Listopad 2019/20

Listopadem nás provázelo téma Lidské tělo a tak jsme se rozpohybovali – trénovali jsme salto vzad i sebeobranu, ale prostor byl i pro volný tanec, kontaktní improvizaci, meditaci, masáž a bouldering. Tématu se děti věnovaly i při hrách a výtvarných činnostech.

Nejmladší Opičky pracovaly s číslicemi a základními geometrickými tvary, vytvořily si svou vlastní knihu a naučily se několik písniček a básniček. Fousci si oblíbili bingo, při kterém trénují násobení a dělení, pracovali na myšlenkových mapách češtiny, trénovali psací písmena a čtení a vytvářeli komiksy. Nejstarší Orioni začali tvořit nástěnnou časovou osu pro zaznamenání událostí, které jim připadají důležité. Dále pak rozvíjeli svou kreativitu vymýšlením vlastních příběhů a myšlenkových map. Zkoušeli také dělení víceciferných čísel a na počítači si užili matiku.in. V rámci pondělních projektů si tentokrát děti mohly vyzkoušet techniku linorytu, výrobu kalimby nebo si zazpívat a zahrát v muzikálu. Na čtvrtečních Lovcích podnikavých duchů jsme se zaměřili na lež, její podoby a na možnosti, jak rozeznat, když nám někdo lže. V pondělním ranním bloku jsme si zase vyzkoušeli obhájit svůj názor před ostatními a mohli si zažít sílu skupiny ve vyjadřování jednotného názoru.

Prostor a čas byl i na exkurze. Navštívili jsme Český hydrometeorologický ústav a centrálu Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Také jsme společně oslavili svátek svatého Martina a vyrobili si adventní věnce.

Říjen 2019/2020

Říjen s sebou přinesl novou výzvu určenou především pro starší děti – pondělní několikatýdenní volitelné projekty. Historicky první nabídka sestávala z projektů Pěstování pokojových rostlin, Krmítko online a Klub mladých básníků. Děti si mohly vyzkoušet tvorbu básní rýmovaných i nerýmovaných nebo si osvojit poznatky ohledně pěstování pokojových rostlin a zasadit si svou „pokojovku“, o kterou se budou i nadále starat v Koventince. Mnozí zvolili třetí variantu, a vyzkoušeli si propojení přírody a techniky v praxi – cílem projektu je sledování ptáčků, kteří budou přilétat na naše krmítko, nejen skrz okna naší hlavní třídy, ale třeba i doma na počítači.

Tématem měsíce byla Historie. Nejstarší děti zaujala 2. světová válka a osobnost Adolfa Hitlera. Vyžádaly si shlédnutí dokumentu k tématu, prošly se také na nedaleký židovský hřbitov a povídaly si o osudu Židů za 2. světové války. Fousci se věnovali starověkému Egyptu a nalezenému sarkofágu faraona Tutanchamona. Pomocí kartiček s historickými událostmi ze hry Timeline se pokoušeli tvořit časovou osu. V básni Pravěk od Pavla Šruta hledali ztracené předpony. Projít skoro celými dějinami nám pomáhaly také písničky Pravěk, Starověk či Všechno je dnes jinak.

Na plné obrátky se rozjely i pravidelné bloky. Nejmladší Opičky si hrají s písmenky, čísly a tvary. S rytmy a básničkami a vydaly společně s Dorotkou na cestu za čarodějem ze země Oz. Fousci pilovali měkké a tvrdé souhlásky, poznávali slova nadřazená a podřazená či pravidla pro tvoření vět. Kreslili také svou Školu snů a zjišťovali, zda se jejich představa potkává s prostředím Koventinky. Orioni pracovali na rozvoji kreativity, vytvářeli si vlastní mapu pokroku, přinesli si fotografie z raného dětství a tvořili si knížku svého života. Procvičovali řadu mluvnických kategorií a poznávali mnemotechnické pomůcky. V matematice si děti prošly zejména prostředím krokování, indického násobení a krychlových staveb.

V rámci pokračování hry Lovci podnikavých duchů se starší děti učily dávat i přijímat ocenění a pojmenovávat své pocity. Při tvořivých blocích jsme hlavně tančili a zpívali, ale také si pekli brownies či cookies. Pohyb jsme si v říjnu užívali nejen v tělocvičně či na zahradě, ale také v plzeňské Jump aréně. Moc se nám též líbil společný výlet vlakem do Plas, kde jsme navštívili Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí, hráli jsme si a poznávali, a někteří si dokonce odvezli domů vlastnoručně vyrobenou mozaiku. V nabitém programu zbyl čas i na relaxaci, meditaci a společné hledání vlastní vnitřní síly. Učíme se navzájem oceňovat, důvěřovat sobě navzájem a pracovat jako tým. Každé pondělní ráno se setkáváme a trávíme společných šedesát minut hrami posilujícími zodpovědnost a sounáležitost.

Září 2019/2020

Začalo nám září a s ním šestý rok existence naší školy. První polovina měsíce byla věnována hlavně přípravě oslavy 5 let Koventinky, na kterou si děti chystaly jak představení, tak své stánky s občerstvením nebo kreativními aktivitami. Celé odpoledne se vydařilo, na pódiu se střídala vystoupení završená ohňovou show a večer jsme si společně zazpívali u ohně. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit, moc jsme si to užili.

Druhou část měsíce jsme věnovali opakování dohod, které v Koventince máme, a jejich reflektování – zda jsou pro nás smysluplné, případně jestli je potřeba zařadit nějaké nové. Děti se rozdělily do tří skupin, ve kterých budou většinu dopoledních bloků pracovat. Některé skupiny se domluvily na novém názvu, i když u skupiny Fousků nebyla cesta k pojmenování úplně jednoduchá. Měli jsme tak příležitost diskutovat v kruhu i ve smíšených dvojicích, vyzkoušeli si tajné hlasování i prezentaci vlastního názoru. Povídali jsme si o vzájemném respektu chlapců k dívkám a naopak, a také o vyváženosti a prolínání jinu a jangu v každé části vesmíru, tedy i v nás samých.

Každé pondělí začínáme společným kruhem a blokem, kdy se všichni zapojíme do her intuitivní pedagogiky a dalších aktivit prohlubujících spolupráci a vzájemný respekt. Také se snažíme o sobě zjistit něco nového.

V jednotlivých blocích jsme se věnovali například gymnastice, pohybovým hrám a také jsme si byli zacvičit na parkurovém hřišti. Pekli jsme genuine chocolate chip cookies a snažili jsme se u toho mluvit anglicky. Navštívili jsme Dny vědy a techniky a interaktivní výstavu Já, hrdina, v níž jsme mohli zažít situace, kdy se každý z nás stane hrdinou a zachrání lidský život. Při matematice jsme se seznamovali jak mezi sebou, tak s čísly. Formou hry jsme si zopakovali čísla sudá a lichá, seznámili se s prostředím krokování a nahlédli do světa záporných čísel. Domluvili jsme se na pravidlech, která nám budou pomáhat cítit se dobře a posouvat se svým vlastním tempem dopředu. Kreativitu rozvíjíme při tvorbě vlastních příběhů, hrajeme si s asociacemi a zároveň procvičujeme některé gramatické jevy. Moc nás baví klavír, který jsme přesunuli ze zadní třídy více do centra dění, oblíbené je také divadlo a stavění domina.