Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Alternativní škola Koventinka Plzeň

Duben a Květen 2019/2020

Duben a květen 2019/2020

Dokud nebylo možné scházet se naživo, potkávali jsme se prostřednictvím videokonferencí. Jakmile to šlo, vyrazili jsme ven – vždyť tématy dubna a května byla Příroda a Ekologie.

Opičky si malovaly své oblíbené zvířátko a snažily se ho popsat ostatním tak, aby nebylo úplně jednoduché ho uhodnout. Poznávaly také ovoce a zeleninu. Cvičily paměť a věnovaly se slovům nadřazeným a podřazeným. Obdivovaly krásy krajiny v Bukovci u Berounky, na Božkovském ostrově, v Lobezském parku a pozorovaly tamní živočišstvo – ryby, svinky, plovatky, vážky…

Fousci zdolávali další vyjmenovaná slova – po b a m – a učili se rozeznávat slovní druhy. Hledali vhodná slovesa do vět a spojky do souvětí, vymýšleli neobyčejné příběhy. Zhlédly dokument o záchraně ptáků žijících na polích a o vytváření biopásů a také krátký animovaný film o koloběhu vody v přírodě. Prošli se k řece Úhlavě, k soutoku Úhlavy a Radbuzy, nakreslili mapku plzeňských řek a jejich soutoků, povídali si o vodě, o jejím významu, znečišťování a o suchu. Každý si také zakreslil svou vodní stopu.

Orioni si navzájem posílali fotografie živočichů ze svých procházek a zkoušeli je určovat. Hlavním tématem byli plazi, obojživelníci a ekosystém les. Povídali si o pesticidech a o jejich dopadu na přírodu. Společně chodili na Homolku a do Lobezského parku, kde cvičili, koupali se, pozorovali žáby a ptáky. Zahráli si společenskou hru Ekopolis, která vede k přemýšlení o tom, jak funkčně a zároveň ekologicky vystavět město.                 

V matematice se děti učily římské číslice, počítaly s Aničkou a Toničkou, opakovaly si biland, zlomky a parkety. Z prostředí pavučin a hadů přesunuly k novému prostředí sousedé a pak hlavně VEN, protože je jaro a protože už máme konečně po karanténě. Poslední týden v květnu se konečně všichni potkali na výletě na rozhledně Chlum. Cesta vedla po naučné stezce, na které děti plnily zadané úkoly týkající se české flóry a fauny a u rozhledny si udělaly oheň.

MENU