Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Leden 2019/2020

Odpočati po Vánocích jsme se vypravili do vesmíru. V Techmania Science Center jsme se zúčastnili programu Země, Mars a šest statečných. Dozvěděli jsme se, jak přežít na Marsu, proč je tak moc podobný naší planetě, a tvořili jsme svůj návrh základny. V Koventince jsme si hráli na planety, rozpoznávali, v čem se liší a co mají společného, malovali jsme vesmír, povídali si o něm, podívali se na krátké animované filmy a užili si vesmírnou meditaci. Opičky předvedly v živém obrazu pohyb planet okolo Slunce a okolo vlastní osy. Celý leden jsme zpívali Vesmírnou píseň, při níž hrajeme na xylofony a bubínky – už nám jde opravdu pěkně.

Vesmírem čísel, písmen a slabik se učí prolétávat Opičky, pomáhají jim k tomu básničky a písničky spojené s pohybem či kreslené příběhy, za matematikou děti „vyrazily“ do hájovny dědy Lesoně a v prostředí autobusu zaznamenávaly pohyb cestujících na trase.

Fousci pracovali s vyjmenovanými slovy po L, tvořili reklamu na lízátka s příchutí pelyňku, procvičovali slovní druhy, zkoušeli dokončovat čtený příběh. Děti velmi baví vytvářet komiksy a navzájem si poskytují zpětné vazby tak, aby se mohly v tvorbě zdokonalovat. Někdo se pilně věnuje nácviku psacího písma a někdo se více věnuje čtení.

Orioni se učí pracovat s informacemi a začínají psát první knihu na vlastní téma. V matematice procvičují zaokrouhlování čísel, pracují s číselnou osou a převádí jednotky délky. Osvojují si také geometrické pojmy jako úsečka, polopřímka, přímka, učí se orientovat v souřadnicové síti a počítají obsahy trojúhelníků ve čtvercové síti. Lednem provázela děti nejen kružítka a trojúhelníky s ryskou, ale také báječné nové kalkulačky.

Začaly opět nové projekty, jedna skupina pokračovala v tvorbě muzikálu, ostatní si vybírali mezi základy fotografování a výrobou kaleidoskopu a periskopu. Přijel za námi Honza Kršňák a společně jsme diskutovali o tématu sociálních sítí a bezpečnosti, počítačových hrách a bezpečném nastavení mobilu, ale i o youtuberech a skrytých reklamách. Lovci podnikavých duchů pracovali v lednu se strachem – každý si vyrobil krabičku s kamínkem, který mu pomůže s jeho strachy pracovat a zmírnit je. Děti také tančily, pekly sladké i slané dobroty, poslouchaly anglické písničky, užily si nerfkový souboj, nakreslily vlastní mandalu… a leden je pryč.

MENU