Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Třicátý šestý týden 2015/2016

Začali jsme nové měsíční téma – příroda. Naučili jsme se novou písničku a začali se ráno potkávat znovu v kroužku na koberci, a ne v knihovně. V pondělí a v úterý se děti věnovaly opět vytváření individuálních plánů na celý měsíc. Tentokrát už vycházely ze zkušenosti, jestli své síly v dubnu podcenily či přecenily, a podle toho plánovaly.
S Radanou a Radkou si vytvořily myšlenkovou mapu, co si kdo představuje pod pojmem příroda, v úterý s Janou vytvářely ptáčky z vlny a ve středu konečně také došlo na plstěné panenky, které byly už dlouhou dobu přáním některých holčiček. Eva si pro děti připravila oblíbené pokusy. Ruku jsme procvičovali při kreslení, které jsme nazvali Motýl.

Ve středu jsme prožili dobrodružství – ocitli jsme se uprostřed zásahu městské policie při odchycení zaběhlé kozy z Vinic. Odpoledne si děti vytvořily dráhu na malé zahradě – přechod po „lávce“ (úzké prkno mezi dvěma stoly) + zhoupnutí pomocí houpačky na další stůl + schody. S Katarínou pak děti zasadily semena tykve, označily je cedulkou a nakreslily náčrt záhonu s umístěním.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

MENU