Plzeňská komunitní škola

místo pro Vaše děti a jejich vzdělávání aneb učení trochu jinak

ŠKOLA
KLUB
ZÁPIS

Koventinka – je místem rozvoje dětí od 6 do 12 let (v režimu individuálního vzdělávání) a nabízí vhodnou alternativu žákům prvního stupně základní školy, kterým nevyhovuje klasický přístup státního školství.

Pohlížíme na proces výchovy a vzdělávání jinak než běžná škola, která přináší řadu rizik, jimž nechceme své děti vystavit. Jsme sami rodiči a je pro nás důležité, aby se (nejen naše) děti učily rády, aby byly zodpovědné a samostatné, aby jejich znalosti byly propojeny se skutečným životem. Náš přístup umožňuje namísto potlačování individuality dětí, neshod, odporu nebo pocitu promarněného času prožívat i ve škole svobodu, harmonii a společnou radost.

Vycházíme z principů vzdělávání zaměřeného na dítě, z principů respektujícího přístupu a z obecných humanistických hodnot.

„Mysl není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale oheň, který je potřeba zapálit.“  Plútarchos

vykres celý

Aktuality

  • Čtvrtý týden 2016/2017 02.10.2016 - Poslední zářijový týden jsme začali plánovat jarmark, který s dětmi chystáme. Při ranních rozcvičkách jsme zkoušeli dráhu, při které jsme trénovali kotrmelce, salta, hvězdy a přeskoky překážek. S Luckou jsme se věnovali tématu Svatý Václav. Vyprávěli jsme si legendu o životě sv. Václava, starší děti stříhaly a lepily vlastnosti Václava a Boleslava, vysvětlovali jsme si ...
  • Třetí týden 2016/2017 25.09.2016 - Ve třetím týdnu jsme si stále zvědomovali pravidla. Rozdělili jsme si je podle barev na pravidla v kroužku, pravidla soužití a pravidla prostředí. S Luckou jsme se věnovali tématu sloves  – děti předváděly slovesa pantomimou, poté společně třídily slova do dvou skupinek: na slovesa a podstatná jména. Mladší děti pracovaly na uvolňovacích cvičeních, upevňovaly si pojmy malý, ...
  • Druhý týden 2016/2017 18.09.2016 - Tématem druhého týdne bylo opět tvoření a opakování našich školních pravidel  – téma celého měsíce září. Pokračujeme v ranních rozcvičkách, při nichž hrajeme hry, pohybujeme se jako různá zvířata a nacvičujeme stoje na rukou, hvězdy a mosty. Poprvé se děti dělily do skupin podle toho, s kterým průvodcem chtěly trávit dopoledne. S Luckou jsme otevřeli téma ...