Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Třicátý první týden 2015/2016

Tento týden byl o den kratší. V úterý nás navštívil Tomáš, který nám vyprávěl o Izraeli, o místních zvycích a náboženství. Zkusili jsme si napsat hebrejsky své jméno a na závěr jsme si zahráli hru na téma rovnosti mezi lidmi – Tomáš nám rozlil do kelímků vodu (každému různé množství) a naším úkolem bylo dosáhnout toho, abychom měli všichni stejně; po úspěšném završení jsme si společně připili. Odpoledne si děti hrály na hřišti.

Ve středu jsme zakončili dvouměsíční putování po Asii, povídali jsme si o tom, co jsme všechno zažili, dodělali jsme, co jsme ještě potřebovali, a společnými silami uklidili náš asijský koutek do krabice (stejně jako loni Afriku). Pokud si bude chtít někdo zavzpomínat, může si kdykoliv obsah krabice prohlížet. Odpoledne děti malovaly vodovkami – učily se, jak efektivně využít celou plochu a pokrýt ji barvami.  Kluky stále zajímá elektrostavebnice a rozbité počítače, z nichž využívají různé součástky.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

MENU