Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Třicátý první týden 2016/2017

V pondělí jsme s Radanou a Luckou pokračovali v bojovce Plzní č. 2. Děti dostaly mapku s indiciemi a obrázky budov, které musely při své cestě centrem minout a odpovědět na související otázky. Rozdělily se do dvou skupin a zkoušely samy danou trasu projít. Radana s Luckou šly každá za jednou skupinou jen jako podpora pro případ nouze. Všichni jsme se sešli v Plzeňském podzemí. Děti si kromě orientace v mapě a prohloubení vědomostí o Plzni také vyzkoušely spolupráci v týmu.

V úterý děti s Radanou tvořily myšlenkovou mapu na téma Ekologie a hrály početní hry. S Luckou jsme otevřeli téma Žába a její vývoj. Protože jsme dostali do školy vajíčka žab, můžeme je pozorovat v akváriu s vodou z rybníka. Během tří dnů nám zbylo poslední vajíčko a vylíhli se pulci. Učili jsme se některá fakta o žábách – starší děti zkoušely odpovídat na otázky z textu, mladší tvořily knihu, skládaly puzzle nebo lepily cyklus vývoje žab. Na závěr jsme si mohli pohrát s modelem žáby, který přinesla Madlenka.

Pondělní odpoledne trávily holky s Lego Friends, kluci vyráběli nejrůznější pokrývky hlavy se záměrem vydělat peníze jejich prodejem.

V úterý nás opět navštívil Jakub, tentokrát s sebou přinesl starší počítač a nechal zájemce nahlédnout do jeho vnitřku. Jednotlivé součástky si děti vyhledávaly na internetu pomocí notebooku a četly si jejich funkce. Ostatní děti malovaly velikonoční vajíčka vylitá ze sádry. Ve středu kluci na zahradě sbírali a pozorovali všechny druhy hmyzu, které se jim podařilo chytit. Holky si s Katarínou zkoušely, co všechno se dá provádět s balančními podložkami bosu.

Ve čtvrtek si děti s Radanou prohlédly výstavu Plzeň ve století světla v Západočeském muzeu, kde si také vyrobily krasohled. V pátek s Ruu navštívily Knihovnu města Plzně, kde si četly pohádky a luštily kvízy.

The gallery was not found!

MENU