Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Třicátý druhý týden 2015/2016

V pondělí jsme zahájili téma měsíce dubna – ekologie. Zapsali jsme, co si pod tímto pojmem představujeme – nápadů zatím nebylo mnoho, a tak můžeme více objevovat a rozvíjet. Zahráli jsme si hru na třídění odpadků a společně diskutovali nad tím, co kam patří a proč. Otevřeli jsme otázku, proč vlastně odpad třídíme, co by se s ním stalo ve volné přírodě, a díky inspiraci z programu „Jděte ven“ jsme rovnou vytvořili „hrobeček“ odpadků. Děti zapsaly, co je v něm uloženo, a tipovaly, co se stane, až hrobeček na podzim odhalíme. Téma ekologie tím bylo pro všechny na pondělní den naplněno a ve zbytku dne se každý věnoval své činnosti – hlavně umělecké – kreslilo se s velkým nadšením.

V úterý Dáša navázala hrou o tom, co se s Janou předchozí den děti dozvěděly o třídění odpadků. Hra se jmenovala – Víš kam patří? Děti  měly svůj papír s různě barevnými plochami, které se shodují s barvami tříděného odpadu, vozík a koš; před sebou měli 14  očíslovaných předmětů a čísla měly napsat na správné místo, kam by předměty vyhodily. Pak jsme vše společně zkontrolovali. Po svačině nás navštívil Daniel s programem o vodě a jejím využití v domácnosti. Nejprve děti zkoumaly, jaká veškerá voda existuje (slaná, sladká) a zjistily, že tvoří 73 % povrchu Země (ale jen 1 % vody je voda pitná). Dále objevovaly, na co vše je potřeba voda v domácnosti – některé kreslily a další psaly na společný papír. Následně měly sestavit město a vymyslet, co potřebuje. Děti vyrobily z dřevěných kostek budovy, umístily panáčky, auta, dálnici, vodovodní zdroj a na ostrov u města instalovaly sopku, která následně lávou zaplavila část města a vodní zdroj, a tak děti zkoumaly, jak a kde získat vodu.

Vojta s Járou zkoumali elektro a stavěli z domina věže, následně Vojta zahrál dětem na kytaru. Nicolka s Anežkou skládaly a zažehlovaly korálky a Anička kreslila.

Během pondělí a úterý pracovaly děti s Luckou na tvorbě individuálních měsíčních plánů, na nichž už ve středu začaly pracovat.

S Evou se děti učily drátkovat a vytvářely další origami.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

MENU