Plzeňská komunitní škola

místo pro Vaše děti a jejich vzdělávání aneb učení trochu jinak

ŠKOLA
KLUB
ZÁPIS

Koventinka – je místem rozvoje dětí od 6 do 12 let (v režimu individuálního vzdělávání) a nabízí vhodnou alternativu žákům prvního stupně základní školy, kterým nevyhovuje klasický přístup státního školství.

Pohlížíme na proces výchovy a vzdělávání jinak než běžná škola, která přináší řadu rizik, jimž nechceme své děti vystavit. Jsme sami rodiči a je pro nás důležité, aby se (nejen naše) děti učily rády, aby byly zodpovědné a samostatné, aby jejich znalosti byly propojeny se skutečným životem. Náš přístup umožňuje namísto potlačování individuality dětí, neshod, odporu nebo pocitu promarněného času prožívat i ve škole svobodu, harmonii a společnou radost.

Vycházíme z principů vzdělávání zaměřeného na dítě, z principů respektujícího přístupu a z obecných humanistických hodnot.

„Mysl není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale oheň, který je potřeba zapálit.“  Plútarchos

vykres celý

Aktuality

  • Osmnáctý týden 2016/2017 09.01.2017 - První lednový týden jsme věnovali shrnutí našeho projektu Jarmark a zkoušeli jsme vymýšlet, co bychom mohli připravit na další pololetí. Vypadá to, že vítězný návrh máme a teď ho budeme pilovat k dokonalosti. Pomocí několika her se snažíme zapamatovat si měsíce v roce – projektujeme je do nás, lidí (my se na okamžik stáváme určitým měsícem). Leonek skládal ...
  • Čtrnáctý týden 2016/2017 13.12.2016 - Tento týden byl ve znamení dvou hlavních událostí – návštěvy nových dětí a také společné oslavy sv. Mikuláše. V pondělí jsme si povídali o tom, jaké bylo pro nás přijít poprvé do nové školy; snažili jsme se pomáhat a být nápomocní, abychom klukům neznámou situaci co nejvíce ulehčili. Pokračovali jsme dále v přípravě jarmarku a zkoušeli jsme ...
  • Třináctý týden 2016/2017 05.12.2016 - Tento týden jsme pokračovali v přípravě jarmarku. Děti si malovaly návrhy kávenek (měna, která je vstupní měnou na jarmark) – až po výměně v bance dostane každý prodávající koveny. Takto komplikovaný postup si děti samy vybraly, protože se nedokázaly shodnout na společné měně. Zkoušeli jsme diskuzí přijít na různé možnosti a tato nakonec zvítězila. Odhlasovali ...