Koventinka je místem rozvoje dětí od 6 do 15 let, nabízí bezpečné prostředí pro objevování a učení vlastním tempem. Děti mají prostor se rozvíjet zejména v oblasti svých zájmů a talentů, mohou projevit své silné stránky. Důraz klademe na rozvoj tzv. měkkých dovedností, jako je efektivní komunikace, sebereflexe, spolupráce, empatie, kreativita, kritické myšlení, otevřenost, odpovědnost a proaktivní přístup.

V Koventince se děti nepřipravují na život a na to, až z nich něco bude, ale žijí teď a jsou plnohodnotnými lidmi. Každý má talent na něco jiného, odlišné zájmy, své vlastní tempo učení…

Veselé děti v Koventince - v místě rozvoje dětí od 6 do 15 let

Veselé děti v Koventince – v místě rozvoje dětí od 6 do 15 let. Jsme komunitní škola s dlouholetou tradicí a zkušenostmi s prací a výchovou dětí.

MENU