Čtyřicátý druhý týden 2015/2016

Stále se věnujeme tématu Přežití v přírodě. V pondělí jsme tvořili vlastní KáPéZetky – děti měly ve skupinkách zjistit, co všechno krabička obsahuje, a poté si samy krabičku (některé látkový pytlík) naplnily potřebnými věcmi. S Ráďou jsme si zahráli hru Pustý ostrov – měli jsme napsat 10 věcí, které bychom si s sebou vzali na pustý ostrov a potom se postupně rozhodovat, co bychom vyřadili. Nakonec nám zbyla pouze jedna poslední věc. Téma rozhodování se probíralo v závěrečném kroužku. Velkou „atrakcí“ tohoto týdne bylo maňáskové divadlo. Snad všichni měli touhu vystoupit a sehrát ostatním svoji verzi pohádek.

V úterý jsme pomáhali Jitce s přípravou benefice pro Holubník. Děti tvořily nápisy, směrovky, malovaly obálky a ulity šneků a mořských ježků jako dekorace. Viky a Anežka si zahráli Ptačí hru od Lucie Ernestové.

Díky tomu, že jsme den před tím vytvářeli KPZ, nabízelo se téma zkratek. Děti zkoušely opět ve skupinkách určovat význam zkratek z pracovního archu. Menší děti poznaly jen několik, Vojta s přehledem určil všechny.

Ve středu k nám přijela na návštěvu kamarádka Edita a přivezla s sebou velkou bosonohou aktivitu, která všechny nesmírně nadchla. Zkoušeli jsme, co všechno naše chodidla dokážou – chodili jsme po laně i po švihadle, procházeli jsme stezku z různých druhů materiálů – houbičky, šišky, nalepená brčka, kostky lega, vata, kokosový ořech atd. Dále jsme strkali nohy do různých pytlů a tipovali jsme, co v nich je (pohanka, hlína, rýže, skartovaný papír, kuličky apod.). Aktivit bylo opravdu hodně – např. psaní prstem jeden druhému na plosku nohy, předávání si předmětů nohama, kreslení nohou, hmatové aktivity – hádání předmětu… Děti pak mluvily o tom, co jim nebylo příjemné, a naopak, co se jim nejvíce líbilo a co je bavilo.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

Čtyřicátý týden 2015/2016

Poslední květnový týden jsme uzavřeli měsíční téma Příroda. Čekala nás také řada prezentací – Anička s tématem Koně, Klárka (Pakoně), Áňa (Vývoj motýla) a Madlenka s praktickou ukázkou kouzel a triků. V pondělí jsme oslavili Pepíčkovy šesté narozeniny a zahráli jsme si opět po dlouhé době Ypsilonii. Zájem o ni byl opět velký – kromě Madlenky, která si vybrala lekci flétničky s Radkou, jsme hráli všichni.

V úterý k nám přijela návštěva z Tábora – Bára a Petra, které s sebou přivezly zajímavou aktivitu. Děti si vyráběly tiskátka, kterými si pak ozdobily vlastní látkový pytlíček na poklady. Eliška, Anička a Johanka si zvolily jógu s Janou a Klárka procvičovala uvolňovací cviky pomocí voskových bločků. Konkurenční workshop si připravila také Madlenka – zájemci si u ní mohli vytvořit pomůcky k některým z prezentovaných kouzel.

Středou jsme završili celý měsíc – společně jsme si sedli nad měsíčními plány a povídali jsme si o tom, jak se nám dařilo, či nedařilo je naplnit. Naučili jsme se novou písničku, která nás bude doprovázet červnem, a s Evou jsme vyráběli motýlky z vlny a korálků.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

Třicátý devátý týden 2015/2016

V tomto týdnu jsme se věnovali nejen přírodě, ale také fyzice. V pondělí jsme si povídali o potravních řetězcích, děti si vybraly zvíře, o kterém chtějí zjistit, kdo ho ohrožuje a jaká je jeho potrava. S Dáďou probíhaly pokusy s květinami a potravinovými barvami, děti psaly tajným písmem a experimentovaly s jedlými květy.
V úterý jsme se vydali na univerzitu, abychom se dozvěděli od Pavla něco zajímavého z fyziky. Děti byly nadšené – sledovaly různé pokusy s plyny i elektřinou.
Ve středu prezentovala Johanka své téma Lesní zvířata – opět i s řadou praktických ukázek. Holčičky si poté mohly vytvořit svůj věneček z drátků a umělých kytiček, ostatní prováděli s Evou venkovní pokusy.

Během týdne také všichni usilovně pracovali na plnění svých květnových plánů. Ve čtvrtek nás čekalo závěrečné hodnocení z naší kmenové základní školy. Všechny děti zvládly svoji prezentaci skvěle!

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

Třicátý sedmý týden 2015/2016

Tento týden jsme si užívali krásné slunečné počasí, proto jsme většinu času trávili venku. Uklidili jsme si prostor pod okny a vytvořili venkovní sezení. Někteří hráli na zahradě s Dášou šifrovačku na téma příroda. Pravidelně každé pondělí budeme hrát na flétnu s Radkou. Tentokrát se zúčastnily Klárka, Lucinka a Eliška.

Během týdne proběhla také prezentace řady květnových témat: Madlenka – Lesní zvířata, Vojta – výroba počítačových her, Nikolka – Afričtí šneci, Ája – Ptáci a Anežka – Lesní zvířata. V úterý jsme si mohli zacvičit jógu s Janou, malovat temperami na téma „čím chci být, až vyrostu“ a také plstit z ovčí vlny. V průběhu týdne děti pracovaly na svých plánech, které si zhodnotily v závěrečném kroužku. Dokončili jsme také společnou píseň Být, která obsahuje vyjmenovaná slova po B (a slova příbuzná). Písnička vznikla z potřeby některých dětí poznat, kdy se po B píše Y.

Ve středu jsme vyřezávali zvířecí stopy z brambor a tiskli cestičky na velký arch papíru. Pak si každý vytvořil vlastní výtvor.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

Třicátý šestý týden 2015/2016

Začali jsme nové měsíční téma – příroda. Naučili jsme se novou písničku a začali se ráno potkávat znovu v kroužku na koberci, a ne v knihovně. V pondělí a v úterý se děti věnovaly opět vytváření individuálních plánů na celý měsíc. Tentokrát už vycházely ze zkušenosti, jestli své síly v dubnu podcenily či přecenily, a podle toho plánovaly.
S Radanou a Radkou si vytvořily myšlenkovou mapu, co si kdo představuje pod pojmem příroda, v úterý s Janou vytvářely ptáčky z vlny a ve středu konečně také došlo na plstěné panenky, které byly už dlouhou dobu přáním některých holčiček. Eva si pro děti připravila oblíbené pokusy. Ruku jsme procvičovali při kreslení, které jsme nazvali Motýl.

Ve středu jsme prožili dobrodružství – ocitli jsme se uprostřed zásahu městské policie při odchycení zaběhlé kozy z Vinic. Odpoledne si děti vytvořily dráhu na malé zahradě – přechod po „lávce“ (úzké prkno mezi dvěma stoly) + zhoupnutí pomocí houpačky na další stůl + schody. S Katarínou pak děti zasadily semena tykve, označily je cedulkou a nakreslily náčrt záhonu s umístěním.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

Třicátý pátý týden 2015/2016

V posledním dubnovém týdnu se děti věnovaly hlavně svým měsíčním plánům. Každý na něm pracoval dle svých možností. V pondělí o svém tématu popovídala Anežka (jedovaté rostliny) a Vojta (World of Tanks). V pondělí si někteří vyráběli s Dáďou ekotabuli, na niž umisťovali odpadky s popiskem obsahujícím informaci, za jak dlouho se daná věc v přírodě rozloží. Ekotabuli jsme pověsili na zahradu, abychom na ni stále dobře viděli. V pondělí jsme také oslavovali Natálčiny šesté narozeniny tradičním narozeninovým rituálem.

V úterý nám své samostatné práce na měsíční téma představili Míša (Hot Wheels), Anička (lev) a Nikolka (jednorožci). Dozvěděli jsme se tak několik zajímavých informací, poslechli si pohádku, vyráběli kouzelný roh jednorožce a v tělocvičně pak zahráli hned několik her se lvy a jednorožci. Ve zbylé části dopoledne se někteří s Janou věnovali ekologickým pokusům – zkoumali, jak který materiál zadržuje teplo, a pak hádali, z čeho je výhodnější udělat stěny domu, aby se v něm drželo teplo. Eliška, Madlenka a Áňa kreslily formy.

Ve středu si pak děti samy hodnotily splnění svých plánů – co se naučily, co se jim povedlo, a pokud nebyly spokojené, zkoušely vymyslet, jak si plán příště poupravit.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

Třicátý čtvrtý týden 2015/2016

V pondělí nás navštívila muzikoterapeutka Štěpánka Čížková, se kterou jsme si užili zábavné dopoledne. Hráli jsme pohybové i hudební hry, seznámili jsme se s různými nástroji, zkoušeli se společně sehrát, zazpívat si několik písní s hudením i tanečním doprovodem a také jsme si vyrobili svá vlastní dřívka, která jsme společným rituálem oživili.
V úterý dopoledne pracovaly děti na svých individuálních plánech – Pepíček, Míša a Áňa vyplňovali pracovní sešit z matematiky, Klárka, Eliška a Johanka procvičovaly malá písmena. Prováděli jsme zátěžový pokus se srdcem a pokus s vajíčkem (místo chemických prostředků se dají použít i přírodní – např. ocet; skořápka se pomalu rozpouští). V rámci měsíčnímu tématu jsme si povídali opět o odpadech – témata jako velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad nebo odpad pro zpětný odběr. Odpoledne přijel Katarínin kamarád Zdeněk, který pracuje se dřevem.
Začali jsme poznáváním stromů podle obrázků, pokračovali jsme venku poznáváním stromů podle části kmene. Potom jsme si vybrali, z jakého dřeva budeme tvořit vlastní stromeček, Zdeněk nám ukázal nářadí a způsob opracování dřeva, což si každý s jeho asistencí i sám vyzkoušel. V poslední fázi si děti vytvořily výsledný tvar stromu pomocí tavné pistole.

Ve středu jsme pozorovali mravence, zkoušeli ostatním pantomimicky předvést různá mravenčí „řemesla“ (kdo se o co v mraveništi stará) a zahráli si na mravence, kteří hledají potravu.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

Třicátý třetí týden 2015\2016

Pondělí jsme začali návštěvou interaktivní výstavy TRIK v prostorách DEPO 2015. Děti si mohly vyzkoušet rozeznít podlahu, probudit sopku k životu, pohybem vybarvit zeď, ovládat dráhu meteoritů, prolézat barevnými krychlemi nebo rozpohybovat vláček.

V úterý si děti samy vybíraly, čemu se budou věnovat. Jedna skupina se s Janou věnovala měsíčnímu tématu – ekologii. Pomocí dvou pokusů (jak fungují mořské proudy a skleníkový efekt) jsme zjistili, že je dobré pečovat o životní prostředí. Druhá skupina se věnovala matematice (Eliška, Anežka, Áňa) a třetí skupina se pustila do zkoumání hry dáma a šachy.

Ve středu si děti mohly opět zvolit mezi několika činnostmi. S Evou děti zkoumaly pomocí lupy a mikroskopu, jaké tvory dokáží najít v malé hroudě hlíny. Největší úspěch měla pod mikroskopem žížala a stočená svinka. Odpoledne jsme strávili všichni převážně venku: Eliška s Klárkou, Johankou a Madlenkou si malovaly a udělaly piknik, kluci se houpali, Anežka s Nikčou a Aničkou si hrály samostatně v křoví. Ve třídě pokračovalo malování a s Vikym, Klárkou a Eliškou jsme procvičily psaní písmenek. Všichni jsme pak vymýšleli co nejvíce slov začínajících na f. Pak následovala jóga – slunce pozdravily Eliška, Klárka a Johanka.Kluci se věnovali elektru a dominu.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

Třicátý druhý týden 2015/2016

V pondělí jsme zahájili téma měsíce dubna – ekologie. Zapsali jsme, co si pod tímto pojmem představujeme – nápadů zatím nebylo mnoho, a tak můžeme více objevovat a rozvíjet. Zahráli jsme si hru na třídění odpadků a společně diskutovali nad tím, co kam patří a proč. Otevřeli jsme otázku, proč vlastně odpad třídíme, co by se s ním stalo ve volné přírodě, a díky inspiraci z programu „Jděte ven“ jsme rovnou vytvořili „hrobeček“ odpadků. Děti zapsaly, co je v něm uloženo, a tipovaly, co se stane, až hrobeček na podzim odhalíme. Téma ekologie tím bylo pro všechny na pondělní den naplněno a ve zbytku dne se každý věnoval své činnosti – hlavně umělecké – kreslilo se s velkým nadšením.

V úterý Dáša navázala hrou o tom, co se s Janou předchozí den děti dozvěděly o třídění odpadků. Hra se jmenovala – Víš kam patří? Děti  měly svůj papír s různě barevnými plochami, které se shodují s barvami tříděného odpadu, vozík a koš; před sebou měli 14  očíslovaných předmětů a čísla měly napsat na správné místo, kam by předměty vyhodily. Pak jsme vše společně zkontrolovali. Po svačině nás navštívil Daniel s programem o vodě a jejím využití v domácnosti. Nejprve děti zkoumaly, jaká veškerá voda existuje (slaná, sladká) a zjistily, že tvoří 73 % povrchu Země (ale jen 1 % vody je voda pitná). Dále objevovaly, na co vše je potřeba voda v domácnosti – některé kreslily a další psaly na společný papír. Následně měly sestavit město a vymyslet, co potřebuje. Děti vyrobily z dřevěných kostek budovy, umístily panáčky, auta, dálnici, vodovodní zdroj a na ostrov u města instalovaly sopku, která následně lávou zaplavila část města a vodní zdroj, a tak děti zkoumaly, jak a kde získat vodu.

Vojta s Járou zkoumali elektro a stavěli z domina věže, následně Vojta zahrál dětem na kytaru. Nicolka s Anežkou skládaly a zažehlovaly korálky a Anička kreslila.

Během pondělí a úterý pracovaly děti s Luckou na tvorbě individuálních měsíčních plánů, na nichž už ve středu začaly pracovat.

S Evou se děti učily drátkovat a vytvářely další origami.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)

Třicátý první týden 2015/2016

Tento týden byl o den kratší. V úterý nás navštívil Tomáš, který nám vyprávěl o Izraeli, o místních zvycích a náboženství. Zkusili jsme si napsat hebrejsky své jméno a na závěr jsme si zahráli hru na téma rovnosti mezi lidmi – Tomáš nám rozlil do kelímků vodu (každému různé množství) a naším úkolem bylo dosáhnout toho, abychom měli všichni stejně; po úspěšném završení jsme si společně připili. Odpoledne si děti hrály na hřišti.

Ve středu jsme zakončili dvouměsíční putování po Asii, povídali jsme si o tom, co jsme všechno zažili, dodělali jsme, co jsme ještě potřebovali, a společnými silami uklidili náš asijský koutek do krabice (stejně jako loni Afriku). Pokud si bude chtít někdo zavzpomínat, může si kdykoliv obsah krabice prohlížet. Odpoledne děti malovaly vodovkami – učily se, jak efektivně využít celou plochu a pokrýt ji barvami.  Kluky stále zajímá elektrostavebnice a rozbité počítače, z nichž využívají různé součástky.

V této galerii žádné snímky

0 položka(ek)