Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Koventinka- komunitní škola v Plzni

Únor 2019/2020

V únoru jsme se vydali do světa, protože hlavním tématem bylo Cestování po Evropě. Děti se věnovaly mapám, malovaly vlajky a zjišťovaly všemožné informace o velkých i malých, známých i neznámých evropských zemích. Orioni a Opičky si vytvořili své vlastní cestovní pasy. V březnu nás totiž čeká Evropský den přátelství, kde všechny nové informace využijeme při prezentaci „své“ země.

Opičky si hrály se slabikami, skládaly slova a vytvořily si vlastní pohádku. Také hodně tvořily a zpívaly – jak česky, tak anglicky. V rámci matematiky se toulaly prostředím Dědy Lesoně, seznámily se s Autobusem a vyzkoušely si Součtové trojúhelníky. Fousci pracovali s vyjmenovanými slovy po S a tvořili komiksy. Během matematiky prozkoumali prostředí Autobusu a dvojpodlažního Výstaviště. V angličtině poslouchali písničky a pracovali s jejich texty, podívali se na Futuramu a procvičovali slovesa have got a to be. Orioni se věnovali svým individuálním potřebám a zájmům – psaní, čtení, procvičování gramatiky, ale také skládání básní. Pracovali s velkými čísly v desítkové soustavě a naučili se převádět pomocí Bilandu do soustavy dvojkové. Poslouchali anglické písničky a rozšiřovali si slovní zásobu.

Při pondělních odpoledních projektech si starší děti vybíraly mezi focením, výrobou chůd anebo vlastním projektem. Děti si také mohly vyzkoušet šerm a základní kopy a postoje z kung-fu. Věnovaly se gymnastice, posílení břicha i zad pomocí systému cvičení Tabata, ale i míčovým hrám. Některé děti zahájily čtvrteční odpolední plavání v nedalekém bazénu. Na interaktivní výstavě Svět středověkých her jsme měli možnost nahlédnout do běžného života dětí ve středověku. Život nevidomých nám zase přiblížil program Nebojte se tmy. V průběhu celého února jsme si také četli, tančili, meditovali a pekli.

MENU