Devatenáctý týden 2017/2018

V pondělí jsme se vydali do parkourové haly, kde jsme absolvovali trénink s Petrem. Děti se zdokonalovaly v kotrmelcích a přeskocích, vybíhaly šikmé stěny nebo skákaly do jámy plné molitanu. Všichni si dopoledne moc užili.

V úterý si po pravidelné meditaci všechny děti vytvořily svůj týdenní rozvrh. Mohly si tak lépe uvědomit, které dny mají své oblíbené kroužky a kolik činností zvládnou během jediného dne. Také se zdokonalily v měření a vyzkoušely si tvorbu tabulky. Poté jsme uklidili vánoční výzdobu a zahradu. Díky Klárce a Áně jsme se poprvé pustili do techniky mokrého plstění. Holky si samy podle návodu vytvořily gumičku do vlasů s barevnými dredy. Staly se tak inspirací i pro další děti, které plstily odpoledne i ve středu.

Odpoledne byl první šicí kroužek s Janou Pletánkovou, na který se děti moc těšily. Vytvořily si návrhy a promyslely, co všechno budou potřebovat. Dlouho pak prohledávaly tašku plnou zbytků látek a radovaly se z nalezených „pokladů“.

Ve středu jsme se věnovali ročním obdobím. Vysvětlovali jsme si, proč se u nás období střídají, jaké jsou měsíce v roce, jak se otáčí Země okolo své osy a okolo Slunce. Na glóbu jsme si ukázali, proč je víc teplo na rovníku než na pólech. Vyplňovali jsme také pracovní listy – menší děti určovaly podle obrázku, co patří do jednotlivých ročních období, větší děti vyplňovaly rébusy a osmisměrku. U plstění jsme si zahráli kvízové hry ve třech úrovních náročnosti.

Ve čtvrtek ráno jsme mluvili o všímavosti, bdělosti, pozornosti. Zkusili jsme prozkoumat sušenou brusinku všemi smysly. Děti si vytáhly obrázek nějaké hodnoty či vlastnosti (naděje, odvaha, radost, láska…), přilepily si ho na oblečení a všímaly si, kdo jakou má. Po svačině si nálepky sundaly a postupně předváděly či popisovaly danou hodnotu nebo vlastnost a říkaly, jak s ní byly spojené. Začali jsme také téma, které nás bude provázet další dny, a to Zvířata v lese a jejich přezimování. Přečetli jsme si básničku o krmelci a vybarvili obrázek. Pak jsme si upekli štrúdl (některé děti se pustily do válení těsta, jiné do louskání ořechů a největší skupina strouhala jablka) a při svačině si na něm pochutnali.

V pátek jsme pokračovali v tématu o zvířátkách, tentokrát jsme mluvili o tom, co jim můžeme dát do krmelce a jak se připravují na zimu. Zvířata jsme pojmenovali také anglicky a zahráli si na procvičení hru bingo. Pak jsme se pustili do vyrábění krmelce z větviček a také soviček ze šišek.

Patnáctý týden 2017/2018

V pondělí jsme se sešli ve společném kruhu, abychom si zapálili druhou adventní svíčku a popovídali jsme si o tom, co nás tento týden čeká. Eliška si připravila velmi zajímavé povídání o lvech. Zacvičili jsme si, zahráli si hry a na čtenářské dílně se věnoval každý své knize.

V úterý jsme s dětmi vyráběli sovičky z dřevěných špalíčků a na žádost dětí skládali vyjmenovaná slova. Nejmladší děti si napsaly iniciálu svého jména a vymýšlely a psaly další slova začínající tímto písmenem. Písmena jsme vytvářeli také z našich těl. S další skupinkou jsme si znovu povídali o Archimedově životě a jeho vynálezech.

Odpoledne jsme navštívili  Adventní dílny v Národopisném muzeu. Na dvorku muzea si děti mohly vyzkoušet tradiční vánoční zvyky – pouštění lodiček a odlévání olova. Také si vytvořily vlastní svíčku postupným namáčením knotu do vosku. Při dílničkách se naučily, jak vyrobit vánoční stromeček ze šišky, slaměný řetěz nebo slámového anděla, lýkové zvířátko, andílka z proužku papíru, krabičku na dárek a ozdoby na stromeček.

Ve středu jsme řešili astronomické kvízy. Vysvětlovali jsme si například, z čeho je Slunce a proč zapadá, rozdíl mezi planetou a hvězdou, proč je Mars rudý a proč si dříve lidé mysleli, že je Země plochá. Na závěr jsme ještě na přání těch, kteří minulý týden neviděli Archimeda, zařadili příběh o koruně a pokus se šroubovicí. Další skupinka si mohla opět vyzkoušet vytvořit model planety Země z modelíny se všemi jejími částmi. Odpoledne jsme dokončovali přípravy na vánoční divadlo, některé děti zdobily stromeček, který máme v jídelně, a zpívali jsme koledy a jiné oblíbené písničky.

Ve čtvrtek i v pátek jsme si s dětmi povídali o Vánocích a s nimi spjatých tradicích. Vyprávěli jsme si vánoční příběh a upekli si vanilkové rohlíčky. Také jsme poměřovali řetězy, které děti lepily, tvořili jsme betlém, provazové bludiště jako nelehkou cestu do Betléma, luštili osmisměrky, počítali, broukali i zpívali koledy, skládali origami stromečky, motali bambulky…, zkrátka jsme si užívali vánoční pohodu a tvoření.

Čtrnáctý týden 2017/2018

V pondělí jsme si konečně nanečisto zkusili celá divadelní představení.

V úterý k nám zavítalo mobilní nafukovací planetárium. Ukázali jsme si světové strany, východ a západ slunce, planety (jejich stavbu i měsíce), Měsíc, hvězdy, souhvězdí a Mléčnou dráhu. Děti fascinovaně pozorovaly hvězdné nebe a neustále pokládaly velmi zajímavé dotazy.

Odpoledne se děti zdokonalují v různých dovednostech (šachy, macarena či stolní fotbálek) a vymýšlejí stále nová využití pro houpací prkna. V úterý jsme v jídelně s pomocí dětí rozestavili nové stoly.

Ve středu zavítal do Koventinky Archimedes vyprávět o svém životě a vynálezech. Po debatě s dětmi v kroužku jim vyprávěl příběh o tom, jak na žádost krále odhalil, že královská koruna není pravá. Byl příjemně překvapen, že tento příběh se uchoval až do současnosti a někteří mudrcové ho znali. Poté si děti mohly vyzkoušet Archimedův zákon, Archimedův šroub, páku a další vynálezy. Další skupinka se pak podívala do středu Země. Četli jsme si z encyklopedie o jednotlivých vrstvách naší planety a děti si pak vytvořily z modelíny vlastní model Země s vnitřním a vnějším jádrem, pláštěm a kůrou. Na závěr jsme náš model rozřízli, abychom mohli pozorovat průřez planetou. Další děti hrály hry s písmeny na procvičení paměti, domalovávaly zrcadlově obrázky a zkoušely napsat svá jména psacím písmem. Některé děti z toho byly tak nadšené, že se podepisovaly stále dokola. Při meditacích už děti dokážou mnohem déle dýchat dechem ohně.

Ve čtvrtek jsme si s dětmi povídali o Mikuláši a zkoušeli vymyslet, z čeho se dělá poleva na perníčky. Tu jsme si pak také udělali a pustili se do zdobení. Venku jsme si pak hráli na domečky a také jsme pohřbili rybičku, kterou jsme ráno našli před akváriem. Odpoledne jsme začali tvořit ozdoby z těstovin.

V pátek jsme vyrazili do DEPa na expozici DEPOTUTOJE. Děti ale ještě před výstavou zaujaly exponáty z popelnic. Odpoledne jsme už stihly jen nabarvit pár ozdobiček ze včerejška.

Třináctý týden 2017/2018

V pondělí jsme si při ranním kroužku zopakovali důkladně všechny naše dohody. Eva je vypsala na velké plakáty, a tak je máme pořád na očích. Míša si pro zájemce připravil povídání o Minecraftu a všichni jsme stihli jak čtenářskou dílnu, tak aktivity s Petrem v tělocvičně. V prostorách Koventinky se začaly objevovat záhadné plakátky se třemi písmeny – ETS. Jedná se o Járovu a Pepíčkovu novou Elektrotechnickou společnost, kterou si kluci sami vymysleli a pro niž Jára navrhl vlastní logo. V chladném a méně přívětivém počasí se děti rády věnují tvůrčím činnostem uvnitř – šití, malování, stavění domina, lega, kuličkodráhy a domečků. S blížícím se adventem jsme začali vytvářet vánoční dekorace, přáníčka a ozdoby. Do třídy jsme si vyrobili adventní věnec.

Část dětí se v úterý věnovala muzikohraní – začali jsme hlasovo-rytmickou rozcvičkou, pohybem na hudbu, prožili si aktivity s bubnováním, hru na speciální hudební nástroje (např. xylofon či log drum) i relaxaci s ocean drumem a koshi zvonky. Odpoledne si Madlenka připravila pro zájemce výrobu ledolodí – do krabičky od lučiny si děti nalily obarvenou vodu, do víčka nasadily špejli s vlajkou a vše daly přes noc do mrazáku. Druhý den si je pak pouštěly a rozpouštěly.

Ve středu malí divadelníci pokračovali v nácviku vánočního vystoupení, ostatní zpívali, vyplňovali vánoční pracovní listy nebo se opět účastnili muzikohraní. Odpoledne děti hrály v tělocvičně různé pohybové hry (rybičky, vybíjenou) a stavěly si domečky ze žíněnek a dek.

Ve čtvrtek jsme vybírali recept na perníčky. Děti se rozdělily do dvou skupin a snažily se vhodnými argumenty přesvědčit druhý tým, aby zvolil právě jejich recept. Děti se dohodly překvapivě rychle a s úsměvem. Pak hledaly a vážily potřebné ingredience a dělaly těsto. Vše se zdařilo a z mazlavé hmoty se stalo hladké těsto, z čehož měl největší radost Jáchym.
V pátek jsme si pohráli s vykrajovátky – poznávali jsme tvary po hmatu, počítali je a třídili. To nejlepší nás ale čekalo po upečení, kdy jsme pár perníčků ochutnali. Svojí návštěvou nás poctil i samotný Mikuláš. Odpoledne jsme se inspirovali poletujícím sněhem a vyráběli papírové vločky.

Jedenáctý týden 2017/2018

V pondělí jsme začali programem, který si připravila Madlenka – povídáním ze života hmyzu. Děti napjatě poslouchaly Madlenčino vyprávění a s nadšením se ptaly na různé nevšední otázky. Píno si s dětmi užil hodinu angličtiny, některé děti si četly v rámci čtenářské dílny a zbytek trénoval cviky k získání nového zvířete – lasičky.

Odpoledne se děti věnovaly různým činnostem podle svých zájmů – některé nacvičovaly divadlo, jiné hrály s Petrem deskovou hru, vytvářely zvířátka z papírových ruliček podle vlastní fantazie, rozebíraly elektronické přístroje nebo si hrály v tělocvičně a venku. Hodně času teď děti tráví pozorováním ptáčků v krmítku – už vědí, do kterého krmítka se vejde i straka a hrdlička, mají radost, když přiletí sojka, a jednou prý viděly i strakapouda.

V úterý jsme jako vždy začali kreslením forem pro uvolnění ruky. Poté jsme si povídali o kouření a jeho dopadu na zdraví člověka, prohlédli jsme si plíce kuřáka a srovnávali stav vnitřností s nekuřákem. Jiní se seznámili s fungováním našeho mozku v různých situacích – ukazovali jsme si části mozku a přirovnávali ho k tříposchoďovému domu s výtahem. Na závěr jsme tvořili plastický model mozku z barevného papíru. Další skupinka si opakovala vše okolo délkových měr a děti se měřily navzájem. Také jsme dokončili ptačí budku – složili jsme ji, zatloukali hřebíky a vyvrtali otvor.

Ve středu jsme začali s výrobou robotické ruky a povídali jsme si o smyslech. Děti se vzájemně očichávaly, ohmatávaly, hádaly zvuky, zkoušely přečíst slova na dálku… Začali jsme také měření hmotnosti – vysvětlovali jsme si základní jednotky na reálných příkladech. Děti se vážily a zkoušeli jsme si i vážení menších předmětů na kuchyňské váze. Na základě různých potřeb dětí vznikl ve třídě vyhrazený prostor pro rozebírání elektrických přístrojů.

Ve čtvrtek jsme si povídali o svátku 17. listopadu a pokračovali v tématu Kosti. Zahráli jsme si logickou hru na doplňování čtverců z kostí, která děti moc bavila. Na zahradě jsme pokračovali v budování domku.

Sedmý týden 2017/2018

V pondělí jsme si užili hezkého počasí na zahradě – skákali jsme přes lano a švihadla, lezli na stromy a chodili po slackline. Skupina, která si zvolila autorskou dílnu, vyšla do ulic, pozorovala a zapisovala příběh či jen slova o tom, co je těší a co jim dělá radost. Všechny to moc bavilo. 🙂  Odpoledne vycvičil Petr několik kudlanek.

V úterý jsme se propadli v čase o jedno století zpět, vzdali jsme se všech vymožeností současnosti a prožili jsme si vyučování v autentické historické třídě. I paní učitelka byla hodně autentická a místy jsme z ní měli strach. Takový zážitek se určitě vryje dětem hluboko do paměti – seznámily se s rákoskou, předháněly se, kdo bude klečet na hrachu, zpívaly písničku, psaly perem s násadkou a prohlédly si mnoho dobových pomůcek. Zkušenost k nezaplacení. Odpoledne jsme vyrazili ke Košutskému jezírku a každý se věnoval tomu, co ho nejvíc baví – stavění vodních děl v písku, lezení po lanech, skákání na trampolíně atp. Zastávka u větráku u Alberta stále pobaví a děti se od něj nedají odtrhnout.

Ve středu si mladší děti opět četly příběh pavoučka Vincka a povídaly si o tom, jak my sami můžeme chránit Zemi. Zažili jsme si také rytmicko-hlasovou rozcvičku, prostřednictvím bubnů jsme vymýšleli vlastní rytmus a zkoušeli vedení skupiny a užili jsme si relaxaci s ocean drum. V dalším bloku jsme si při představě, že bychom jako králové ve středověku ve velmi nízkém věku museli vést vojsko, ženit se, byli odtrženi od rodičů a neustále se báli o svůj život či ho strávili uvězněni v boji o královskou korunu, oddychli, že žijeme teď a tady. Odpoledne si děti četly nové knížky v knihovně, míchaly na dvorku lektvary a zkrášlily okna jídelny podzimními průsvity. Čekala je i další hodina plavání, kde trénovaly hlavně leh na zádech na vodě.

Ve čtvrtek jsme přepočítávali množství ingrediencí potřebných na slané těsto. Z toho jsme pak tvořili listy, které jsme upekli a odpoledne nabarvili. V pátek jsme trávili hodně času venku pozorováním ptáků, stavěním domků a hraním si s opadaným listím. Největší část dne nám ale vyplnilo cirkusové představení, které si děti vymyslely, připravily a naprosto bravurně zrealizovaly.

Pátý týden 2017/2018

V prvním říjnovém týdnu se již mnohé děti pokoušely získat odznak Mravence a několika se to skutečně podařilo, z čehož měly velkou radost. Celý měsíc se ponese v duchu středověku. V pondělí jsme se dozvěděli informace o Karlu IV., o němž si pak děti připravily divadelní představení. V jeho průběhu nastala emočně náročná situace, kdy starší děti měly potíž přijmout výkon těch mladších. Na základě toho jsme znovu mluvili o spolupráci, přijímání odlišností a síle našich očekávání, která nemusí být naplněna. Děti nabízely řešení a pro všechny to byl silný okamžik vzájemného porozumění. Sestavovali jsme také nové kostky a zkoušeli, jaké stavby z nich lze vytvořit. Odpoledne jsme oslavili Klárčiny narozeniny a několik dětí a rodičů mělo první dramatický kroužek s Martinou Jelínkovou.

Je zajímavé pozorovat, jak si děti užívají naši novou mini třídu a jak se samy domlouvají na střídání. Skupina Ufonů se ve třídě zabydlela na úterní dopoledne a bylo jim tam velmi příjemně.

Témat bylo tento týden opět na výběr více – povídali jsme si o životě a vynálezech Leonarda Da Vinciho a stavěli jsme jeho most. Viky se ujal role stavbyvedoucího a Johanka znovu založila stavbu mostu, když spadl. Učili jsme se spolupracovat ve skupině tak, aby každý měl na starost svoji část. Jiná skupina si zase mohla vyzkoušet pokusy s vejci – došli jsme k mnohým zajímavým závěrům a překvapením a odpověděli na řadu otázek (např. Může vejce plavat? Jak je to s křehkostí vejce? Poznáme vařené vejce od syrového?).

Jako každou středu odpoledne se většina dětí vydala na lekci plavání, kde nacvičovaly znak a kraul a bavilo je potápět se pro puky.

Ve čtvrtek a v pátek jsme si hodně povídali o podzimu, ale věnovali jsme se také pečení – děti vymýšlely recept, který poté samy úspěšně realizovaly. Zkoušeli jsme brainstorming na téma změn, které přináší podzim, a povídali si o stromech a různých tvarech jejich listů – děti je určovaly a řadily podle daných znaků. Po oba dny jsme trávili odpoledne tvorbou zvířátek a staveb z kaštanů. Díky Jáchymovi to bylo v pátek o něco snazší, protože nám zapůjčil nebozízky.

Třetí týden 2017/2018

Pondělí

Všichni jsme se sešli v ranním kruhu a pověděli si o tom, co nás čeká. S Petrem jsme trénovali v tělocvičně překážkovou dráhu a s Luckou tvořili abstraktní obraz. Odpoledne jsme společně oslavili Eliščiny narozeniny.

Úterý a středa

Skupina s názvem „Klapačky na skejtu“ opět zahájila ranní blok s Radanou čtením příběhu o pavoučkovi Vinckovi.  Tentokrát jsme se zaměřili na téma ročních období a měsíců. Aby si děti procvičily, které měsíce patří do určitého ročního období, zahrály si pohybové hry. Poté si začaly vyrábět své kalendáře (prohloubení tématu + trénování psaní, měření, práce s pravítkem, uvědomění, co se v kterém měsíci děje atd.). S Luckou si děti vyzkoušely první meditační cvičení z knihy – sedět klidně a pozorně jako žabka. Pak jsme si povídali o tom, jak se nám úkol dařil. Zahráli jsme si také na lemury v ZOO a jejich společné vypouštění, kdy děti skákaly a předváděly opice. Připravily se tak na prostředí Součtových trojúhelníků, které poté řešily (každý podle své úrovně dovedností). Na závěr jsme dokončili vytváření žabky z kamene.

„Endermani“ opakovali se Zdeňkem psaní číslic do 20. Většina už zvládá správnou orientaci a směr. Vysvětlovali jsme si součtové trojúhelníky a rozklad čísla při sčítání do 20, na kterém budeme pracovat dál i v kontextu stovkové tabulky pro součet. Na závěr jsme se zabývali základním plánem staveb, spojováním čísel a bludištěm. S Radanou prošli „Endermani“ stejným programem jako „Klapačky“.

Skupina „Ufonů“ se Zdeňkem opakovala princip řešení pavučin, sčítání a odčítání do 30 s rozkladem čísel. Podrobně jsme si vysvětlovali stovkovou tabulku (verze do 20) a N tabulku a učili jsme se násobit podle N tabulky a pracovat s několikanásobným součtem (zadané i vlastní příklady). Začali jsme řešit základní příklady s kombinací násobení a sčítání. Na závěr si děti složily puzzle se stovkovou tabulkou. S Luckou jsme diskutovali o tom, „co je pro mě nejhorší věc na světě“, zahráli jsme si hru „na pokyny“, která děti velmi bavila, a na návrh dětí jsme si zacvičili pozdrav slunci. Domluvili jsme se, že ho budeme cvičit na úvod každého našeho společného bloku. Vrátili jsme se opět k tématu aktivního naslouchání a přidali jsme pravidlo „vše dělám, jak nejlépe dovedu“ – četli jsme si několik příběhů, při nichž děti diskutovaly o tom, kdo opravdu dělal to nejlepší, co uměl. Učili jsme se také ohodnotit sebe sama za odvedený „výkon“. Také jsme si četli ukázky z deníku Anny Frankové, povídali jsme si o válce a na závěr jsme zkusili první výtvarné cvičení do našeho tajného deníku.

Ve věkově smíšeném bloku s Radanou jsme si natrhali bylinky a vylisovali je. Děti si také natrhaly listy, které nabarvily a obtiskovaly na papír. U Zdeňka se v úterý sešel bubenický kruh s většinou kluků, což byl důležitý moment. Vyzkoušeli jsme si různorodé rytmické aktivity a vlastní rytmy a cvičili jsme společný rytmus. Na závěr jsme relaxovali s koshi zvonky. Ve středu jsme bubnovali (základní údery a rytmické aktivity) a nahrávali hudební pohádku (převyprávění spolu s různými zvuky nástrojů). S Luckou některé děti tvořily abstraktní obrazy pomocí fixů, pastelek a lepidla. Každý obraz je jedinečný a moc se všem práce povedla. Další děti se zdokonalovaly v plstění – Johanka už ke své víle umí uplstit miminko i drobné květinové detaily, Míša s Honzíkem plstí bílé krychle, aby si mohli vytvořit „minecraft sněhuláka“. Ve středu objevily děti složité spojovačky čísel – až do 1000. Vypadá to na práci na pokračování. 🙂

V úterý odpoledne jsme na zahradě pozorovali ježka, sbírali a určovali jedlé a nejedlé houby, Madlenka vedla svůj workshop s hraním různých her. Ve středu začalo většině dětí plavání, ostatní se věnovali svým experimentům, učili se skákat přes švihadlo a háčkovat. Po obědě pokračujeme v četbě na pokračování v knize Klouček Smítko.

Čtvrtek a pátek

S Kvítí jsme se věnovali tématu sv. Václava. Četli jsme si legendu, z těsta tvarovali atributy sv. Václava a díky početním příkladům jsme zjistili, kde a kým byl zabit a jak se jmenoval jeho otec. Také jsme si řekli, kde bychom mohli vidět jeho sochu. Odpoledne si mohly děti vyrobit průsvitku sv. Václava, na které budeme pravděpodobně pracovat i příští týden. Dále se děti věnovaly své „čajovničce“, kde samy vyráběly různé bylinné čaje, které mohli rodiče při vyzvedávání svých ratolestí ochutnat.

 

 

Dvacátý devátý týden 2016/2017

V pondělí za námi přišla na návštěvu Hanka, která si s dětmi povídala o místech, která mají nejraději. Ta si pak děti zkoušely najít na mapě a každý si to své namaloval. S Luckou pracovaly děti celý týden na psaní y/i, Eliška vymýšlela příběh, Honzík, Míša, Áňa a Vašík hráli hru Zajíc v pytli a zapisovali, které předměty objevili. Hráli jsme pohybovou hru na procvičování sčítání a poznávání sudých a lichých čísel. Také jsme se pokoušeli odpovídat na otázky na kartičkách, což bylo někdy docela náročné a museli jsme se ponořit i do hloubi svých pocitů.

Odpoledne jsme si hráli na zahradě, hlavně v korunách stromů.

V úterý měly děti angličtinu s Pínem, s Radanou luštily křížovku zaměřenou na známé plzeňské osobnostmi, počítaly příklady, vyprávěly si o židovství a synagogách v Plzni i o osudech Židů za 2. světové války a prohlížely si fotky Plzně zničené válkou.

Odpoledne jsme se seznámili s Jakubem, který nám vysvětlil a ukázal, jak funguje harmonika, a opravil pedály našeho staršího piána.

Ve středu jsme měli první čtenářskou dílnu. Pověděli jsme si o tom, proč je dobré umět číst, a sepsali jsme pravidla dílny. Každý vyrobil záložku a zároveň ukazovátko na čtení v podobě skřítka jednookáčka. Zkoušeli jsme si první samostatné čtení v rámci dílny a všem se velmi dařilo soustředit a dodržovat pravidla. S Petrem děti ve středu cvičili karate, běhali a skákali. Povídali si také o sebedisciplíně a o překonávání sebe sama. Ve středu jsme hráli v tělocvičně hru spočívající v hlídání vlastního hnízda a zkoušeli jsme prvky akrojógy.

Ve čtvrtek jsme s Ráďou opět navštívili Pavla na katedře fyziky Pedagogické fakulty ZČU, kde jsme sledovali pokusy s elektřinou.

The gallery was not found!

Dvacátý osmý týden 2016/2017

V pondělí jsme s Radanou otevřeli téma voda. Povídali jsme si o tom, že je voda živá, jak se s ní zachází a jak probíhají procesy čistění pitné vody, než si ji natočíme z kohoutku. Děti byly zděšeny, takže jsme společně přemýšleli, co bychom mohli udělat, abychom vodu zase „oživili“. Ukazovali jsme si Emotovy krystaly vody, které vznikly vlivem různých emocí. Potom jsme si připravili známý pokus s vodou a rýži ve sklenicích. Děti sklenice pomalovaly asociacemi na slova láska, nenávist a ignorace. Poté jsme do nich dali rýži a znovu do nich vysílali pocity. Emoce budeme posílat po celých 14 dní a těšíme se na výsledek. Také jsme založili novou tradici – ráno připravíme s vděčností a láskou v srdci pro všechny džbán s vodou, do kterého děti přinesly různé čistící kameny. Na závěr dopoledne jsme si prohlíželi fotky, které poslala – už naposledy – Lucka z Nepálu, a povídali si o nich.

V úterý jsme se s Radanou a Evou vydali do Depa na výstavu Trabantem kolem světa. Děti se rozdělily do dvou cestovatelských skupin. Jedna cestovala Afrikou, druhá si vybrala Hedvábnou stezku. Děti postupně spravovaly své trabanty, přiřazovaly zvířata a architekturu ke svým oblastem a plnily další úkoly.

Ve středu byl den plný shledání, sdílení příhod, zážitků a fotek od Lucky z Nepálu a od Petra z Kostariky. Prohlíželi jsme si suvenýry, vlajku, ukazovali jsme buddhistické modlitební praporky ošlehané himalájským větrem, dávali a přijímali dárečky, učili jsme se některé místní zvyky a zpívali jsme mantru Om mani padme hum, která transformuje negativní emoce.

S Katarínou jsme v pondělí odpoledne oslavili Áni narozeniny tradičním způsobem: obkreslili jsme její postavu na velký papír a pomalovali ho motivy pro radost. Zabalenou do deky jsme Áňu za zpěvu narozeninové písničky přenesli z šestého do sedmého roku života a vychutnali si ovocné špízy.
Úterní i středeční odpoledne jsme strávili převážně na zahradě lezením po stromech a schováváním se v křovinách.

V pátek jsme si u Ruu společně připravili špaldovou pizzu se salátem a pobyli jsme v blízkém parku.

The gallery was not found!