Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Osmý týden 2015/2016

Pokračujeme v cestě pravěkem. V pondělí jsme pracovali s novou magnetickou pomůckou inspirovanou filmem Cesta do pravěku. Jedna skupinka připravovala pro ostatní chemický pokus – výbuch sopky a ostatní si psali své cestovatelské deníčky nebo vyplňovali pracovní listy s pravěkou tématikou.
V úterý si děti mohly vybrat  ze dvou variant. První byla výroba spirály vlastního života, inspirovaná spirálou vývoje Země, kterou již děti znají. Šlo o to uvědomit si a připomenout, kolika proměnami již prošly – od záře (něčeho vyššího) přes propojení spermie a vajíčka rodičů, vývoj v děloze, narození, lezení, sezení, postavení se na nohy, chůzi, mluvení… Dále si pak označily významné životní okamžiky či příchod někoho pro ně důležitého do života (kamaráda, sourozence apod.). Druhou možností bylo vžít se do role archeologů a prozkoumat svěřený objekt, případné nálezy pečlivě očistit, zkusit dát kousky dohromady a popřípadě určit, do jakého období nález patří. Byly vytvořeny dva týmy – pro každý zkoumaný objekt jeden.  Děti dostaly k dispozici výbavu pro archeology a zhostily se své role výtečně, jedna skupina dokonce s takovou vervou, že ani kladivo nevydrželo. Skupina Vojty, Míši a Járy se od práce nemohla odtrhnout. Spolupráce dětí byla završena správným  sestavením kostry mamuta a dinosaura a určením, do kterého období nálezy spadají.
Ve středu jsme navštívili Západočeské muzeum, expozici Pravěk jihozápadních Čech. Nejvíce děti zaujaly ruční kamenné mlýnky na obilí, na nichž si umlely s sebou pytlík vlastní mouky.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

MENU