Plútarchos

„Mysl není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale oheň, který je potřeba zapálit.“

MENU