Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Sedmý týden 2015/2016

V pondělí jsme se vydali do Dinoparku. Výlet nám výborně časově zapadal do druhohor. Děti tipovaly, který z dinosaurů byl masožravý a který býložravý, jestli žil sám, nebo ve skupině, a dozvěděly se, jací dinosauři zažili pád meteoritu, a tím pádem byli jedni z posledních. Opakovaně jsme navštívili oblíbené 3D kino.
Druhý den postavili kluci malou dinosauří krajinu z přírodnin, do nichž zakomponovali figurky dinosaurů. Další dny jsme se věnovali třetihorám a čtvrtohorám. Formou hry jsme došli k poznání, že třetihory byly obdobím savců. Eliška, Anička, Klárka, Madli a Niky si vytvářely knížku o mamutech, ostatní si zapisovali do svých cestovatelských deníčků nebo s Ráďou kreslili, stříhali a lepili dinosaury do 3D krajiny.

Ve středu jsme pohybově ztvárnili vývoj člověka od opice přes používání jednoduchých nástrojů až k člověku vzpřímenému. Ponořili jsme se do doby kamenné a prohlédli jsme si spoustu artefaktů, které přinesla Eva. Děti se ve skupinkách snažily odhadnout, z čeho dobové předměty pocházejí a k čemu je pralidé používali. Poté jsme své objevy sdíleli v kroužku a všechny předměty jsme si prohlédli (rybí obratle jako korálky, lýko ze stromu a provaz z něj, mušle jako lžíce, pazourek, drcený kámen jako barvivo, srnčí paroh, kostěná jehla). Eva si s dětmi také prohlédla jeskynní malby v knize a vysvětlila jejich význam. Anička, Jára a Anežka pak zkoušeli malovat barvivem, blátem a uhlem na zeď zahrady. Ostatní zkoušeli vyrábět zbraně z pazourku, navléknout si náhrdelník nebo pazourkem opracovat kosti.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

MENU