Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Třicátý třetí týden 2015\2016

Pondělí jsme začali návštěvou interaktivní výstavy TRIK v prostorách DEPO 2015. Děti si mohly vyzkoušet rozeznít podlahu, probudit sopku k životu, pohybem vybarvit zeď, ovládat dráhu meteoritů, prolézat barevnými krychlemi nebo rozpohybovat vláček.

V úterý si děti samy vybíraly, čemu se budou věnovat. Jedna skupina se s Janou věnovala měsíčnímu tématu – ekologii. Pomocí dvou pokusů (jak fungují mořské proudy a skleníkový efekt) jsme zjistili, že je dobré pečovat o životní prostředí. Druhá skupina se věnovala matematice (Eliška, Anežka, Áňa) a třetí skupina se pustila do zkoumání hry dáma a šachy.

Ve středu si děti mohly opět zvolit mezi několika činnostmi. S Evou děti zkoumaly pomocí lupy a mikroskopu, jaké tvory dokáží najít v malé hroudě hlíny. Největší úspěch měla pod mikroskopem žížala a stočená svinka. Odpoledne jsme strávili všichni převážně venku: Eliška s Klárkou, Johankou a Madlenkou si malovaly a udělaly piknik, kluci se houpali, Anežka s Nikčou a Aničkou si hrály samostatně v křoví. Ve třídě pokračovalo malování a s Vikym, Klárkou a Eliškou jsme procvičily psaní písmenek. Všichni jsme pak vymýšleli co nejvíce slov začínajících na f. Pak následovala jóga – slunce pozdravily Eliška, Klárka a Johanka.Kluci se věnovali elektru a dominu.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

MENU