Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Třicátý osmý týden

Třicátý osmý týden byl opět týdnem zkušebním – tentokrát pro Kubu a Lucku. Strávili s námi několik dní a vyzkoušeli si, jaké to je učit se v Koventince. V pondělí jsme si povídali o zubech – o tom, co jim škodí a co prospívá. Skládali jsme puzzle, vyráběli jsme kost (respektive její průřez), kluci skládali kostru z papíru. Ještě ji stále nemáme hotovou – model je celkem náročný na čas i zručnost.

V úterý jsme si začali povídat o stromech. Ráno jsme se trochu rozpohybovali hrou Kooperativní židle. Klasické židle v kruhu jsou soutěživou hrou – tedy děti chodí kolem židlí a na domluvený signál se posadí. Na koho nezbyde místo, vypadává. My jsme hru obměnili – na koho nezbyde místo, hledá, kdo by mu pomohl a posadil si ho na klín. Na závěr jsme všichni seděli na jedné židli. Povídali jsme si o tom, jaké to je, když někomu pomůžeme, jestli si pamatujeme, kdo nám první pomohl, jak jsme se cítili atd. Po rozehřátí jsme se „vypravili“ do fiktivní galerie. Prohlíželi jsme si obrázky na zemi. A protože to byla prodejní výstava, mohli jsme si obrázek, který se nám líbí nejvíce, koupit (a správně spočítat peníze). Poté jsme se na pět minut ponořili sami do sebe a prohlíželi jsme si zakoupený obrázek – přemýšleli jsme o tom, co se nám na něm líbí, jak bychom ho popsali ostatním. Na závěr jsme si obrázky ukázali, popovídali o nich a vyvodili jsme téma – co mají všechny obrázky společné – STROMY. Vytvořili jsme si myšlenkovou mapu, hladili jsme stromy, obkreslovali jejich kůru a zkoušeli několik pokusů. Kluci zkoumali příčný řez jehlicí borovice, její pyl a příčný řez kmenem břízy pod mikroskopem a své pozorování zakreslovali. Holky spíše tvořily – vše, co se týká stromů – každá podle svého výběru.

Povídali jsme si o tom, jak to vypadá, když někoho požádáme o informaci – co by měla taková žádost obsahovat. S dotazníkem jsme potom žádali své kamarády o informace týkající se stromů (jaké znají stromy – jehličnaté, ovocné, části stromu apod.). Odpovědi jsme si zaznamenávali do archu. Začali jsme také pracovat na své vlastní knize o stromech.

MENU