Třicátý týden 2015/2016

V tomto týdnu jsme zavítali opět do Číny, tentokrát s Petrem. Řekli jsme si v čínštině několik frází a zkoušeli jsme k nim najít český ekvivalent. Děti pak měly za úkol najít ve třídě schované obrázky zvířat a přiřadit je k pozicím bojového umění. Vodovkami pak kreslily zvíře, které se jim nejvíc líbilo.
Také jsme si vyzkoušeli popis spolužáka. Každý napsal několik vět o někom ze třídy a ostatní tipovaly, o koho se jedná.
Ve středu k nám zavítala paní Hana, aby nám pověděla o své rodné zemi – Vietnamu. Vyprávěla nám o tamních lidech, tradičním oblékání, přírodě a o tom, co se ve Vietnamu nejčastěji jí a pěstuje. Naučila nás vietnamsky pozdravit Xin chao! Přinesla nám i ochutnat vietnamskou sezamovo-oříškovou pochoutku, ze které měly děti velkou radost. Vyráběli jsme si z papíru vietnamský klobouk, pouštěli vietnamskou hymnu, písničky a tradiční vodní loutkové divadlo. Někdo se opět tradičně věnoval stavění domina a sestavování počítače z nalezených komponentů. A také jsme zkusili zasadit rýži.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

Dvacátý devátý týden 2015/2016

Tento týden jsme začali přípravou Morany, kterou jsme ve středu odpoledne utopili v Úhlavě. S Dáďou jsme si pověděli o symbolice vynášení zimy, Madlenka, Ája a Johanka složily básničku k vynášení Morany, kterou ostatní vytvářeli.

Také jsme společně oslavili Nikolčiny sedmé narozeniny tradičním narozeninovým rituálem. V úterý jsme se vypravili na Miniopery (Svěrák, Uhlíř) v podání Dětské opery Praha. Odpoledne se děti mohly dozvědět zajímavosti o šnecích od Ali. Zájemci pak vyráběli šnečky ze samotvrdnoucí hmoty.

Ve středu jsme se vrátili do Asie, konkrétně do Číny, a zkoušeli jsme si s Evou vytvořit vlastní ruční papír. Navštívila nás naše kamarádka Andrea s kolegou Zdeňkem a společně s dětmi vytvořili ve třídě akvárium s amazonským biotopem. Byla to celodenní zábavná práce, při níž jsme se dozvěděli mnoho zajímavého.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

Dvacátý osmý týden 2015/2016

V pondělí jsme se zaměřili na Čínu. Nejprve jsme za použití kompasu, který je prastarým objevem Číňanů, mapu zorientovali tak, aby odpovídala světovým stranám. Poté jsme si vyrobili vlastní kompas ze zmagnetizované jehly. Vyprávěli jsme si o terakotové armádě a prohlédli jsme si fotografie nálezů terakotových soch ve velké výpravné knize. Představa o posmrtném životě, jakou měli starověcí Číňané, vyvolala v dětech úvahy, co nebo koho by si vzaly do posmrtného života ony. Velký úspěch měla výroba dřevěných mečů s čínským znakem, který si děti vybraly a vygravírovaly na jílec meče. Kdo nechtěl vyrábět meč, mohl gravírovat na hliněný střep.

V úterý byl velkým tématem čínský horoskop. Děti pracovaly ve skupinách – úkolem bylo zjistit, jaká zvířata jsou součástí čínského horoskopu, a poté zatelefonovat rodičům, zjistit rok narození některých členů rodiny a podle tabulky určit, v jakém znamení se narodili.

Ve středu jsme oslavovali Mezinárodní den Tibetu – povídali jsme si o lidských právech a o tom, že ne všude na světě je svoboda. Vyvěsili jsme tibetskou vlajku a popsali jsme její části. Děti psaly dopis Dalajlámovi, vytvářely masku pandy a vyráběli modlitební praporky, na něž si každý napsal své přání. Až budeme mít všechny praporky popsané, pověsíme je ven a necháme unášet větrem.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

 

Dvacátý sedmý týden 2015/2016

V pondělí jsme začali návštěvou Animánie, kde jsme si zkoušeli animovat pohádku. Nejdříve jsme se věnovali (s využitím metod dramatické výchovy) příběhu v souvislostech (postavy, prostředí, vztahy a klíčové body příběhu) a na základě toho jsme ve skupinách vytvářeli vlastní verzi příběhu, kterou jsme zpracovali pomocí techniky animace. Výsledek práce zatím nemáme, ale moc se na něj těšíme. Děti se dokonce druhý den shodly, že by chtěly v animačních programech pokračovat.

V úterý nadešel čas na naši Konferenci asijských zemí. Na začátku celého tématu si děti vylosovaly státy Asie, o kterých si doma za pomoci rodičů měly zjistit různé informace. Forma a zpracování byly na nich. A tak jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o Rusku, Malajsii, Sýrii, Bhútánu, Vietnamu a dalších státech. Děti svoji roli řečníka uchopily opravdu zodpovědně.

Během našeho „pobytu“ v Asii se snažíme dětem přiblížit i aktuální témata současného světa. Ve středu přišel na řadu palmový olej. (Shodou okolností se na recepci našeho pronajatého prostoru objevila řada pochutin k prodeji, a tak přišel ten pravý čas na osvětu.) Podívali jsme se na dokument, prohlédli si fotky a zahráli si hru. Opičky obývají indonéský prales, který je postupně kácen a vypalován, aby uvolnil prostor palmám olejným. Prodejci nabízejí své zboží s palmovým olejem, zákazníci nakupují a ochranáři přesvědčují a sázejí nové stromy. Jak to všechno dopadne? Shoří orangutanům celý ostrov? Prodají obchodníci všechno zboží? Přesvědčí ochranáři nakupující? Do hry se nakonec zapojily i děti, které hrát původně nechtěly – prostě je to pohltilo!

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

Dvacátý šestý týden 2015/2016

Prstem po mapě jsme odcestovali zase o trochu dál – do Indonésie. Radana přinesla fotoalbum a suvenýry ze svých cest a vyprávěla dětem o typických obřadech, o zvířatech, o pralese… Společně si zkoušely některé pózy indonéských tanečnic a shlédly několik dokumentů o varanu komodském, jehož obrázky si pak děti vystřihovaly a nalepovaly.

V úterý jsme se přesunuli na skok do Japonska – k výrobě zenových zahrádek. Některé děti to tak zaujalo, že vyráběly zahrádku i ve středu pro sourozence. Madlenka luštila osmisměrku s příběhem z jedné z asijských zemí, ostatní dokončovali svoji práci, kterou dosud nestihli.

Kluci byli zaujali novou elektrostavebnicí, se kterou jim pomáhal Jarda (jeden z tatínků) při prvních odpoledních elektrohrátkách. Z domina se stavěly tentokrát vysoké komíny a počítaly se dílky. Děti také zaujal obrázek olgoje chorchoje – tajemného červa z Mongolska, o kterém si našly dokument. Tajemno je pro ně přitažlivé.

Některé děti se také zúčastnily čtvrteční prohlídky sanitek Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

Dvacátý pátý týden 2015/2016

V pondělí nás na celý den navštívila Lesní školka Berounka. Všichni společně jsme se opět ocitli v Indii. Hledali jsme diamanty (Indie byla první významné naleziště diamantů) a poté jsme je počítali (prostředí součtových trojúhelníků). Naučili jsme se společnou úvodní písničku dne, mantru pro vnitřní mír a hledali jsme rozdíly mezi slonem indickým a africkým. Jana si s dětmi prohlížela fotoalbum z cest po Indii a děti si mohly vyzkoušet sárí i zjistit význam červené tečky na třetím oku.
V úterý jsme pokračovali cvičením jógy, sbíráním čaje a diamantů (hra na monzumy a Kančendžengu). Děti si vyráběly modlitební malu z korálků a odvozovaly jejich správný počet (dělitelný devíti). Jana pekla s některými dětmi indické placky chapati a připravovala rýži s kari. Přišel nás také navštívit Peter Živý, který s sebou vzal oblíbené koncovky (flétny), ukázal dětem některá „kouzla“ s vodou a odpoledne si s dětmi hrál v tělocvičně hry s lanem. Díky Petrovi jsme poznali nový hudební nástroj – kalimbu.

Středa byla klidovým a dokončovacím dnem. Děti pracovaly na tom, co za dva týdny Asie nestihly nebo co si ještě chtěly zkusit vytvořit. Kluci se vrátili opět k dominu, kterým se nechávají pomalu strhávat i některé holky.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

Dvacátý čtvrtý týden 2015/2016

Po jarních prázdninách jsme vkročili rovnýma nohama do Asie. Pověděli jsme si, kde Asie leží, a zkoumali jsme, co o ní už víme. Pomocí domácí modelíny jsme si vytvořili povrch Asie na mapce a začali jsme s tvořením našeho asijského koutku (domečku), kde budeme postupně hromadit veškeré suvenýry, knížky a výtvory k tématu.
V úterý nás navštívil Štěpán, který nám ukázal fotky ze svých cest po Indii a Tibetu, suvenýry i tradiční hudební nástroje. Zapálili jsme si vonnou tyčinku, děti kreslily ornamenty podobně, jako se vytvářejí v Indii hennou, a nakonec jsme si zazpívali několik manter.
Ve středu jsme si prošli Japonskem společně s Jirkou, Dášou a jejich kamarádkou Masako. Seznámili jsme se s typickými japonskými sporty, uměním i architekturou, zahráli jsme si dvě hry s japonskými ostrovy, kolem kterých plují lodě (děti) se svými jmény. Děti se rozdělily na dvě skupinky. Ti, kteří pracovali s Jirkou, poslepu ochutnávali a hádali suroviny na přípravu sushi – ty, které jim chutnaly, použily k přípravě vlastní rolky sushi. Masako mezitím s druhou polovinou psala japonsky jména dětí, jména jejich rodičů a na přání i další slova. Jména si pak děti psaly na opálený papír a každý si také ozdobil vlastní jídelní hůlky. Dopoledne jsme zakončili přípitkem čajem, Masako nám ukázala, jak se správně hůlky používají, a strávili jsme příjemný čas u společného stolování.

Odpoledne jsme v pondělí chystali oheň na zahradě, v úterý jsme vybarvovali mandaly a hráli spoustu her (turbobába, honička, na pikanou, cvičení na čištění emocí). Témata ke sdílení: Co nejkrásnějšího jsem dosud v životě zažil/-a, Kasička, peněženka – na co si šetřím, co si přeji.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

Dvacátý druhý týden 2015/2016

Poslední zkušební týden a zároveň poslední týden v tomto pololetí jsme se věnovali opět krychlovým stavbám a jejich evidenci podle plánu. Anička, Eliška a Lucka společně diskutovaly nad přestavbami, Vojta se snažil řešit krychlové rébusy a ostatní pracovali s pracovními listy. Klárka, Viky, Vojta a Jára si zahráli krychlové lotto.

V pondělí a v úterý jsme se věnovali ptákům, kteří k nám létají. Po hmatu jsme určovali, co všechno můžeme dát do krmítka (slunečnice, ovesné vločky, mák, ořechy, jablko…) a tvořili jsme si pracovní list. Nakonec jsme umíchali směs a pověsili jsme ji do kokosového ořechu na zahradu. S Ráďou si mohly děti vymodelovat různé předměty ze slaného těsta. V úterý byla na programu egyptská hra Mehen, kterou si děti dotvořily. Voskovými bločky pak vytvářely frotáž Nilského kříže (symbolu životní síly) a skarabea. Ve středu jsme oslavili společně Madlenčiny 7. narozeniny.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

Dvacátý první týden 2015/2016

Ukončili jsme druhý zkušební týden. Tentokrát jsme se vrátili zpátky k prostředí dědy Lesoně. Zopakovali jsme si sílu zvířátek prostřednictvím her (házení kostek, silnější bere a nově vzniklá hra – Superlesoň, kde jsme pozměnili některá zvířátka a hodnoty známé hry Superfarmář). Naučili jsme se novou písničku Na paloučku u lesa (o zvířátkách dědy Lesoně) a vytvořili jsme si Lesoňovu hájovnu se zvířátky z buráků. S Jíťou jsme tvořili v úterý krabičky s ubrousky, ve středu vedla Anežka workshop pletení gumičkových náramků a Eva učila děti origami ptáčka. Tematicky se to hodilo, protože se nám pomalu plní krmítko všemi možnými druhy ptáků a je opravdu na co se dívat. Každý nový druh ptáčka si vylepujeme na okno, abychom se lépe orientovali.
Také jsme tento týden slavili Ájiny 8. narozeniny s jejím oblíbeným minecraftovým dortem.

Odpoledne, která probíhají s Katarínou a některými rodiči, jsme stavěli hlavně bunkry v tělocvičně, holky si vytvořily zkrášlovací salon, venku jsme bobovali, klouzali se a připravovali nanuky na další den.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

Dvacátý týden 2015/2016

Tento týden byl doslova plný. Plný dětí. Začínají nám „zkušební týdny“ pro děti, které by se k nám rády přidaly příští rok. Pokračujeme v procvičování vzorů podstatných jmen s písničkou. Tentokrát jsme se naučily kromě prvního pádu ještě druhý a čtvrtý. Každý den jsme si zahráli některou ze stmelovacích her a seznámili jsme se s novým matematickým prostředím – Rodina. Zkoumali jsme rodinné vztahy, mladší děti se pokoušely přečíst jména členů rodiny, malovali jsme a doplňovali výroky. V pondělí jsme také oslavovali Míšovy 7. narozeniny.
Hráli jsme hru Pavučina – tu jsme nejprve pomocí vlny vytvořili a pak postupně prolézali bez toho, aniž bychom se dotkli sítě. Ve středu jsme pozorovali sněhové vločky pod mikroskopem a Bára s Madlenkou vyráběly sněhuláka z papíru. Celý týden jsme také hráli společenské hry, Eliška a Anežka si vytvořily tetovací salon a Míša, Nikča a Anežka pracovali s geobordem.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)