby loutek na divadlo o sv. Mikuláši. Odpoledne si děti divadlo zahrály v režii Evy S. a připravily si vystoupení, které společně zahrají na našem jarmarku.

Ve středu si Eliška vymyslela pro děti vlastní program o kočkách.

V pondělí odpoledne jsme testovali slackline – natáhli jsme popruh mezi dva stromy a trénovali jsme rovnováhu.  Ve středu jsme při malování poslouchali opět Sáru. Příhody děvčátka a jejího moudrého opeřeného kamaráda Šalamouna se stávají stále oblíbenějšími. Úspěch měly i masážní karty, podle nichž jsme si ve dvojicích originálním, hravým způsobem masírovali záda.

Přestože měla Ráďa na čtvrtek úplně jiný plán, začaly děti už od rána spontánně budovat obchody – každý svůj – a vyrábět do něj výrobky, které si potom navzájem prodávaly. V polední pauze, kdy měly obchody zavřeno, jsme stihli „ranní kruh“ a po opětovném otevření a výměně zboží už bylo kupujícími tak narváno, že se prodavači do zavíračky ani nezastavili. Ve čtvrtek večer jsme se i s rodiči sešli v Koventince na přednášce o vesmíru.

V pátek ráno jsme s Ruu začali přípravou na rytí – v silné vrstvě jsme zabarvili čtvrtku různobarevnými voskovkami a přetřeli ji černou tuší. Při čekání na zaschnutí jsme navázali na včerejší přednášku krátkým animovaným příběhem Wallace a Gromit – Cesta na Měsíc, který nás přivedl k povídání o tom, jak se dělají animované filmy a jak se těšíme na animační dílny. Poté jsme se věnovali vyškrabávání obrázků kružítkem. Všechny to moc bavilo, takže jsme vše pro velký úspěch zopakovali.

V této galerii žádné snímky

Seřadit podle
0 položka(ek)

 

Třináctý týden 2016/2017

Tento týden jsme pokračovali v přípravě jarmarku. Děti si malovaly návrhy kávenek (měna, která je vstupní měnou na jarmark) – až po výměně v bance dostane každý prodávající koveny. Takto komplikovaný postup si děti samy vybraly, protože se nedokázaly shodnout na společné měně. Zkoušeli jsme diskuzí přijít na různé možnosti a tato nakonec zvítězila. Odhlasovali jsme si návrh kávenek, které se dají dále do výroby. Také si děti začaly vyrábět nezbytné peněženky z papíru, na kterých budeme pracovat i celý následující týden, protože řada dětí ji chce také vyrobit i pro svého sourozence.

S Luckou jsme tvořili hvězdy z průsvitů, psali jsme písmenka či lepili z papíru. Leonek například řadil několikamístná čísla podle velikosti, Jára doplňoval y/i pomocí elektronické hry, Lucka s Eliškou se učily sčítat pod sebe. V tomto bloku jsou děti stále více strůjci náplně svého času, což vede k jejich narůstající spokojenosti. S Petrem jsme tento týden skládali japonské origami, vyráběli cedule pro svůj obchod a hodně se hýbali. Dvojčata také vyrobila plakát první pomoci – co dělat, když se staneme svědky nestandardní situace. S Evou děti vytvářely mramorované papíry, skrývající úžasné miniaturní světy.

Ve čtvrtek jsme hodně počítali, podle věku a schopností jsme procvičovali sčítání, odčítání a násobení… Také jsme si hráli s penězi, řadili je od nejmenších do největších, ubírali a přibírali mince a počítali a počítali. Potom si Sebík pro děti připravil překážkové dráhy a „úkoly“ na žíněnce.

V pátek byla hlavní náplní hra Pevnost Boyard, která skloubila dohromady různé aktivity: 1. úkol – hledání váčku mincí pro matku Furu (děti tak měly možnost poznat mince různých zemí), 2. úkol – prohlédnout si obrázek a pak rozstříhat podle barevných linek (barvy byly uvedeny anglicky), 3. úkol – střílení na terč – děti si určily jaké číslo mají součtem vystřílet, 4. úkol – opičí dráha, 5. úkol – hádanka, 6. úkol – zakroužkovat v nesmyslných slovech druhé písmeno, to přepsat a přečíst všechna zvířátka, která se z písmen složila. Poté děti díky indíciím, které získaly za absolvované úkoly, objevily finální slovo, kterým bylo KOVENTINKA. Po obědě jsme si zacvičily hravou jógu.

V této galerii žádné snímky

Seřadit podle
0 položka(ek)

Dvanáctý týden 2016/2017

V tomto týdnu jsme pokračovali v přípravě našeho vánočního jarmarku. Vytištěné peníze jsme předali na zpracování (skupinka dětí vystřihovala bankovky) a přesouvali přes kontrolu kvality (kontrola dobře vystřižených bankovek, případné vrácení do „výroby“ či skartace) po tištění ochranných znaků až do třídění bankovek. Děti se rozdělily do skupinek podle toho, kdo co chtěl dělat, a vše přirozeně plynulo.

V pondělí nás navštívil Pepa, který pracuje u záchranné služby. Děti, které si jeho blok zvolily, se dozvěděly, co dělat při nehodě či komu volat v případě ohrožení. Na konci jsme si vše vyzkoušeli v praxi  – volali jsme záchranku (vše bylo předem domluvené) Rickymu, který předstíral ztrátu vědomí.

S Luckou jsme luštili vánoční osmisměrky a vrhli jsme se na první vánoční tvoření (hvězda z průsvitu a papírové řetězy), Áňa s Julinkou si procvičovaly samohlásky a pak si nalepily obrázky vývoje miminka v těhotenství. Při pokusu s Evou jsme pozorovali, jak rozdílně vnímá kůže teplotu, pokud ji předtím zahřejeme nebo ochladíme, prohlíželi jsme si mikroskopem vzorky různých tkání našeho těla a vytvářeli si vlastní vzorky z vlasů, nehtů a kůže. Pokoušeli jsme se také nakreslit vlastní optické klamy.

Ve čtvrtek jsme měli taneční workshop s Janinou Taubrovou, při kterém jsme dvě hodiny téměř nepřetržitě makali, div jsme duši nevypustili.  Začali jsme rozcvičkou s protahováním celého těla, potom jsme zkoušeli nácvik hiphopové sestavy a pak si trénovali na žíněnkách stojky, hvězdy atd. Ujasnili jsme si, jak se tančí hip hop a moderní disco a opět nacvičili disco sestavu. Zklidnili jsme se relaxačním protažením. Nakonec vystoupil Sebastian, který tančí závodně, se svým představením. Děti prokázaly velkou výdrž a trpělivost a všem se dopoledne moc líbilo. Odpoledne jsme vyráběli vánoční ozdůbky podle vlastních nápadů i podle návodu.

Pátek se nesl v duchu výroby vánočních ozdob a dekorací z keramického prášku, což byla příležitost k experimentování, jak vůbec dosáhnout správné konzistence. Děti si pak své výtvory barvily vodovkami a během čekání, až dílko uschne, se věnovaly svým hrám na domečky a vyplňovaly spojovačky. Ruu si zahrála s Bárou Ypsilonii, která je přivedla k hledání toho, jak vlastně zpívá sýkorka.

V této galerii žádné snímky

Seřadit podle
0 položka(ek)

Jedenáctý týden 2016/2017

Tento týden děti samy navrhovaly, jak by měla vypadat měna Koven. Každý nakreslil svůj návrh a společně jsme zvolili jeden, který necháme vytisknout. Zároveň jsme si povídali o tom, jak člověk může volit, na základě čeho se rozhoduje apod.

S Luckou jsme pracovali s Montessori matematickými pomůckami, Klárka a Áňa si procvičovaly psací písmena, Johanka, Anežka, Eli a Eliška s Luckou pracovaly na plakátu, který by měl sloužit i ostatním dětem, aby se něco nového naučily (spodoba znělosti, abeceda, vyjmenovaná slova). Některé slečny si ještě chtěly nalepit obrázky těhotenství a vývoje plodu. Ve středu jsme tvořili myšlenkové mapy podle tématu, které si děti samy zvolily.

S Petrem děti tento týden mluvili o mimických svalech, výrazech obličeje a zkoušeli odhadovat vyjadřované emoce. Pokračovali jsme v poznávání lidského těla a zakreslovali na kostru některé orgány. Také jsme hráli různé pohybové hry a Anežka si připravila vlastní program  – vyráběli jsme hmyz z kamínků, kaštanů a barevného papíru.

S Evou jsme si zahráli hru na krevní oběh – jako červené krvinky jsme nosili kyslík z plic do srdce a celého těla – a modelovali jsme červené a bílé krvinky a krevní destičky.

Pondělní odpoledne jsme strávili na hřišti. V úterý jsme si převážně kreslili a stavěli domino, při tom jsme poslouchali příhody Sáry a jejího opeřeného kamaráda. Ve středu jsme přivítali Járu v jeho osmém roce života – jako vždy jsme nejdříve obkreslili postavu na velký papír, který jsme vzápětí pomalovali vším, co má Jára rád, a za zpěvu narozeninové písničky jsme pak oslavence přenesli v dece ze sedmého do osmého roku života a společně si vychutnali narozeninový dort.

V této galerii žádné snímky

Seřadit podle
0 položka(ek)

Desátý týden 2016/2017

Tento týden jsme se věnovali svátku svatého Martina. Vyprávěli jsme si legendu o svatém Martinovi a o odkazu, který nám zachoval – pomáhat slabším a potřebným. Naučili jsme se písničku Moje malé světýlko, kterou jsme zpívali v úterý večer u ohně. S Luckou jsme si povídali o svalech a šlachách a zkoušeli jsme vyrábět model lidské ruky, na němž je vidět pohyb prstů, který umožňují právě šlachy. Menší děti se učily nová písmenka podle vlastního výběru nebo si vybarvovaly obrázky týkající se svatého Martina a s ním spojených symbolů. S Petrem jsme vytvářeli myšlenkovou mapu k tématu Lidské tělo, povídali si o srdci a o dýchání a měřili jsme si tepovou frekvenci. S Evou jsme tvořili vlastní modely vnitřních orgánů z domácí modelíny.

V pondělí odpoledne převládala v kolektivu bojovná nálada, vyřádili jsme se u hrátek s dřevěnými holemi.  V úterý odpoledne jsme vyráběli lucerny pro večerní svatomartinský průvod. Středeční odpoledne jsme strávili na zahradě a na nedalekém hřišti. Po návratu do tepla nasedly holky „do vlaku“ a vydaly se na Evin kytarový koncert.

Ve čtvrtek jsme s Ruu založili pokus o výrobu barevných solných krystalů, který budeme průběžně kontrolovat a sledovat, jak velké krystaly nám vyrostou. Hodně jsme se věnovali pohybu v tělocvičně, elektrohrátkám a stavění bunkrů. Po obědě se přišel představit Jan a ukázal nám různé fyzické relaxační hry.

V pátek jsme se sešli u Ruu doma. Podívali jsme se na pohádku Bohové Olympu a další řecké mýty. Poté jsme si vyhráli s kolejemi, Legem a modelínou. Celé odpoledne jsme pak strávili v Techmanii.

V této galerii žádné snímky

Seřadit podle
0 položka(ek)

Devátý týden 2016/2017

V prvním listopadovém týdnu jsme začali téma Lidské tělo a zazpívali si k  němu novou písničku. Pak jsme se věnovali přípravě vánočního jarmarku – hlasovali jsme o tom, jakou zkratku bude mít naše měna Koven, a protože jsme se nemohli shodnout, přišla ve středu na řadu diskuze, rozdělení do skupinek podle zvolené zkratky, vzájemná domluva a prezentace důvodu volby za skupinku. Úplného konsenzu jsme ještě nedosáhli, a tak se nám diskuze přelévá do dalšího týdne.

S Luckou jsme pracovali na osmisměrce týkající se lidského těla a malovali jsme tiskací i psací písmenka. S Petrem jsme byli v přírodě, povídali jsme si o stromech a o podzimu. Vyrobili jsme záclonky do třídy z různých druhů listí. S Dášou jsme ještě v pondělí zakončovali starověk  karetní hrou Zeus na útěku, při níž si děti připomněly charakteristiku některých řeckých bohů, vyzkoušely si zaokrouhlování čísel na desítky, procvičily paměť a počítání do 100. S Evou jsme si povídali o našich smyslech, zaměřili jsme se na hmat a na chuť. Vytvářeli jsme si vlastní hmatové tabulky a bavili se při chuťové hře, kdy jsme si navzájem míchali různé chuťové variace a pokoušeli se uhodnout všechny ingredience.

V pondělí odpoledne jsme se vydali s Katarínou a Radkem na výlet ke Košuteckému jezírku. Dobrodružstvím byla už samotná cesta, během níž děti kromě obřích muchomůrek a slaďounkých jablek zaujal větrák budovy, který silným prouděním vzduchu rozfoukával nejen listí, ale i větší šišku a oblečení. U jezírka si pak každý našel to své, ať už na trampolíně, lanové prolézačce, pískové pláži, nebo mezi rostlinami u břehu. Anežka, Johanka a Stáník dokonce (ne zcela záměrně) okusili teplotu vody v jezírku.

Úterní odpoledne probíhalo v duchu oslav. Viky vstoupil tradičním rituálem do svého sedmého roku, Johanka oslavila narozeniny osmé.
Ve středu odpoledne se z našich prostor ozývaly stále ladnější zvuky, jak děti s Radkou vytrvale procvičovaly hru na flétnu.

Ve čtvrtek Radana s dětmi navštívila v Depu výstavu Má plast, která upozorňuje na to, že aby se z mé vlasti nestala Má plast, je potřeba dělat víc, než jen třídit odpad do kontejnerů správné barvy. Hlavním smyslem interaktivní expozice je přitáhnout pozornost k tématu lokální recyklace a omezení spotřeby plastu. Viděli jsme spoustu zajímavých výrobků z plastů – od židlí, bot, lustrů, hraček, mobilů až po samotnou 3D tiskárnu. Děti si chvíli hrály na plastovém dětském hřišti a nakonec si vyrobily svou vlastní plastovou příšerku.

Poprvé jsme také mezi sebou přivítali nového domškoláka Sebíka, který jako první okusil „otevřené čtvrtky“ (plánujeme právě čtvrtky nabídnout domškolákům, kteří pravidelně do Koventinky nechodí).

V této galerii žádné snímky

Seřadit podle
0 položka(ek)

Osmý týden 2016/2017

Tento týden byl kvůli podzimním prázdninám velmi krátký.

S Luckou jsme začali Cyklotrasy v Hejného matematice, prohlíželi jsme si staré mapy a zkoušeli v nich hledat, co nám připomínají – věci, zvířata a objekty… Ty jsme pak vystřihli a tvořili z nich koláž.

S Petrem jsme se podívali do Egypta a povídali jsme si o starověkých bohyních Bastet a Sekhmet, o jejich rozdílných povahách a o tom, že nic není jenom černé, nebo bílé, takže i každý člověk má v sobě dvě stránky. Výzvou byly spojovačky, kde si děti procvičily jemnou motoriku, představivost a hlavně počítání.

S Evou jsme četli báji o Trojském koni a na její motivy jsme zkoušeli vytvořit mozaiku. Nakreslili jsme si vlastní antický hrnec s použitím starověkých motivů. Někdo si ho pak rozbil kladivem na střepy a zkoušel ho jako archeolog zase slepit dohromady.

V pondělí odpoledne si děti užily improvizované kino. Na plátno se promítal film se starověkou tématikou – Souboj Titánů.

V této galerii žádné snímky

Seřadit podle
0 položka(ek)