Plzeňská komunitní škola

místo pro Vaše děti a jejich vzdělávání aneb učení trochu jinak

ŠKOLA
KLUB
ZÁPIS

Koventinka – je místem rozvoje dětí od 6 do 12 let (v režimu individuálního vzdělávání) a nabízí vhodnou alternativu žákům prvního stupně základní školy, kterým nevyhovuje klasický přístup státního školství.

Pohlížíme na proces výchovy a vzdělávání jinak než běžná škola, která přináší řadu rizik, jimž nechceme své děti vystavit. Jsme sami rodiči a je pro nás důležité, aby se (nejen naše) děti učily rády, aby byly zodpovědné a samostatné, aby jejich znalosti byly propojeny se skutečným životem. Náš přístup umožňuje namísto potlačování individuality dětí, neshod, odporu nebo pocitu promarněného času prožívat i ve škole svobodu, harmonii a společnou radost.

Vycházíme z principů vzdělávání zaměřeného na dítě, z principů respektujícího přístupu a z obecných humanistických hodnot.

„Mysl není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale oheň, který je potřeba zapálit.“  Plútarchos

vykres celý

Aktuality

  • Třináctý týden 2016/2017 05.12.2016 - Tento týden jsme pokračovali v přípravě jarmarku. Děti si malovaly návrhy kávenek (měna, která je vstupní měnou na jarmark) – až po výměně v bance dostane každý prodávající koveny. Takto komplikovaný postup si děti samy vybraly, protože se nedokázaly shodnout na společné měně. Zkoušeli jsme diskuzí přijít na různé možnosti a tato nakonec zvítězila. Odhlasovali ...
  • Dvanáctý týden 2016/2017 28.11.2016 - V tomto týdnu jsme pokračovali v přípravě našeho vánočního jarmarku. Vytištěné peníze jsme předali na zpracování (skupinka dětí vystřihovala bankovky) a přesouvali přes kontrolu kvality (kontrola dobře vystřižených bankovek, případné vrácení do „výroby“ či skartace) po tištění ochranných znaků až do třídění bankovek. Děti se rozdělily do skupinek podle toho, kdo co chtěl dělat, a ...
  • Jedenáctý týden 2016/2017 20.11.2016 - Tento týden děti samy navrhovaly, jak by měla vypadat měna Koven. Každý nakreslil svůj návrh a společně jsme zvolili jeden, který necháme vytisknout. Zároveň jsme si povídali o tom, jak člověk může volit, na základě čeho se rozhoduje apod. S Luckou jsme pracovali s Montessori matematickými pomůckami, Klárka a Áňa si procvičovaly psací písmena, Johanka, Anežka, ...