Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Třicátý třetí týden 2016/2017

V úterý nám počasí nepřálo, přesto jsme se vydali na plánovanou prohlídku čistírny odpadních vod. Viděli jsme celý proces čištění od příjezdu fekálního vozu až po vypuštění čisté vody do Berounky.

Ve středu jsme pokračovali v tématu vědomého nakupování potravin. Pomalu se připravujeme na první samostatný nákup.

Ve čtvrtek jsme procvičovali geometrické tvary, malovali prostorové objekty, odčítali a sčítali. Odpoledne jsme absolvovali první lekci na in-line bruslích.

V pátek jsme hráli dramatické hry, např. k tématu zaměstnání My jsme chudí vandrovníci, kde jsme si zkusili pantomimicky ztvárnit a hádat různá povolání. Po obědě jsme se vydali na další dílnu Animánie.

 

The gallery was not found!

MENU