Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Šestý týden 2017/2018

V pondělí jsme si vyzkoušeli další level naší hry, a to Kudlanku. Nasmáli jsme se u vymýšlení příběhů se Story cubes, společně si četli pohádku a zamýšleli se, jaké to je, když se snažíme někoho přechytračit. Odpoledne si děti postavily kino a promítali jsme si Noc na Karlštejně, abychom měli alespoň trochu představu o tom, kam následující den pojedeme.

V úterý jsme si užili barevný podzimní výlet na Karlštejn – cestu vlakem, procházku, prohlídku hradu s průvodkyní a společné hry na balících slámy. Děti toho o hradu a životě Karla IV. věděly už opravdu hodně, čímž překvapily i samotnou průvodkyni. Neváhaly se ptát a rozhodně se nestyděly.

Ve středu jsme si povídali o zážitcích z výletu, středověkém stolování, stavbě hradu a středověkých zbraních. Viky, Anežka a Jáchym si vytvořili svatováclavskou korunu. Pomocí krychlí z Hejného matematiky jsme se snažili postavit Karlštejn.

Poprvé jsme vyzkoušeli hru na Boomwhackers (různobarevné trubky podle tónů). Společně jsme nacvičovali Ódu na radost a děti se učily reagovat ve správnou chvíli na „svůj“ tón tak, abychom společně skladbičku zahráli.

Další lekce plavání byla hlavně o nácviku potápění, což děti velmi baví.

Ve čtvrtek jsme již tradičně pekli – děti už dokážou téměř samy připravit kynuté těsto. Z těsta jsme poté tvarovali (i za pomoci nůžek) ježky. Protože máme ve škole opravdu hodně nasbíraných kaštanů, využili jsme je k tvoření i k počítání, skládali jsme z nich písmena, a dokonce jsme si jimi masírovali nohy. Odpoledne jsme trávili na zahradě, děti si společně hrály na velkou rodinu a házely vlastnoručně vyrobené „draky“ z kaštanů a krepového papíru.

V pátek jsme vyrazili na výpravu za sběrem přírodnin. Cestou jsme poznávali stromy a keře, stavěli domečky pro skřítky a víly a stihli jsme i lanovku na hřišti. Odpoledne jsme se pustili do navlékání náhrdelníků z nasbíraných přírodnin.

MENU