Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Třicátý čtvrtý týden 2015/2016

V pondělí nás navštívila muzikoterapeutka Štěpánka Čížková, se kterou jsme si užili zábavné dopoledne. Hráli jsme pohybové i hudební hry, seznámili jsme se s různými nástroji, zkoušeli se společně sehrát, zazpívat si několik písní s hudením i tanečním doprovodem a také jsme si vyrobili svá vlastní dřívka, která jsme společným rituálem oživili.
V úterý dopoledne pracovaly děti na svých individuálních plánech – Pepíček, Míša a Áňa vyplňovali pracovní sešit z matematiky, Klárka, Eliška a Johanka procvičovaly malá písmena. Prováděli jsme zátěžový pokus se srdcem a pokus s vajíčkem (místo chemických prostředků se dají použít i přírodní – např. ocet; skořápka se pomalu rozpouští). V rámci měsíčnímu tématu jsme si povídali opět o odpadech – témata jako velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad nebo odpad pro zpětný odběr. Odpoledne přijel Katarínin kamarád Zdeněk, který pracuje se dřevem.
Začali jsme poznáváním stromů podle obrázků, pokračovali jsme venku poznáváním stromů podle části kmene. Potom jsme si vybrali, z jakého dřeva budeme tvořit vlastní stromeček, Zdeněk nám ukázal nářadí a způsob opracování dřeva, což si každý s jeho asistencí i sám vyzkoušel. V poslední fázi si děti vytvořily výsledný tvar stromu pomocí tavné pistole.

Ve středu jsme pozorovali mravence, zkoušeli ostatním pantomimicky předvést různá mravenčí „řemesla“ (kdo se o co v mraveništi stará) a zahráli si na mravence, kteří hledají potravu.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

MENU